Giám sát chuyên đề về thực hiện chính sách pháp luật về dịch vụ môi trường rừng trên địa bàn huyện Văn Bàn
Lượt xem: 671

         Sáng 11/10/2022, Đoàn giám sát chuyên đề về thực hiện chính sách pháp luật về dịch vụ môi trường rừng tỉnh Lào Cai do đồng chí Lý Bình Minh - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc với UBND xã Nậm Xé, huyện Văn Bàn để đánh giá kết quả của việc thực hiện chính sách pháp luật về dịch vụ môi trường rừng nhằm có giải pháp để tháo gỡ khó khăn vướng mắc, khắc phục những tồn tại hạn chế trong việc thực hiện chính sách pháp luật về quản lý, sử dụng tiền dịch vụ môi trường rừng trên địa bàn tỉnh Lào Cai từ năm 2019 đến hết tháng 9/2022. 

anh tin bai

Đoàn giám sát thực hiện chính sách pháp luật về dịch vụ môi trường rừng tỉnh Lào Cai làm việc tại UBND xã Nậm Xé, huyện Văn Bàn

         Theo báo cáo của huyện Văn Bàn, từ năm 2019 đến nay, công tác khoán bảo vệ rừng và chính sách chi trả tiền dịch vụ môi trường rừng (DVMTR) được thực hiện tương đối tốt, diện tích rừng cơ bản được quản lý bảo vệ, bảo tồn được vốn rừng, đặc biệt là diện tích rừng tự nhiên. Hằng năm, huyện tổ chức đánh giá, sắp xếp các hình thức bảo vệ rừng phù hợp với tình hình địa phương, kiện toàn lại các thành viên Tổ bảo vệ rừng, tổ chức lực lượng tuần tra, bảo vệ rừng, thông qua việc thực hiện phương án bảo vệ được duyệt, việc áp dụng các hình thức giao khoán phù hợp với từng đối tượng đã đạt được kết quả nhất định tình trạng khai thác, xâm lấn giảm đi đáng kể, các điểm nóng khai thác lâm sản trước đây cơ bản được quản lý, giám sát, cháy rừng được hạn chế.

         Đối với diện tích đất quy hoạch cho lâm nghiệp của Văn Bàn là 112.560,26 ha chiếm 79,28% tổng diện tích tự nhiên. Diện tích rừng trong quy hoạch lâm nghiệp hiện có trên địa bàn: 92.606 ha, tỷ lệ che phủ 65,88%; trong đó: Phân theo loại rừng có rừng tự nhiên 85.904,0 ha; rừng trồng 6.155,6 ha; phân theo mục đích sử dụng rừng có rừng đặc dụng 22.463,40 ha; rừng phòng hộ 42.127,82 ha; rừng sản xuất 30.359,96 ha; rừng ngoài quy hoạch: 2.121,04 ha; phân theo chủ quản lý có Ban quản lý rừng đặc dụng: 22.439,89 ha; Ban quản lý rừng phòng hộ: 21.554,41 ha; tổ chức kinh tế: 13.017,25 ha; tổ chức KH&CN, ĐT, DN về LN: 17,25 ha; đơn vị vũ trang: 381,52 ha; hộ gia đình, cá nhân: 18.070,90 ha; các tổ chức khác: 105,99 ha; UBND xã: 17.903,10 ha.

         Đối với việc xây dựng kế hoạch giao đất gắn với giao rừng cho các đối tượng chủ rừng: Số dự án phải chuyển mục đích sử dụng rừng đã được HĐND tỉnh thông qua từ năm 2019 đến hết tháng 9/2022 là 16 dự án; tổng diện tích chuyển mục đích sử dụng rừng 137,4887 ha. Trong đó: Rừng tự nhiên 30,6361 ha (Phòng hộ: 2,0289 ha; Đặc dụng: 2,6307 ha; Sản xuất: 25,9765 ha); Rừng trồng 106,8527 ha (Phòng hộ: 3,8393 ha; Đặc dụng: 0,4901 ha; Sản xuất: 102,5233 ha)

