Ủy ban MTTQ Việt Nam


 1.  CHỦ TỊCH:

- Họ và tên: LA TIẾN THUẬT

  - Ngày, tháng, năm sinh: 25/11/1979

  - Dân tộc: Tày

  - Chức vụ: Chủ tịch UB.MTTQ Việt Nam huyện

  - Quê quán: Xã Dương Quỳ, huyện Văn Bàn, tỉnh Lào Cai

  - Đơn vị công tác: UBMTTQ VN huyện

  - Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ:Thạc sỹ Nông nghiệp

  - Trình độ lý luận Chính trị: Cao cấp

  - Ngày vào Đảng cộng sản Việt Nam: 30/10/2007 


 2. PHÓ BÍ THƯ

- Họ và tên: TRỊNH THỊ HÒA

  - Ngày, tháng, năm sinh:08/02/1985

  - Dân tộc:Kinh

  - Chức vụ: Phó Chủ tịch UB.MTTQ Việt Nam huyện

  - Quê quán: xã Nga Văn, huyện Nga Sơn, tỉnh Thanh Hoá.

  - Đơn vị công tác: UBMTTQ VN huyện

  - Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ:Thạc sỹ Phát triển nông thôn

  - Trình độ lý luận Chính trị: Trung cấp

  - Ngày vào Đảng cộng sản Việt Nam: 14/06/2007 

Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 12
  • Hôm nay: 1557
  • Trong tuần: 9 988
  • Tất cả: 991238
Đăng nhập