Tổng số: 8
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
46/TB-TCKH 28/09/2020 V/v Kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá
Lượt xem: 138
Tải về 0
44/TB-TCKH 18/09/2020 THÔNG BÁO Về việc lựa chọn đơn vị đấu giá tài sản
Lượt xem: 138
Tải về 0
28/TB-TCKH 19/05/2020 Thông báo kết quả lựa chọn đơn vị tổ chức đấu giá
Lượt xem: 155
Tải về 0
53/TB-TCKH 22/10/2019 Về việc lựa chọn đơn vị đấu giá tài sản
Lượt xem: 148
Tải về 0
Số 46/TB-TCKH 17/09/2019 Thông báo về việc lựa chọn đơn vị đấu giá tài sản
Lượt xem: 173
Tải về 0
40/TB-TCKH 09/08/2019 V/v lựa chọn đơn vị đấu giá tài sản
Lượt xem: 169
Tải về 0
37/TB-TCKH 02/08/2019 Về việc lựa chọn đơn vị đấu giá tài sản
Lượt xem: 91
Tải về 0
36/TB-TCKH 31/07/2019 V/v lựa chọn đơn vị đấu giá tài sản
Lượt xem: 139
Tải về 0
BẢN ĐỒ HUYỆN VĂN BÀN