Tổng số: 10
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
44/TB-TCKH 18/09/2020 THÔNG BÁO Về việc lựa chọn đơn vị đấu giá tài sản
Lượt xem: 138
Tải về 0
53/TB-TCKH 22/10/2019 Về việc lựa chọn đơn vị đấu giá tài sản
Lượt xem: 148
Tải về 0
Số 46/TB-TCKH 17/09/2019 Thông báo về việc lựa chọn đơn vị đấu giá tài sản
Lượt xem: 173
Tải về 0
338/QĐ-UBND 05/07/2018 V/v thu hồi, chuyển mục đích sử dụng đất của hộ ông Hoàng Văn Sem để thực hiện công trình: Cửa hàng xăng dầu số 3 Phúc Bình, xã Dương Quỳ huyện Văn Bàn
Lượt xem: 59
Tải về 0
389/QĐ-UBND 05/07/2018 V/v thu hồi, chuyển mục đích sử dụng đất của hộ bà Ninh Thị Luyến để thực hiện công trình: Cửa hàng xăng dầu số 3 Phúc Bình, xã Dương Quỳ huyện Văn Bàn
Lượt xem: 49
Tải về 0
390/QĐ-UBND 05/07/2018 V/v thu hồi, chuyển mục đích sử dụng đất của hộ ông Lương Văn Chỉnh để thực hiện công trình: Cửa hàng xăng dầu số 3 Phúc Bình, xã Dương Quỳ huyện Văn Bàn
Lượt xem: 45
Tải về 0
391/QĐ-UBND 05/07/2018 V/v thu hồi, chuyển mục đích sử dụng đất của hộ ông Hoàng Văn Nhân để thực hiện công trình: Cửa hàng xăng dầu số 3 Phúc Bình, xã Dương Quỳ huyện Văn Bàn
Lượt xem: 57
Tải về 0
392/QĐ-UBND 05/07/2018 V/v thu hồi, chuyển mục đích sử dụng đất của hộ ông Hoàng Văn Hạnh để thực hiện công trình: Cửa hàng xăng dầu số 3 Phúc Bình, xã Dương Quỳ huyện Văn Bàn
Lượt xem: 59
Tải về 0
393/QĐ-UBND 05/07/2018 V/v thu hồi, chuyển mục đích sử dụng đất của hộ ông Hoàng Văn Dũng để thực hiện công trình: Cửa hàng xăng dầu số 3 Phúc Bình, xã Dương Quỳ huyện Văn Bàn
Lượt xem: 59
Tải về 0
4111/QĐ-UBND 21/09/2017 V/v công bố 03 thủ tục hành chính được chuẩn hóa tên và nội thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở tài chính tỉnh Lào Cai
Lượt xem: 55
Tải về 0
BẢN ĐỒ HUYỆN VĂN BÀN