Lĩnh vực Tài chính

Quản lý công sản Quyết định thuê tài sản phục vụ hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị Quyết định số 1278/QĐ-UBND ngày 03/5/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai
Quản lý công sản Quyết định thu hồi tài sản công trong trường hợp cơ quan nhà nước được giao quản lý, sử dụng tài sản công tự nguyện trả lại tài sản cho Nhà nước Quyết định số 1278/QĐ-UBND ngày 03/5/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai
Quản lý công sản Quyết định thu hồi tài sản công trong trường hợp thu hồi tài sản công theo quy định tại các điểm a, b, c, d, đ và e khoản 1 Điều 41 của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công Quyết định số 1278/QĐ-UBND ngày 03/5/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai
Quản lý công sản Quyết định điều chuyển tài sản công Quyết định số 1278/QĐ-UBND ngày 03/5/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai
Quản lý công sản Quyết định bán tài sản công Quyết định số 1278/QĐ-UBND ngày 03/5/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai
Quản lý công sản Quyết định bán tài sản công cho người duy nhất theo quy định tại khoản 2 Điều 25 Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ Quyết định số 1278/QĐ-UBND ngày 03/5/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai
Quản lý công sản Quyết định hủy bỏ quyết định bán đấu giá tài sản công Quyết định số 1278/QĐ-UBND ngày 03/5/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai
Quản lý công sản Quyết định tiêu hủy tài sản công Quyết định số 1278/QĐ-UBND ngày 03/5/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai
Quản lý công sản Quyết định xử lý tài sản công trong trường hợp bị mất, bị hủy hoại Quyết định số 1278/QĐ-UBND ngày 03/5/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai
Quản lý công sản Thanh toán chi phí có liên quan đến việc xử lý tài sản công Quyết định số 1278/QĐ-UBND ngày 03/5/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai
Quản lý công sản Phê duyệt đề án sử dụng tài sản công tại đơn vị sự nghiệp công lập vào mục đích kinh doanh, cho thuê Quyết định số 1278/QĐ-UBND ngày 03/5/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai
Quản lý công sản Mua quyển hóa đơn Quyết định số 1278/QĐ-UBND ngày 03/5/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai
Quản lý công sản Mua hóa đơn lẻ Quyết định số 1278/QĐ-UBND ngày 03/5/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai
Quản lý công sản Điều chuyển công trình cấp nước sạch nông thôn tập trung Quyết định số 5606/QĐ-UBND ngày 13/12/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai
Quản lý công sản Cho thuê quyền khai thác công trình cấp nước sạch nông thôn tập trung Quyết định số 5606/QĐ-UBND ngày 13/12/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai
Quản lý công sản Chuyển nhượng công trình cấp nước sạch nông thôn tập trung Quyết định số 5606/QĐ-UBND ngày 13/12/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai

Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Đăng nhập
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN VĂN BÀN TỈNH LÀO CAI
Cơ quan chịu trách nhiệm: UBND huyện Văn Bàn
Địa chỉ: Thôn Văn Tiến, xã Khánh Yên Thượng, huyện Văn Bàn, tỉnh Lào Cai
Người chịu trách nhiệm chính: Ông Lê Xuân Quỳnh - Phó chủ tịch UBND huyện Văn Bàn
Điện thoại: 02143.822.170| Fax: 02143.822.170
Email: contact-vanban@laocai.gov.vn
image banner