Tài chính - Kế hoạch


 Trưởng phòng:

- Họ và tên: NGUYỄN KHÁNH TOÀN

- Ngày sinh: 13/11/1980

- Dân tộc: Kinh

- Quê quán: Xã Tân Hội, huyện Đan Phượng, thành phố Hà Nội 

- Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ quản lý tài chính

- Lý luận chính trị: Cao cấp

- Ngày vào Đảng: 21/3/2012


Phó Trưởng phòng:

- Họ và tên: NGUYỄN ĐỨC TUẤN

- Ngày sinh: 22/04/1974

- Dân tộc: Kinh

- Quê Quán: Xã Dân Chủ, huyện Tứ Kỳ tỉnh Hải Dương

- Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Quản lý kinh tế

- Lý luận chính trị: Cao cấp

- Ngày vào Đảng: 05/01/2004

 

 Phó Trưởng phòng:

- Họ và tên: LƯU QUỲNH NGÁT

- Ngày sinh:28/12/1989

- Dân tộc: Kinh

- Quê Quán: Xã Thạch Đà, huyện Mê Linh, tỉnh Vĩnh Phúc

- Trình độ chuyên môn: Đại học Tài chính Ngân hàng

- Lý luận chính trị: Trung cấp

- Ngày vào Đảng:23/07/2015

Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 26
  • Hôm nay: 329
  • Trong tuần: 798
  • Tất cả: 1,129,956
Đăng nhập