Tổng số: 13
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
Số:288 /UBND-KSTT 30/01/2023 V/v triển khai thực hiện 07 phương thức sử dụng thông tin thay thế sổ hộ khẩu
Lượt xem: 33
Tải về 2
Số: 325/HĐND-TT 07/11/2022 V/v Thông báo lịch khảo sát của TT. HĐND huyện
Lượt xem: 56
Tải về 0
Số: 1175-CV/HU 03/11/2022 Tổ chức "Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc" điểm cấp tỉnh năm 2022
Lượt xem: 46
Tải về 0
490- TBIHU 09/04/2018 Thông báo kết luận của Thường trực Huyện ủy tại Hội nghị giao ban thường kỳ quý I năm 2018 với UBMTTQ và các đoàn thể huyện
Lượt xem: 126
Tải về 0
489-TBIHU 09/04/2018 Thông báo kết luận của Thường trực Huyện ủy tại Hội nghị giao ban thường kỳ quý I năm 2018 với các BXD Đảng, Văn phòng và TTBD chính trị huyện
Lượt xem: 126
Tải về 0
25 - CT/HU 09/04/2018 Chỉ thị về việc đẩy mạnh ngăn chặn, giải quyết tình trạng tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống
Lượt xem: 141
Tải về 1
Chỉ thị về việc tăng cường công tác kiểm tra, giám 09/04/2018 Chỉ thị về việc tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng
Lượt xem: 126
Tải về 0
111 - KHJHU 09/04/2018 Kế hoạch nghiên cứu, biên soặn, xuất bản lịch sử Đảng, địa phương, đơn vị giai đoạn 2018 - 2020
Lượt xem: 118
Tải về 0
0 09/04/2018 Chỉ thị về việc đẩy mạnh ngăn chặn, giải quyết tình trạng tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống
Lượt xem: 103
Tải về 1
0 09/04/2018 Chỉ thị về việc tăng cường công tác kiểm tra, giám
Lượt xem: 131
Tải về 0
12
BẢN ĐỒ HUYỆN VĂN BÀN