PHÒNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

TRƯỞNG PHÒNG

- Họ và tên: NGUYỄN HỮU THIỆN

- Ngày sinh: 20/12/1970

- Dân tộc: Kinh

- Quê quán: Xã Yên Phú, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định

- Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ phát triển nông thôn

- Lý luận chính trị: Cao cấp

- Ngày vào Đảng: 27/04/2001

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

- Họ và tên: LÊ QUANG ĐỒNG

- Sinh ngày: 10/10/1972

- Dân Tộc: Kinh.

- Quê quán: Xã Quảng Giao, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa.

- Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ: Kỹ sư: Lâm nghiệp.

- Trình độ lý luận chính trị: Trung Cấp.

- Ngày vào Đảng cộng sản Việt Nam: 01/12/2001.

 PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

- Họ và tên: TRIỆU QUỐC CHƯỞNG 

- Sinh ngày: 1/02/1982.

- Dân Tộc: Tày.

- Quê quán: Xã Mỹ Gia, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái.

- Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ: Kỹ sư: Lâm nghiệp; Thạc sỹ: Phát triển nông thôn.

- Trình độ lý luận chính trị: Trung Cấp.

- Ngày vào Đảng cộng sản Việt Nam: 16/07/2009

Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 15
  • Hôm nay: 816
  • Trong tuần: 2,582
  • Tất cả: 1,126,040
Đăng nhập