Tổng số: 14
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
755/QĐ- UBND 10/07/2020 Quyết định về việc thu hồi, chuyển mục đích sử dụng đất của hộ ông Sầm Bình Phong để xây dựng công trình : Hạ tầng kỹ thuật khu vực tuyến đường sau nghĩa trang Liệt sỹ, thị trấn Khánh Yên, huyện Văn Bàn. Hạng mục: Mặt bằng, nền đường
Lượt xem: 129
Tải về 1
01/2019/TT-BNV 24/01/2019 Quy định quy trình trao đổi, lưu trữ, xử lý tài liệu điện tử trong công tác văn thư, các chức năng cơ bản của Hệ thống quản lý tài liệu điện tử trong quá trình xử lý công việc của các cơ quan, tổ chức
Lượt xem: 96
Tải về 0
02/2019/TT-BNV 24/01/2019 Quy định tiêu chuẩn dữ liệu thông tin đầu vào và yêu cầu bảo quản tài liệu lưu trữ điện tử
Lượt xem: 130
Tải về 0
976/QĐ-UBND 12/11/2018 Quyết định về việc thu hồi, chuyển mục đích sử dụng đất của hộ ông Hoàng Văn Phơi để xây dựng công trình : Ngầm tràn liên hợp thôn 7 xã Hòa Mạc, huyện Văn Bàn, Tỉnh Lào Cai
Lượt xem: 55
Tải về 0
588/UCSC-ĐP 26/10/2018 V/v Hướng dẫn phòng ngừa ngăn chặn mã độc mã hóa dữ liệu GrandCrab
Lượt xem: 71
Tải về 0
10/TB-TT.GDNN-GDTX 15/10/2018 TB tuyển sinh khóa học bồi dưỡng kế toán trưởng tại huyện Văn Bàn
Lượt xem: 57
Tải về 0
120/2018/ NĐ - CP 13/09/2018 V.v sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 77/2015/ NĐ - CP ngày 10 tháng 9 năm 2015 của chính phủ về kế hoạch đầu tư công trung hạn và hằng năm
Lượt xem: 58
Tải về 0
202/KH-UBND 20/06/2018 Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 1898/QĐ-TTg ngày 28/11/2017 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Hỗ trợ hoạt động bình đẳng giới vùng dân tộc thiểu số” trên địa bàn tỉnh Lào Cai giai đoạn 2018 - 2025 và năm 2018
Lượt xem: 59
Tải về 0
109/QĐ-UBND 23/02/2018 V/v công nhận lần đầu cho cơ quan, đơn vị, đạt danh hiệu "Cơ quan đạt chuẩn Văn hóa", "Đơn vị đạt chuẩn văn hóa"
Lượt xem: 53
Tải về 0
04/CĐ-CT 14/08/2017 V/v Công diện khẩn chủ động các biện pháp phòng, chống và ứng phó với mưa lũ
Lượt xem: 69
Tải về 0
12
BẢN ĐỒ HUYỆN VĂN BÀN