Tổng số: 78
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
250-KH/HU 27/10/2023 Kế hoạch quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết, Kết luận, Quy định của Đảng
Lượt xem: 26
Tải về 0
236-KH/HU 24/08/2023 Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 21-CT/TW, ngày 04/5/2023 của Ban Bí thư về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045
Lượt xem: 21
Tải về 0
234-KH/HU 22/08/2023 Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 38-CT/TU ngày 24/7/2023 của Tỉnh ủy Lào Cai về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ trên địa bàn huyện Văn Bàn
Lượt xem: 22
Tải về 0
Số: 173/KH-UBND 14/06/2023 Kế hoạch Kiểm tra tình hình tổ chức,hoạt động của các cơ quan chuyên môn,đơn vị sự nghiệpvà công tác nội vụ tại các xã, thị trấn năm 2023
Lượt xem: 67
Tải về 0
214-KH/HU 10/05/2023 Kế hoạch triển khai đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng sâu rộng về nội dung tác phẩm “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng
Lượt xem: 17
Tải về 0
213-KH/HU 09/05/2023 Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 09/11/2022, của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới
Lượt xem: 22
Tải về 0
Số: 39 /KH-UBND 15/02/2023 Kế hoạch tổ chức lấy ý kiến Nhân dân đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) trên địa bàn huyện Văn Bàn, tỉnh Lào Cai
Lượt xem: 72
Tải về 0
275/KH-UBND 10/11/2022 Kế hoạch triển khai thực hiện Dự án 6 “Hỗ trợ nghệ nhân ưu tú người dân tộc thiểu số trong việc lưu truyền, phổ biến hình thức sinh hoạt văn hóa truyền thống và đào tạo, bồi dưỡng những kế cận” trên địa huyện Văn Bàn năm 2022
Lượt xem: 95
Tải về 0
Số: 317/KH-HĐND 02/11/2022 Kế hoạch tiếp xúc cử tri trước và sau kỳ họp thứ 9 của đại biểu HĐND tỉnh khóa XVI,kỳ họp thứ9 của đại biểu HĐND huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026
Lượt xem: 124
Tải về 0
216 /KH-UBND 05/08/2022 Kế hoạch cải thiện, nâng cao Chỉ số Hiệu quả quản trị và Hành chính công (PAPI) năm 2022
Lượt xem: 138
Tải về 0
12345678
BẢN ĐỒ HUYỆN VĂN BÀN
 
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN VĂN BÀN TỈNH LÀO CAI
Cơ quan chịu trách nhiệm: UBND huyện Văn Bàn
Địa chỉ: Thôn Văn Tiến, xã Khánh Yên Thượng, huyện Văn Bàn, tỉnh Lào Cai
Người chịu trách nhiệm chính: Ông Lê Xuân Quỳnh - Phó chủ tịch UBND huyện Văn Bàn
Điện thoại: 02143.822.170| Fax: 02143.822.170
Email: contact-vanban@laocai.gov.vn
image banner