Tổng số: 46
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
Số 77-HD/HU 23/12/2022 Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng năm 2023
Lượt xem: 120
Tải về 0
1230/UBND-VX 12/09/2022 V/v tăng cường biện pháp phòng chống bạo lực, xâm hại trẻ em
Lượt xem: 202
Tải về 0
1218/UBND-VX 09/09/2022 Về việc tăng cường quản lý chất lượng kinh doanh dịch vụ du lịch trên địa bàn huyện
Lượt xem: 199
Tải về 0
1222/BCĐ-VX 09/09/2022 V/v bình xét, công nhận các danh hiệu văn hóa năm 2022 và đăng ký năm 2023
Lượt xem: 189
Tải về 0
1127/UBND-VX 19/08/2022 V/v điều chỉnh, bổ sung một số nội dung tại Thể lệ Hội diễn Nghệ thuật quần chúng khối Thi đua các cơ quan, đơn vị huyện Văn Bàn, năm 2022
Lượt xem: 182
Tải về 0
1041/UBND-VX 05/08/2022 V/v tăng cường công tác tuyên truyền tham gia Cuộc thi ảnh nghệ thuật “Văn Bàn quê hương nghĩa tình” năm 2022
Lượt xem: 165
Tải về 0
Số:348 /UBND-VX 25/03/2022 V/v tuyên truyền triên khai Chỉ thị 10-CT/TW về công tác khí tượng thuỷ văn; Phòng chống HIV/AIDS; Chủ trương, đường nối xây dựng NTM; Cài đặt App “Báo cháy 114” trên địa bàn huyện Văn Bàn
Lượt xem: 198
Tải về 1
1002/QĐ-UBND 24/09/2021 Công nhận kết quả trúng tuyển viên chức, kỳ thi tuyển viên chức Trung tâm Văn hoá, Thể thao -Truyền thông huyện Văn Bàn năm 2021
Lượt xem: 296
Tải về 8
301/TB-HĐTDVC 24/09/2021 Kết quả xét tuyển viên chức Trung tâm Văn hoá, thể thao -Truyền thông huyện Văn Bàn năm 2021
Lượt xem: 246
Tải về 5
1185/QĐ-UBND 20/12/2018 Quyết định về việc công nhận danh hiệu "Thôn văn hóa năm 2018
Lượt xem: 131
Tải về 0
12345
BẢN ĐỒ HUYỆN VĂN BÀN
 
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN VĂN BÀN TỈNH LÀO CAI
Cơ quan chịu trách nhiệm: UBND huyện Văn Bàn
Địa chỉ: Thôn Văn Tiến, xã Khánh Yên Thượng, huyện Văn Bàn, tỉnh Lào Cai
Người chịu trách nhiệm chính: Ông Lê Xuân Quỳnh - Phó chủ tịch UBND huyện Văn Bàn
Điện thoại: 02143.822.170| Fax: 02143.822.170
Email: contact-vanban@laocai.gov.vn
image banner