PHÒNG VĂN HÓA - THÔNG TIN


 Trưởng phòng:

- Họ và tên: DƯƠNG VĂN KHU

- Ngày tháng năm sinh:

- Dân tộc: Kinh

- Đơn vị công tác: Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Văn Bàn

- Trình độ chuyên môn:Thạc sỹ

- Ngày vào Đảng:

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

- Họ và tên: PHÙNG HOÀNG OANH

- Ngày tháng năm sinh:

- Dân tộc: Kinh

- Đơn vị công tác: Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Văn Bàn

- Trình độ chuyên môn:Thạc sỹ

- Ngày vào Đảng:

Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 29
  • Hôm nay: 1534
  • Trong tuần: 9 965
  • Tất cả: 991215
Đăng nhập