Ban tổ chức Huyện ủy

 
 1.  TRƯỞNG BAN TỔ CHỨC HUYỆN ỦY:

  - Họ và tên: NGUYỄN VĂN BÀN

  - Ngày, tháng, năm sinh: 05/4/1970

  - Dân tộc: Kinh

  - Quê quán: Xã Xuân Hùng, huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định

  - Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ: Đại học

  - Trình độ lý luận Chính trị: Cao cấp

  - Ngày vào Đảng cộng sản Việt Nam: 20/11/1997

anh tin bai

 2. PHÓ TRƯỞNG BAN TỔ CHỨC HUYỆN ỦY

- Họ và tên: TRẦN VĂN THÙY

  - Ngày, tháng, năm sinh:14/02/1975

  - Dân tộc: Kinh

  - Quê quán: xã Hoàng Nam, huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định

  - Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ: Thạc sỹ Quản lý giáo dục

  - Trình độ lý luận Chính trị: Cao cấp

  - Ngày vào Đảng cộng sản Việt Nam: 12/12/2001

   

3. PHÓ TRƯỞNG BAN TỔ CHỨC HUYỆN ỦY (KIÊM NGHIỆM)

- Họ và tên: NGUYỄN VĂN DẦN

  - Ngày, tháng, năm sinh: 20/5/1974

  - Dân tộc: Kinh

  - Quê quán: xã Bình Hòa, huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định

  - Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ:Thạc sỹ Phát triển nông thôn

  - Trình độ lý luận Chính trị: Cao Cấp

  - Ngày vào Đảng cộng sản Việt Nam: 30/4/1996

 

 

Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Đăng nhập
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN VĂN BÀN TỈNH LÀO CAI
Cơ quan chịu trách nhiệm: UBND huyện Văn Bàn
Địa chỉ: Thôn Văn Tiến, xã Khánh Yên Thượng, huyện Văn Bàn, tỉnh Lào Cai
Người chịu trách nhiệm chính: Ông Lê Xuân Quỳnh - Phó chủ tịch UBND huyện Văn Bàn
Điện thoại: 02143.822.170| Fax: 02143.822.170
Email: contact-vanban@laocai.gov.vn
image banner