Phòng Nội vụ

 Trưởng phòng:

- Họ và tên: NGUYỄN VĂN DẦN

- Ngày tháng năm sinh: 20/5/1974

- Dân tộc: Kinh

- quê quán: Bình Hoà, Giao Thuỷ, Nam Định

- Trình độ chuyên môn:Cử nhân quản lý kinh tế; Thạc sỹ phát triển nông thôn

- trình độ chính trị: Cao cấp
- Ngày vào Đảng: 30/4/1996


Phó Trưởng phòng:

- Họ và tên: NGÔ THỊ HỒNG

- Ngày tháng năm sinh: 25/9/1988

- Dân tộc: Kinh

- Quê quán: Bình Hoà, Giao Thuỷ, Nam Định

- Trình độ chuyên môn:Cử nhân quản lý kinh tế; Thạc sỹ phát triển nông thôn

- Trình độ chính trị: Cao cấp
- Ngày vào Đảng: 30/4/1996

Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 10
  • Hôm nay: 803
  • Trong tuần: 2,569
  • Tất cả: 1,126,027
Đăng nhập