Tổng số: 81
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
Số:288 /UBND-KSTT 30/01/2023 V/v triển khai thực hiện 07 phương thức sử dụng thông tin thay thế sổ hộ khẩu
Lượt xem: 18
Tải về 1
Số 2644/QĐ-UBND 07/11/2022 Quyết định ban hành Bộ chỉ số đánh giá, xếp hạng mức độ chuyển đổi số của các địa phương, các cơ quan đảng, cơ quan nhà nước, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội trên địa bàn tỉnh Lào Cai
Lượt xem: 49
Tải về 0
14/CT-UBND 26/05/2021 Chỉ thị về việc đẩy mạnh thực hiện công tác cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh Lào Cai.
Lượt xem: 201
Tải về 7
101/KH-UBND 07/03/2019 Kế hoạch Chi tiết, hành động ứng phó khẩn cấp với bệnh Dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn tỉnh Lào Cai
Lượt xem: 111
Tải về 0
824/UBND-TH 07/03/2019 Triển khai thực hiện Nghị quyết số 10/2018/NQ-HĐND ngày 12/12/2018 của HĐND tỉnh
Lượt xem: 116
Tải về 0
5/CT-UBND 06/03/2019 Chỉ thị Về việc triển khai đồng bộ các giải pháp cấp bách phòng chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi
Lượt xem: 87
Tải về 0
486/QĐ-UBND 01/03/2019 V/v phê duyệt chi tiết kế hoạch thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất năm 2019 trên địa bàn tỉnh Lào Cai
Lượt xem: 110
Tải về 0
5843/UBND-NLN 10/12/2018 v/v tăng cường thông tin truyền thông, nâng cao nhận thức và kỹ năng về PCTT
Lượt xem: 57
Tải về 0
3947/QĐ-UBND 06/12/2018 Về việc công bố Danh mục 03 thủ tục hành chính lĩnh vực thuốc lá áp dụng giải quyết tại Ủy ban nhân dân cấp huyện thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Công Thương tỉnh Lào Cai
Lượt xem: 93
Tải về 0
5770/UBND-QLĐT 05/12/2018 V/v triển khai thực hiện Nghị quyết số 110/NĐ-CP ngày 25/8/2018 của chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu tháo gỡ khó khăn, vướng mắc về cơ chế chính sách liên quan đến đầu tư xây dựng
Lượt xem: 58
Tải về 0
123456789
BẢN ĐỒ HUYỆN VĂN BÀN