Tổng số: 63
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
Số: 325/HĐND-TT 07/11/2022 V/v Thông báo lịch khảo sát của TT. HĐND huyện
Lượt xem: 27
Tải về 0
2070/TB-UBND 19/09/2022 Thông báo kết quả trúng tuyển kỳ thi tuyển viên chức sự nghiệp giáo dục và đào tạo huyện Văn Bàn năm 2022
Lượt xem: 65
Tải về 2
1127/UBND-VX 19/08/2022 V/v điều chỉnh, bổ sung một số nội dung tại Thể lệ Hội diễn Nghệ thuật quần chúng khối Thi đua các cơ quan, đơn vị huyện Văn Bàn, năm 2022
Lượt xem: 57
Tải về 0
2023/TB-UBND 09/08/2022 Thông báo Kết quảứng dụng CNTT gắn với công tác CCHC tháng 7/2022
Lượt xem: 68
Tải về 0
2021/TB-UBND 02/08/2022 Thông báo về người phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của Ủy ban nhân dân huyện Văn Bàn
Lượt xem: 65
Tải về 0
301/TB-HĐTDVC 24/09/2021 Kết quả xét tuyển viên chức Trung tâm Văn hoá, thể thao -Truyền thông huyện Văn Bàn năm 2021
Lượt xem: 147
Tải về 5
46/TB-TCKH 28/09/2020 V/v Kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá
Lượt xem: 123
Tải về 0
120/UBND-TH 16/09/2020 Thông báo mẫu dấu mới
Lượt xem: 160
Tải về 2
575/TB-UBND 14/09/2020 v.v hợp đồng giáo viên năm học 2020-2021
Lượt xem: 249
Tải về 9
28/TB-TCKH 19/05/2020 Thông báo kết quả lựa chọn đơn vị tổ chức đấu giá
Lượt xem: 150
Tải về 0
1234567
BẢN ĐỒ HUYỆN VĂN BÀN