Tổng số: 66
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
Số: 138/TB-HĐTD 06/03/2023 Thông báo kết quả xét duyệt phiếu đăng ký dự tuyển viên chức sự nghiệp giáo dục và đào tạo huyện Văn Bàn năm học 2022 -2023
Lượt xem: 16
Tải về 1
Số 679/TB-PNV 28/12/2022 Thông báo danh mục tài liệu ôn tập tuyển dụng công chức cấp xã năm 2022
Lượt xem: 26
Tải về 0
Số 2678/TB-UBND 26/12/2022 Thông báo kết quả kiểm tra Phiếu dự tuyển công chức cấp xã huyện Văn Bàn năm 2022
Lượt xem: 31
Tải về 0
Số: 325/HĐND-TT 07/11/2022 V/v Thông báo lịch khảo sát của TT. HĐND huyện
Lượt xem: 56
Tải về 0
2070/TB-UBND 19/09/2022 Thông báo kết quả trúng tuyển kỳ thi tuyển viên chức sự nghiệp giáo dục và đào tạo huyện Văn Bàn năm 2022
Lượt xem: 111
Tải về 2
1127/UBND-VX 19/08/2022 V/v điều chỉnh, bổ sung một số nội dung tại Thể lệ Hội diễn Nghệ thuật quần chúng khối Thi đua các cơ quan, đơn vị huyện Văn Bàn, năm 2022
Lượt xem: 87
Tải về 0
2023/TB-UBND 09/08/2022 Thông báo Kết quảứng dụng CNTT gắn với công tác CCHC tháng 7/2022
Lượt xem: 94
Tải về 0
2021/TB-UBND 02/08/2022 Thông báo về người phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của Ủy ban nhân dân huyện Văn Bàn
Lượt xem: 91
Tải về 0
301/TB-HĐTDVC 24/09/2021 Kết quả xét tuyển viên chức Trung tâm Văn hoá, thể thao -Truyền thông huyện Văn Bàn năm 2021
Lượt xem: 177
Tải về 5
46/TB-TCKH 28/09/2020 V/v Kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá
Lượt xem: 138
Tải về 0
1234567
BẢN ĐỒ HUYỆN VĂN BÀN