Tổng số: 18
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
Số 77-HD/HU 23/12/2022 Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng năm 2023
Lượt xem: 23
Tải về 0
Số: 1175-CV/HU 03/11/2022 Tổ chức "Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc" điểm cấp tỉnh năm 2022
Lượt xem: 46
Tải về 0
52-KH/HU 10/10/2016 Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 19 của Tỉnh ủy ngày 28/9/2016 về nâng cao nhận thức chính trị, phát huy trí tuệ sáng tạo, cống hiến của đội ngũ trí thức và doanh nhân trên địa bàn tỉnh Lào Cai
Lượt xem: 60
Tải về 1
312-CV/HU 19/09/2016 Công văn đôn đốc triển khai cuộc thi tìm hiểu lịch sử 70 năm lịch sử Đảng bộ tỉnh Lào Cai
Lượt xem: 69
Tải về 0
205-BC/HU 15/09/2016 Báo cáo sơ kết 2 năm thực hiện chỉ thị 40-CT/TU ngày 28/3/2014 của Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân tộc trên địa bàn tỉnh Lào Cai
Lượt xem: 77
Tải về 0
193-TB/HU 01/09/2016 Thông báo kế luận của BTV tại hội nghị thường kỳ lần thứ 13 khóa XX
Lượt xem: 72
Tải về 0
188-TB/HU 26/08/2016 Thông báo KL giám sát công tác lãnh chỉ đạo đề án số 01 giai đoạn 2016 - 2020 đối với đảng bộ xã Võ Lao
Lượt xem: 59
Tải về 0
189-TB/HU 26/08/2016 Thông báo KL giám sát công tác lãnh chỉ đạo thực hiện đề án số 01 giai đoạn 2016 - 2020 đối với đảng bộ xã Hòa Mạc
Lượt xem: 58
Tải về 0
187-TB/HU 26/08/2016 Thông báo KL công tác lãnh chỉ đạo và tổ chức thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về XDNTM đối với đảng ủy xã Khánh Yên Trung
Lượt xem: 105
Tải về 0
183-TB/HU 23/08/2016 Thông báo kết luận họp giao ban thường trực Huyện ủy
Lượt xem: 81
Tải về 0
12
BẢN ĐỒ HUYỆN VĂN BÀN