Tổng số: 10
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
268/QĐ-UBND 29/06/2022 Quyết định phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng công trình: Sắp xếp dân cư, cơ sở hạ tầng đường B7, xã Võ Lao huyện Văn Bàn; Hạng mục: Mặt đường và hạ tầng kỹ thuật phụ trợ
Lượt xem: 117
Tải về 0
268/QĐ-UBND 29/06/2022 Quyết định phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng công trình: Sắp xếp dân cư, cơ sở hạ tầng đường B7, xã Võ Lao, huyện Văn Bàn; Hạng mục: Mặt đường và hạ tầng kỹ thuật phụ trợ
Lượt xem: 95
Tải về 0
1042/BQLDA 2- PID5 13/07/2021 V.v công khai thông tin các nội dung báo cáo giám sát xã hội ban QLDA 2 gửi nhà tài trợ
Lượt xem: 247
Tải về 3
28/TB-TCKH 19/05/2020 Thông báo kết quả lựa chọn đơn vị tổ chức đấu giá
Lượt xem: 155
Tải về 0
5770/UBND-QLĐT 05/12/2018 V/v triển khai thực hiện Nghị quyết số 110/NĐ-CP ngày 25/8/2018 của chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu tháo gỡ khó khăn, vướng mắc về cơ chế chính sách liên quan đến đầu tư xây dựng
Lượt xem: 60
Tải về 0
5770/UBND-QLĐT 05/12/2018 V/v triển khai thực hiện Nghị quyết số 110/NĐ-CP ngày 25/8/2018 của chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu tháo gỡ khó khăn, vướng mắc về cơ chế chính sách liên quan đến đầu tư xây dựng
Lượt xem: 69
Tải về 0
486/TB-UBND 29/10/2018 V/v công khai thông tin kế hoạch TĐC và Kế hoạch phát triển dân tộc thiểu số Dự án kết nối giao thông các tỉnh miền núi phía Bắc, vốn vay ADB (tuyến đường nối tỉnh Lai Châu với cao tốc Nội Bài - Lào Cai)
Lượt xem: 59
Tải về 0
1315/SGTVTXD-QLGT 09/10/2018 V/v tổ chức giao thông phục vụ sửa chữa công trình cầu Khe Lếch ( tại Km101+258/QL279) tỉnh Lào Cai
Lượt xem: 61
Tải về 0
120/2018/ NĐ - CP 13/09/2018 V.v sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 77/2015/ NĐ - CP ngày 10 tháng 9 năm 2015 của chính phủ về kế hoạch đầu tư công trung hạn và hằng năm
Lượt xem: 60
Tải về 0
1452/BQLDA2-PID19 02/09/2018 V.v công khai thông tin Kế hoạch tái định cư & Kế hoạch phát triển dân tộc thiểu số Dự án kết nối giao thông các tỉnh miền núi Phía Bắc vốn vay ADB
Lượt xem: 70
Tải về 0
BẢN ĐỒ HUYỆN VĂN BÀN