PHÒNG TƯ PHÁP


 Trưởng phòng:

- Họ và tên: LÊ LƯU LUẬN

- Ngày tháng năm sinh:

- Dân tộc: Kinh

- Đơn vị công tác: Phòng Tư pháp huyện Văn Bàn

- Trình độ chuyên môn:Thạc sỹ

- Ngày vào Đảng:


Phó Trưởng phòng:

- Họ và tên: NGUYỄN THU HUYỀN

- Ngày tháng năm sinh:

- Dân tộc: Kinh

- Đơn vị công tác: Phòng Tư pháp huyện Văn Bàn

- Trình độ chuyên môn:Thạc sỹ

- Ngày vào Đảng:

   

Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 13
  • Hôm nay: 355
  • Trong tuần: 7 803
  • Tất cả: 984230
Đăng nhập