Huyện Văn Bàn đẩy mạnh công tác tuyên truyền thực hiện các Chương trình mục tiêu Quốc gia năm 2023
Lượt xem: 136

         Nhằm cụ thể hóa Kế hoạch số 185-KH/HU ngày 13/02/2023 của Huyện ủy Văn Bàn về việc tuyên truyền các Chương trình mục tiêu Quốc gia năm 2023. Ngày 24/02/2023 UBND huyện Văn Bàn đã có văn bản chỉ đạo các ngành liên quan thực hiện các nội dung cụ thể theo lĩnh vực của ngành, địa phương trên địa bàn huyện.

         Với mục tiêu nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và Nhân dân về các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, của Tỉnh, của huyện về các Chương trình mục tiêu Quốc gia. Đặc biệt là nâng cao nhận thức về mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của các Chương trình mục tiêu quốc gia trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn và nâng cao đời sống Nhân dân. Nâng cao chất lượng các phong trào thi đua “thực hiện các Chương trình mục tiêu Quốc gia” năm 2023.

         Thông qua các hoạt động tuyên truyền khơi dậy quyết tâm, tinh thần tự giác, tự nguyện, ý thức trách nhiệm trong mỗi cán bộ, đảng viên các tầng lớp Nhân dân nhất là khu vực nông thôn, các nhà đầu tư hiểu rõ và đầy đủ các chính sách của Trung ương, của tỉnh về xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững; tạo sự đồng thuận, tranh thủ sự đồng tình, giúp đỡ, phối hợp, tạo điều kiện của các doanh nghiệp tham gia đóng góp; thu hút các dự án đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn tạo tiền đề để nâng cao thu nhập, chất lượng cuộc sống cho người dân khu vực nông thôn.

         Để thực hiện được mục tiêu trên Huyện ủy Văn Bàn yêu cầu công tác truyền thông tuyên truyền phải được tổ chức có hệ thống, đồng bộ, đa dạng về hình thức, đổi mới về nội dung. Thông tin, tuyên truyền sâu rộng nội dung các Chương trình mục tiêu Quốc gia năm 2023. Thực hiện thường xuyên, liên tục, lâu dài bằng nhiều hình thức phong phú, đa dạng gắn với nhiệm vụ chính trị của từng địa phương bảo đảm thiết thực, hiệu quả, tránh hình thức và thành tích. Kết hợp chặt chẽ giữa tuyên truyền với vận động, gắn với tuyên truyền nội dung các Chương trình mục tiêu quốc gia, lấy kết quả vận động để đẩy mạnh tuyên truyền.

         Nhằm kịp thời động viên các gương điển hình, nhân tố mới tiêu biểu xuất sắc trong phong trào thi đua “Thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia” năm 2023. Chủ tịch UBND huyện chỉ đạo các cơ quan, đơn vị thường trực các Chương trình mục tiêu Quốc gia thực hiện tham mưu, tổng hợp các gương điển hình tiêu biểu 6 tháng đầu năm và cuối năm 2023 để kịp thời động viên khen thưởng.

Minh Tuấn - Văn phòng HĐND&UBND
Tin tức
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Đăng nhập
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN VĂN BÀN TỈNH LÀO CAI
Cơ quan chịu trách nhiệm: UBND huyện Văn Bàn
Địa chỉ: Thôn Văn Tiến, xã Khánh Yên Thượng, huyện Văn Bàn, tỉnh Lào Cai
Người chịu trách nhiệm chính: Ông Lê Xuân Quỳnh - Phó chủ tịch UBND huyện Văn Bàn
Điện thoại: 02143.822.170| Fax: 02143.822.170
Email: contact-vanban@laocai.gov.vn
image banner