PHÒNG KINH TẾ - HẠ TÂNG


 Trưởng phòng:

- Họ và tên: VŨ XUÂN THỦY

- Ngày tháng năm sinh:

- Dân tộc: Kinh

- Đơn vị công tác: Phòng Kinh tế - Hạ tầng huyện Văn Bàn

- Trình độ chuyên môn:Thạc sỹ

- Ngày vào Đảng:


Phó Trưởng phòng:

- Họ và tên: NÔNG VĂN TIM

- Ngày tháng năm sinh:

- Dân tộc: Kinh

- Đơn vị công tác: Phòng Kinh tế - Hạ tầng huyện Văn Bàn

- Trình độ chuyên môn:Thạc sỹ

- Ngày vào Đảng:

   Phó Trưởng phòng:

- Họ và tên: PHÙNG VĂN CÔNG

- Ngày tháng năm sinh:

- Dân tộc: Kinh

- Đơn vị công tác: Phòng Kinh tế - Hạ tầng huyện Văn Bàn

- Trình độ chuyên môn:Thạc sỹ

- Ngày vào Đảng:

Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 7
  • Hôm nay: 847
  • Trong tuần: 2,613
  • Tất cả: 1,126,071
Đăng nhập