THỊ TRẤN KHÁNH YÊN

 

Đ/C: HÀ VĂN TOÀN

- ỦY VIÊN BAN THƯỜNG VỤ HUYỆN ỦY

- BÍ THƯ ĐẢNG ỦY THỊ TRẤN  KHÁNH YÊN

- Ngày sinh: 01/05/1974
- Dân tộc: Tày
- Quê quán: Hưng Khánh - Trấn Yên - Yên Bái
- Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ: Thạc sĩ
- Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp
- Ngày vào Đảng cộng sản Việt Nam: 24/12/1999

 

 Đ/C: PHẠM THỊ LUYẾN

- PHÓ BÍ THƯ THƯỜNG TRỰC ĐẢNG ỦY

- CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THỊ TRẤN KHÁNH YÊN

 

 

 

 

 

 

 Đ/C: LA THỊ THANH THẢO

- ỦY VIÊN BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG ỦY THỊ TRẤN KHÁNH YÊN

- PHÓ CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THỊ TRẤN KHÁNH YÊN

 

 

 Đ/C: NGUYỄN HỒNG HẠNH

- PHÓ BÍ THƯ ĐẢNG ỦY THỊ TRẤN KHÁNH YÊN

- CHỦ TỊCH UBND THỊ TRẤN KHÁNH YÊN

- Ngày sinh: 22/01/1977
- Dân tộc: Kinh
- Quê quán: Hùng Xuyên - Đoan Hùng - Phú Thọ
- Đơn vị công tác: HĐND&UBND TT. Khánh Yên
- Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ: Đại học
- Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp
- Ngày vào Đảng cộng sản Việt Nam: 14/6/2008

 

 Đ/C: LƯƠNG MẠNH TOẢN

- ỦY VIÊN BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ THỊ TRẤN KHÁNH YÊN

- PHÓ CHỦ TỊCH UBND THỊ TRẤN KHÁNH YÊN

 

 

 Đ/C: ĐẶNG TIẾN VIỆT

- CHỈ HUY TRƯỞNG THỊ TRẤN KHÁNH YÊN

 


 

 Đ/C: NGUYỄN ĐỨC HẢO

- ỦY VIÊN BAN THƯỜNG VỤ ĐẢNG ỦY THỊ TRẤN KHÁNH YÊN

- TRƯỞNG CÔNG AN THỊ TRẤN KHÁNH YÊN 


 

 

Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 20
  • Hôm nay: 861
  • Trong tuần: 2,627
  • Tất cả: 1,126,085
Đăng nhập