Một số điểm mới về quy trình kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng áp dụng chung cho ủy ban kiểm tra các cấp từ Trung ương đến cấp cơ sở theo Quyết định số 354-QĐ ngày 22/12/2021 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương
Lượt xem: 487

         Ngày 22/12/2021, Ủy ban Kiểm tra Trung ương ban hành Quyết định số 354-QĐ/UBKTTW về việc ban hành 07 quy trình thực hiện kiểm tra, giám sát và kỷ luật đảng của ủy ban kiểm tra các cấp. Về nội dung và các bước thực hiện của 07 quy trình cơ bản giống với các quy trình thực hiện kiểm tra, giám sát và kỷ luật đảng trước đây, tuy nhiên có một số điểm mới sau:

         Thứ nhất, các quy trình kiểm tra, giám sát chuyên đề đều quy định rõ mốc thời gian và thời gian tiến hành cuộc kiểm tra, giám sát.

         Quy trình giám sát chuyên đề: Mốc thời gian giám sát không quá 03 năm gần nhất; thời gian giám sát đối với cấp Trung ương không quá 60 ngày, cấp tỉnh không quá 45 ngày, cấp huyện và tương đương không quá 30 ngày, cấp cơ sở không quá 20 ngày. Trường hợp cần thiết, chủ thể giám sát có thể quyết định gia hạn thời gian nhưng không quá 1/3 thời gian giám sát đối với từng cấp.

         Quy trình kiểm tra tổ chức đảng, đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm: Thời gian thực hiện đối với cấp Trung ương không quá 120 ngày, cấp tỉnh không quá 90 ngày, cấp huyện và tương đương không quá 60 ngày, cấp cơ sở không quá 45 ngày. Trường hợp cần thiết, có thể quyết định gia hạn thời gian nhưng không quá 1/3 thời gian kiểm tra đối với từng cấp.

         Quy trình kiểm tra tổ chức đảng cấp dưới thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng và quy trình kiểm tra tài chính đảng: Mốc thời gian kiểm tra không quá 05 năm gần nhất; thời gian kiểm tra đối với cấp Trung ương không quá 60 ngày, cấp tỉnh không quá 45 ngày, cấp huyện và tương đương không quá 30 ngày; cấp cơ sở không quá 20 ngày. Trường hợp cần thiết, có thể gia hạn thời gian nhưng không quá 1/3 thời gian kiểm tra đối với từng cấp theo quy định.

         Thứ hai, việc triển khai các quyết định, kế hoạch kiểm tra, giám sát ngoài cách làm việc trực tiếp như trước, trường hợp cần thiết có thể triển khai theo hình thức trực tuyến hoặc gửi văn bản theo đường công văn. Ngoài ra, đối với quy trình giám sát chuyên đề; quy trình kiểm tra tổ chức đảng cấp dưới thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng và kiểm tra tài chính đảng khi thông qua dự thảo báo cáo của đoàn (tổ) kiểm tra, giám sát hoặc Thông báo kết luận của ủy ban kiểm tra với đối tượng, trường hợp cần thiết có thể triển khai theo hình thức trực tuyến hoặc gửi văn bản theo đường công văn.

         Thứ ba, khi có Thông báo kết luận của Ủy ban Kiểm tra thì Thành viên Ủy ban Kiểm tra chỉ đạo đoàn (tổ) hoặc đại diện đoàn (tổ) kiểm tra, giám sát được quyền công bố đến đối tượng, như trước đây phải là đại diện Ủy ban Kiểm tra.

Hoàng Mạnh Hùng - Ủy ban Kiểm tra
Tin tức
Thống kê truy cập
  • Đang online: 24
  • Hôm nay: 249
  • Trong tuần: 249
  • Tất cả: 1,312,039
Đăng nhập
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN VĂN BÀN TỈNH LÀO CAI
Cơ quan chịu trách nhiệm: UBND huyện Văn Bàn
Địa chỉ: Thôn Văn Tiến, xã Khánh Yên Thượng, huyện Văn Bàn, tỉnh Lào Cai
Người chịu trách nhiệm chính: Ông Lê Xuân Quỳnh - Phó chủ tịch UBND huyện Văn Bàn
Điện thoại: 02143.822.170| Fax: 02143.822.170
Email: contact-vanban@laocai.gov.vn
image banner