Những kết quả nổi bật trong công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật trên địa bàn huyện Văn Bàn năm 2023
Lượt xem: 153

         Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật có vai trò rất quan trọng, xác định đó là cầu nối để đưa chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước đến với mọi người dân, thời gian qua, công tác này trên địa bàn huyện Văn Bàn đã góp phần nâng cao nhận thức, ngăn chặn và làm hạn chế những hành vi vi phạm pháp luật và tệ nạn xã hội, giữ gìn an ninh trật tự, an toàn xã hội ngay từ cơ sở.

         Nhận thức rõ tầm quan trọng của công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, trong năm 2023, huyện Văn Bàn đã đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận, thu hút được các ban, ngành, đoàn thể từ huyện đến cơ sở tích cực tham gia. Phòng Tư pháp huyện Văn Bàn Tổ chức ký kết Chương trình phối hợp với Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện về phối hợp thực hiện công tác tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và chuẩn tiếp cận pháp luật; tiếp tục phối hợp với các tổ chức chính trị xã hội triển khai phối hợp thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; trợ giúp pháp lý giữa Phòng Tư phápvới Hội Nông dân; Hội Cựu chiến binh, Huyện đoàn giai đoạn 2021-2025, đồng thời có sự phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chuyên môn như Công an huyện, phòng Giáo dục và Đào tạo... Nội dung tuyên truyền đa dạng, phong phú, được chọn lọc thông qua việc khảo sát, nắm bắt nhu cầu tìm hiểu pháp luật của từng đối tượng và đặc điểm từng xã, thị trấn. Để từ đó có định hướng và tập trung tuyên truyền, giới thiệu Luật, các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan trực tiếp đến đời sống Nhân dân. Hội đồng PBGDPL huyện đã chỉ đạo các ngành, các cấp tuyên truyền bằng nhiều hình thức như: Tổ chức các cuộc họp, tập huấn, hội nghị tuyên truyền, các cuộc thi tìm hiểu pháp luật, thông qua các chương trình phát thanh của Trung tâm Văn hóa, thể thao - Truyền thông, đưa lên cổng thông tin điện tử huyện, pa - nô khẩu hiệu, các buổi chào cờ vào thứ 2 hằng tuần tại các trường học…Bên cạnh công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật cho nhân dân, UBND huyện chỉ đạo cấp xã xây dựng các quy ước, hương ước của thôn, tổ dân phố, các cơ quan, đơn vị xây dựng nội quy cơ quan; trả lời các câu hỏi giải đáp pháp luật thông qua cổng điện tử của huyện, các buổi giao lưu trực tuyến, qua hình thức mở các phiên tòa xét xử lưu động tại các xã trên địa bàn…

         Trong năm 2023, UBND huyện Văn Bàn đã Tổ chức thành công 04 Hội nghị phổ biến pháp luật năm 2023, tham dự hội nghị có 735 đại biểu là các báo cáo viên pháp luật huyện, tuyên truyên viên pháp luật 22 xã, thị trấn và 57/57 cơ quan, đơn vị. Tính đến ngày 30/11/2022 toàn huyện đã tổ chức phổ biến, học tập xong 57/57 cơ quan, đơn vị, 22/22 xã, thị trấn và 195/195 thôn bản, tổ dân phố. Số cuộc Phổ biến pháp luật trực tiếp 847 cuộc; với 128.797 lượt người tham gia học tập là cán bộ, công chức, viên chức và Nhân dân trên địa bàn toàn huyện. Số tài liệu PBGDPL được phát hành 733 (Bản), gồm 22 luật; 711 văn bản; 280 cuốn đề cương cấp cho các báo cáo viên cấp huyện, cấp xã. Số lượng tin bài về pháp luật được đăng tải, phát trên phương tiện thông tin đại chúng trên sóng đài truyền thanh của huyện và cấp xã 340 (tin, bài); Số lần phát sóng chương trình PBGDPL trên đài truyền thanh huyện, xã 02 lần/ngày, đưa nội dung phổ biến lên cổng thông tin điện tử của huyện; PBGDPL băng rôn, khẩu hiệu 110 cái.

