Tổng số: 19
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
17-NQ/HU 09/10/2023 Nghị quyết Hội nghị lần thứ Mười lăm Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa XXI, nhiệm kỳ 2020 - 2025
Lượt xem: 70
Tải về 0
15-NQ/HU 10/04/2023 Nghị quyết Hội nghị lần thứ Mười ba Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa XXI, nhiệm kỳ 2020 - 2025
Lượt xem: 65
Tải về 0
22/NQ-HĐND 12/12/2018 Nghị quyết về việc phê duyệt biên chế công chức năm 2019
Lượt xem: 130
Tải về 0
10/2018/NQ-HĐND 12/12/2018 Nghị quyết ban hành quy định một số nội dung, mức chi đặc thù, mức phân bổ kinh phí bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh Lào Cai
Lượt xem: 200
Tải về 0
19/2018/NQ-HĐND 12/12/2018 Nghị quyết về việc đặt tên đường, phố và công trình công cộng trên địa bàn huyện Văn Bàn, tỉnh Lào Cai
Lượt xem: 140
Tải về 0
18/2018/NQ-HĐND 12/12/2018 Nghị quyết sửa đổi một số điều của Quy định về phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi; tỷ lệ phần trăm phân chia các khoản thu giữa các cấp ngân sách địa phương; định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên;thời gian phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương giai đoạn 2017-2020 ban hành kèm theo Nghị quyết số 89/2016/NQ-HĐND ngày 15/12/2016 của HĐND tỉnh Lào Cai
Lượt xem: 134
Tải về 0
17/2018/NQ-HĐND 12/12/2018 Nghị quyết về sửa đổi, bổ sung một số điều của quy định mức thu, quản lý và sử dụng các khoản phí, lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của HĐND tỉnh Lào Cai theo Luật phí và Lệ phí, ban hành kèm theo Nghị quyết số 79/2016/NQ-HĐND ngày 15/12/2016 của HĐND tỉnh Lào Cai
Lượt xem: 179
Tải về 0
16/2018/NQ-HĐND 12/12/2018 Nghị quyết quy định nội dung, mức chi đảm bảo hoạt động của Hội đồng tư vấn thuộc UBMTTQ tỉnh Lào Cai, Ban tư vấn thuộc UBMTTQ cấp huyện trên địa bàn tỉnh Lào Cai
Lượt xem: 170
Tải về 0
15/2018/NQ-HĐND 12/12/2018 Nghị quyết sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ một số nội dung tại điều 1 của Nghị quyết số 69/2016/NQ-HĐND ngày 18/7/2016 của HĐND tỉnh về một số mức chi quà tặng chúc thọ, mừng thọ người cao tuổi; đón tiếp, thăm hỏi, chúc mừng các đối tượng do UBMTTQ, cơ quan Dân tộc, cơ quan Tôn giáo thực hiện
Lượt xem: 158
Tải về 0
13/2018/NQ-HĐND 12/12/2018 Nghị quyết quy định, định mức chi xây dựng, phân bổ dự toán kinh phí đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Lào Cai giai đoạn 2018-2020
Lượt xem: 161
Tải về 0
12
BẢN ĐỒ HUYỆN VĂN BÀN
 
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN VĂN BÀN TỈNH LÀO CAI
Cơ quan chịu trách nhiệm: UBND huyện Văn Bàn
Địa chỉ: Thôn Văn Tiến, xã Khánh Yên Thượng, huyện Văn Bàn, tỉnh Lào Cai
Người chịu trách nhiệm chính: Ông Lê Xuân Quỳnh - Phó chủ tịch UBND huyện Văn Bàn
Điện thoại: 02143.822.170| Fax: 02143.822.170
Email: contact-vanban@laocai.gov.vn
image banner