Quyết định về việc khen thưởng đột xuất cho cá nhân có đơn tình nguyện nhập ngũ năm 2022
Số ký hiệu văn bản Số 259/QĐ-UBND
Ngày ban hành 08/02/2022
Ngày hiệu lực 08/02/2022
Trích yếu nội dung Quyết định về việc khen thưởng đột xuất cho cá nhân có đơn tình nguyện nhập ngũ năm 2022
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Thi đua - Khen thưởng
Người ký duyệt Phí Công Hoan
Tài liệu đính kèm QĐ 259 ngày 8.2.22 khen đột xuất thanh niên tình nguyện.pdf
Văn bản mới