PHÒNG TÀI NGUYÊN - MÔI TRƯỜNG


 Trưởng phòng:

- Họ và tên: NGUYỄN HUY VIỆT

- Ngày sinh: 21/09/1980

- Dân tộc: Kinh

- Quê quán: Xã Thanh Lãng, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc

- Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ khoa học Môi trường

- Lý luận chính trị: Cao cấp

- Ngày vào Đảng: 25/09/2010

Phó Trưởng phòng:

- Họ và tên: PHẠM TIẾN NAM

- Ngày sinh: 25/01/1976

- Dân tộc: Kinh

- Quê quán: Xã Nga Quán, huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái

- Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ phát triển nông thôn

- Lý luận chính trị: Trung cấp

- Ngày vào Đảng:03/02/2006

 

Phó Trưởng phòng:

- Họ và tên: TRỊNH ĐÌNH HUÂN

- Ngày sinh:14/09/1983

- Dân tộc: Kinh

- Quê quán: Xã Xuân Yên, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa

- Trình độ chuyên môn: Đại học

- Lý luận chính trị:  Trung cấp

- Ngày vào Đảng: 25/04/2013

Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 16
  • Hôm nay: 267
  • Trong tuần: 7 715
  • Tất cả: 984142
Đăng nhập