Tổng số: 7
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
823/SY-VPUBND 12/12/2018 SY Thông tư số 20/2018/TT-BLĐTBXH ngày 26/11/2018 của Bộ LĐTBXH hướng dẫn cơ chế phối hợp trong việc thực hiện thanh tra chuyên ngành lao động, an toàn, vệ sinh lao động vào ban đêm, ngoài giờ hành chính.
Lượt xem: 61
Tải về 0
731/SY-VPUBND 01/11/2018 SY Văn bản số 119-CV/ĐĐHCTĐ của Đảng Đoàn Hội CTĐ VN về việc phối hợp triển khai phong trào tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam 2019
Lượt xem: 58
Tải về 0
682/SY-VPUBND 16/10/2018 Sao y số : 08/2018/TT-BTNMT ngày 14/9/2018 Thông tư ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường
Lượt xem: 60
Tải về 0
586/SY-VPUBND 06/09/2018 Sao y Nghị định số 111/2018/NĐ-CP ngày 31/8/2018
Lượt xem: 43
Tải về 0
512/SY-VPUBND 26/07/2018 Sao y số : 28/2018/QĐ-TTg ngày 12/7/2018 Quyết định về việc gửi, nhận văn bản điện tử giữa các cơ quan trong hệ thống hành chính nhà nước
Lượt xem: 75
Tải về 0
511/SY-VPUBND 26/07/2018 Sao y nội dung quyết định số 877/QD-TTg ngày 18/7/2018 về ban hành Danh mục dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 để các địa phương thực hiện trong các năm 2018-2019.
Lượt xem: 56
Tải về 0
26/KH-VPUBND 03/05/2018 V/v tổ chức tập huấn quản trị và sử dụng phần mềm “Thông tin tác nghiệp” cho UBND các huyện, các xã, thị trấn thuộc các huyện của tỉnh + DS huyện Văn Bàn tham gia tập huấn
Lượt xem: 49
Tải về 0
BẢN ĐỒ HUYỆN VĂN BÀN