Hết năm 2020 tỷ lệ hộ nghèo của huyện Văn Bàn còn 9,3%

         Sau 5 năm thực hiện đề án “Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2015-2020”, tỷ lệ hộ nghèo theo tiêu chí đa chiều của huyện Văn Bàn giảm xuống còn 9,3% (bình quân mỗi năm giảm 5,14%), đạt 102,8% so mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Văn Bàn lần thứ XX đề ra.

         Theo số liệu mới nhất UBND huyện vừa công bố, hết năm 2020 toàn huyện còn 1.890 hộ nghèo, chiếm 9,3% và 2.237 hộ cận nghèo, chiếm 11,01%. Trong kết quả chung này, 5 xã có tỷ lệ hộ nghèo thấp nhất là: Chiềng Ken (3,82%); Nậm Xây (3,96%); Thị trấn Khánh Yên (3,99%); Làng Giàng (4,12%); Nậm Mả (4,63%).

         Để có kết quả này là do huyện Văn Bàn đã có quyết tâm cao, cùng với các giải pháp chỉ đạo quyết liệt, phù hợp với điều kiện thực tế. Các ngành, các xã, thị trấn có sự phối hợp đồng bộ trong việc triển khai thực hiện chương trình, dự án giảm nghèo bền vững. Các Dự án đầu tư cơ sở hạ tầng theo Quyết định 293 của Thủ tướng Chính phủ; Dự án hỗ trợ phát triển sản xuất; Chương trình 135 được ưu tiên triển khai thực hiện. Công tác tuyên truyền được tăng cường bằng nhiều hình thức. Các chính sách đối với hộ nghèo, hộ nghèo được triển khai đầy đủ, kịp thời theo quy định. Người lao động sau khi được tư vấn, tuyên truyền đã chủ động hơn trong phát triển kinh tế; tư tưởng trông chờ ỷ nại vào đầu tư của nhà nước đã giảm.

         Tuy nhiên, theo thống kê hết năm 2020 nhiều xã tỷ lệ hộ nghèo vẫn còn cao, trong đó 5 xã có tỷ lệ hộ nghèo cao nhất là: Khánh Yên Thượng (36,12%); Dần Thàng 28,38%); Võ Lao (20,72%); Tân Thượng (19,38%); Sơn Thủy (19,17%).

         Theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Văn Bàn lần thứ XXI, giai đoạn 2020-2025, huyện Văn Bàn phấn đấu mỗi năm gaimr hộ nghèo từ 4-5 % trở lên; hàng năm hỗ trợ việc làm cho người lao động gần 1.400 người. Tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giảm nghèo bền vững, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, toàn diện về công tác xóa đói, giảm nghèo bền vững; tạo cơ hội thuận lợi để người nghèo, người cận nghèo, phát triển sản xuất, tạo việc làm, tăng thu nhập; tăng cường khả năng tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản nhằm cải thiện và từng bước nâng cao điều kiện sống của các hộ nghèo, hộ cận nghèo, thu hẹp khoảng cách chênh lệch về mức sống giữa các vùng, các dân tộc trong huyện. Huy động các nguồn lực đầu tư các chương trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội, tạo việc làm, nâng cao thu nhập cho người nghèo, giúp người nghèo giảm nghèo nhanh và bền vững.

Mạnh Lộc -Trung tâm VHTT-TT
Tin tức
Thống kê truy cập
  • Đang online: 13
  • Hôm nay: 227
  • Trong tuần: 1,279
  • Tất cả: 606,127
Đăng nhập