Kế hoạch tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị 24-CT/TW của Ban Bí thư (khóa X) về "Phát triển nền Đông y Việt Nam và Hội Đông y Việt Nam trong tình hình mới"
Số ký hiệu văn bản 128- KHIHU
Ngày ban hành 09/04/2018
Ngày hiệu lực 09/04/2018
Trích yếu nội dung Kế hoạch tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị 24-CT/TW của Ban Bí thư (khóa X) về "Phát triển nền Đông y Việt Nam và Hội Đông y Việt Nam trong tình hình mới"
Hình thức văn bản Nghị định
Lĩnh vực Bưu chính, Viễn thông
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm 1180b45b15e98b7c2d3b19c904967d631804090946276363128KHHU.pdf
Văn bản mới