Ban tổ chức Huyện ủy

 
 1.  TRƯỞNG BAN TỔ CHỨC HUYỆN ỦY:

  - Họ và tên: NGUYỄN VĂN BÀN

  - Ngày, tháng, năm sinh: 05/4/1968

  - Dân tộc: Tày

  - Quê quán: Xã Dương Quỳ, huyện Văn Bàn, tỉnh Lào Cai

  - Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ:Thạc sỹ Nông nghiệp

  - Trình độ lý luận Chính trị: Cao cấp

  - Ngày vào Đảng cộng sản Việt Nam: 30/10/2007 

anh tin bai

 2. PHÓ TRƯỞNG BAN TỔ CHỨC HUYỆN ỦY

- Họ và tên: TRẦN VĂN THÙY

  - Ngày, tháng, năm sinh:14/02/1975

  - Dân tộc: Kinh

  - Quê quán: xã Hoàng Nam, huyện Nghĩa Hưng tỉnh Nam Định

  - Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ:Thạc sỹ Phát triển nông thôn

  - Trình độ lý luận Chính trị: Trung cấp

  - Ngày vào Đảng cộng sản Việt Nam: 12/12/2001 

   

3. PHÓ TRƯỞNG BAN TỔ CHỨC HUYỆN ỦY (KIÊM NGHIỆM)

- Họ và tên: NGUYỄN VĂN DẦN

  - Ngày, tháng, năm sinh:20/5/1974

  - Dân tộc: Kinh

  - Quê quán: xã Bình Hòa, huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định

  - Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ:Thạc sỹ Phát triển nông thôn

  - Trình độ lý luận Chính trị: Trung cấp

  - Ngày vào Đảng cộng sản Việt Nam:30/4/1996

 

 

Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 18
  • Hôm nay: 916
  • Trong tuần: 2,682
  • Tất cả: 1,126,140
Đăng nhập