anh tin bai
 

 

anh tin bai

Chú thích ảnh

Hình ảnh các hội nghị PBGDPL

         UBND huyện Văn Bàn chỉ đạo Phòng Tư pháp phối hợp tổ chức tuyên truyền PBGDPL lồng ghép hưởng ứng ngày pháp luật Việt Nam 9/11, tổ chức 06 hội nghị tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật tại 06 trường học gồm các trường: THCS xã Chiềng Ken, THCS Dần Thàng, THCS Liêm Phú, THCS Minh Lương, THCS Nậm Dạng; THCS Nậm Xây; với 2.044 lượt người tham gia, kinh phí cấp là 31.620.000đ. Tổ chức tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật cho đối tượng đặc thù tại các xã, thôn, bản đặc biệt khó khăn với 235 lượt người tham gia, kinh phí cấp 42.800.000đ; triển khai thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia năm 2023, ban hành quyết định, kế hoạch triển khai thực hiện Tiểu dự án 2, dự án 9 về giảm thiếu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi. Tổ chức 06 Hội nghị “Tuyên truyền phòng chống tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi” chương trình MTQG năm 2023 cho 720 đại biểu là người dân tộc thiểu số sinh sống tại các xã Sơn Thủy, Chiềng Ken, Nậm Tha, Nậm Xé, Minh Lương, Thẳm Dương.

anh tin bai
anh tin bai

Quang cảnh các hội nghị được tổ chức trên địa bàn huyện trong năm 2023

         Hội đồng PBGDPL huyện chỉ đạo các cơ quan, đơn vị tổ chức các hoạt động “Ngày pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 09/11” cho toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và Nhân dân hiểu rõ về chế độ chính sách của Đảng và nhà nước ta bằng các hình thức phong phú như: Hội thảo, tổ chức diễn đàn Ngày pháp luật..., Đôn đốc các xã, thị trấn triển khai ngày pháp luật Việt Nam 9/11. Chỉ đạo Phòng Tư pháp phối hợp với xã Chiềng Ken tổ chức ngày pháp luật Việt Nam điểm năm 2023 với 356 lượt người tham gia.

         UBND huyện đã tích cực chỉ đạo phòng Tư pháp phối hợp với Chi nhánh trợ giúp pháp lý số 03 huyện Văn Bàn thực hiện truyền thông trợ giúp pháp lý 09 đợt tại các xã với 600 lượt người tham gia.

         Công tác PBGDPL của huyện đã được triển khai thực hiện kịp thời đầy đủ theo đúng kế hoạch đảm bảo tiến độ về thời gian, hình thức triển khai tuyên truyền đa dạng, linh hoạt, đổi mới. Các văn bản pháp luật mới và các chủ trương chính sách của Nhà nước, của tỉnh, của huyện triển khai kịp thời tới các cấp, các ngành, cán bộ và Nhân dân trên địa bàn huyện phù hợp với từng đối tượng, điều kiện cụ thể. Công tác phối hợp tuyên truyền PBGDPL giữa các ngành, các cấp, các cơ quan đơn vị thường xuyên liên tục được đẩy mạnh làm tăng khả năng tiếp cận pháp luật cho nhân dân.

         Đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật cấp huyện, cấp xã liên tục được củng cố, kiện toàn, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ tuyên truyền PBGDPL trong tình hình mới. Hiệu quả từ công tác PBGDPL, hòa giải ở cơ sở đã góp phần nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật của nhân dân, giảm đơn thư, khiếu kiện vượt cấp, giảm các vụ việc vi phạm pháp luật làm cho tình tình an ninh chính trị, TTATXH trên địa bàn huyện luôn ổn định và giữ vững.

Đỗ Ngọc, Phòng Nội vụ
Tin tức
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Đăng nhập
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN VĂN BÀN TỈNH LÀO CAI
Cơ quan chịu trách nhiệm: UBND huyện Văn Bàn
Địa chỉ: Thôn Văn Tiến, xã Khánh Yên Thượng, huyện Văn Bàn, tỉnh Lào Cai
Người chịu trách nhiệm chính: Ông Lê Xuân Quỳnh - Phó chủ tịch UBND huyện Văn Bàn
Điện thoại: 02143.822.170| Fax: 02143.822.170
Email: contact-vanban@laocai.gov.vn
image banner