Huyện Văn Bàn Chuẩn bị các điều kiện tổ chức Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số huyện Văn Bàn lần thứ IV năm 2024
Lượt xem: 229

         Ngày 16/01/2024, UBND huyện đã ban hành văn bản số 63/UBND-VX về việc triển khai công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội Đại biểu các dân tộc thiểu số huyện Văn Bàn lần thứ IV năm 2024; Thực hiện Kế hoạch số 02/KH-UBND ngày 04/01/2024 của UBND tỉnh Lào Cai về tổ chức Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh Lào Cai lần thứ IV - năm 2024.

         Đại hội năm nay có chủ đề “Các dân tộc tỉnh Lào Cai đoàn kết, đổi mới, hội nhập và phát triển”. Theo đó, Đại hội cấp huyện tổ chức trong 01 ngày, xong trước ngày 30/5/2024. Đại hội Đại biểu các dân tộc thiểu số huyện Văn Bàn lần thứ IV năm 2024 tổ chức nhằm tổng kết, đánh giá công tác dân tộc, khẳng định đường lối nhất quán của Đảng và Nhà nước ta về vấn đề dân tộc và đại đoàn kết dân tộc. Khẳng định và ghi nhận công lao đóng góp to lớn của đồng bào các dân tộc thiểu số trong công cuộc xoá đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới, phát triển kinh tế - xã hội vùng DTTS và miền núi. Tôn vinh, biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong đồng bào các dân tộc thiểu số huyện Văn Bàn. Tăng cường củng cố khối đại đoàn kết dân tộc; xây dựng niềm tin của đồng bào các dân tộc vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc do Đảng Lãnh đạo; khích lệ lòng tự hào và giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa của các dân tộc.

          Theo Kế hoạch số 02/KH-UBND ngày 04/01/2024 của UBND tỉnh Lào Cai Đại biểu chính thức cấp huyện không quá 150 đại biểu trong đó gồm Đại biểu đương nhiên và Đại biểu chọn cử. Đại biểu chính thức tham gia Đại hội là người tiêu biểu, đại diện các dân tộc thiểu số thuộc mọi thành phần, lĩnh vực của đời sống xã hội được lựa chọn, suy tôn từ cơ sở và đảm bảo phải có đủ đại diện các dân tộc thiểu số Việt Nam cư trú trên địa bàn huyện. Đồng thời đảm bảo hài hòa về cơ cấu độ tuổi quan tâm đại biểu trẻ; số đại biểu chính thức là nữ tối thiểu đạt 30%. Trước phiên khai mạc, Đại hội cấp huyện tổ chức viếng các Nghĩa trang Liệt sỹ huyện. Tại Đại hội sẽ tổ chức khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc, có nhiều đóng góp cho phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số là Đại biểu dự Đại hội với các hình thức khen thưởng như:  Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh, Giấy khen của Trưởng Ban Dân tộc tỉnh, Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện.

         Để kịp thời triển khai công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số huyện Văn Bàn lần thứ IV năm 2024, UBND huyện thành lập Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức và các Tiểu ban giúp việc Ban Tổ chức Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số huyện Văn Bàn lần thứ IV năm 2024. Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức và các Tiểu ban giúp việc Ban Tổ chức Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số huyện Văn Bàn lần thứ IV năm 2024 xây dựng dự kiến chi tiết số lượng đại biểu bảo đảm về thành phần, số lượng, nguyên tắc, cơ cấu, tiêu chí theo hướng dẫn tại Kế hoạch số 02/KH-UBND ngày 04/01/2024 của UBND tỉnh Lào Cai

Hứa Tuyến -VP.HĐND&UBND
Tin tức
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Đăng nhập
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN VĂN BÀN TỈNH LÀO CAI
Cơ quan chịu trách nhiệm: UBND huyện Văn Bàn
Địa chỉ: Thôn Văn Tiến, xã Khánh Yên Thượng, huyện Văn Bàn, tỉnh Lào Cai
Người chịu trách nhiệm chính: Ông Lê Xuân Quỳnh - Phó chủ tịch UBND huyện Văn Bàn
Điện thoại: 02143.822.170| Fax: 02143.822.170
Email: contact-vanban@laocai.gov.vn
image banner