         Đối với công tác quản lý, sử dụng tiền dịch vụ môi trường rừng: Số tổ chức, cá nhân phải trả tiền dịch vụ môi trường rừng gồm tổng số 20 tổ chức. Các tổ chức, cá nhân, hộ gia đình được chi trả tiền DVMTR năm 2021 trên địa bàn huyện với diện tích 43.625,23ha, tổng kinh phí chi trả 27.758.146.120 đồng. Kết quả sử dụng tiền dịch vụ môi trường rừng của chủ rừng từ năm 2019 đến nay được UBND tỉnh phê duyệt là 12.569.514.040 đồng (năm 2019 là 4.563.099.320 đồng; năm 2020 là 4.242.205.220 đồng; năm 2021 là 3.764.209.500 đồng; dự kiến năm 2022 là 4.315.658.960 đồng).

         Đối với công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát liên quan đến quản lý rừng và dịch vụ môi trường rừng hằng năm UBND huyện đều có kế hoạch kiểm tra. Tích cực phối hợp thanh tra, kiểm tra cùng Đoàn công tác Thanh tra tỉnh, Thanh tra Sở Nông nghiệp và PTNT…09 tháng đầu năm 2022, phối hợp với Sở Nông nghiệp & PTNT, Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng kiểm tra việc thực hiện công tác quản lý bảo vệ rừng và sử dụng tiền dịch vụ môi trường rừng đối với UBND xã Nậm Chày; Hạt Kiểm lâm chủ trì phối hợp với Phòng Nông nghiệp và PTNT, Phòng Tài Chính - Kế hoạch, Phòng Tài nguyên - Môi trường kiểm tra ngẫu nhiên 02 xã gồm xã Dần Thàng và xã Thẳm Dương về việc quản lý bảo vệ rừng và sử dụng tiền DVMTR năm 2019, 2020. Qua các cuộc thanh tra, kiểm tra, cơ bản các đơn vị được kiểm tra chấp hành tốt và sử dụng nguồn kinh phí đúng mục đích, phù hợp với quy định.  

         Bên cạnh những kết quả đạt được, vẫn còn những khó khăn, tồn tại nhất định như: Công tác quản lý Nhà nước về lâm nghiệp và việc triển khai thực hiện Kế hoạch phát triển lâm nghiệp của một số cấp ủy, chính quyền chưa quyết liệt; công tác tuyên truyền, vận động người dân trong vùng dự án còn chưa sâu rộng. Nguồn vốn hỗ trợ từ ngân sách Nhà nước hằng năm chưa kịp thời, tổ nhận khoán BVR chưa kịp thời nhận tiền chi trả công tác tuần gây ảnh hưởng đến chất lượng việc tuần tra, bảo vệ rừng; chưa có Thông tư hướng dẫn quản lý sử dụng chi tiết, do vậy đôi khi gây khó khăn cho việc hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra, giám sát của cơ quan chức năng, cũng như của chủ rừng; Nghị định 168/2015/NĐ-CP còn có những bất cập, chưa phù hợp với tình hình địa phương như đối tượng khoán ở đây chỉ là hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng, tuy nhiên trên địa bàn huyện có những địa điểm đối tượng thực hiện như trên không hiệu quả, không đáp ứng được yêu cầu, do vậy việc thực hiện khoán bảo vệ rừng theo Nghị định 168/2015/NĐ-CP một số địa điểm chưa phát huy được hiệu quả…

         Kết thúc buổi giám sát đồng chí Lý Bình Minh - Trưởng đoàn đã nghi nhận những cố gắng nỗ lực của huyện, đồng thời tiếp thu báo cáo, ý kiến kiến nghị, đề xuất của huyện trong việc thực hiện công tác quản lý, bảo vệ rừng, khoán bảo vệ rừng và chính sách chi trả tiền dịch vụ môi trường rừng. Đoàn đề nghị UBND huyện tiếp tục phát huy thế mạnh quản lý của huyện; rà soát chuẩn, chi trả đúng đối tượng thụ hưởng; rà soát giao đất đúng đối tượng theo quy định; tích cực tuyên truyền, vận động người dân nâng cao ý thức trong bảo vệ rừng, tạo lợi thế thu nhập từ rừng; tăng cường hoạt động giám sát của HĐND huyện đối với việc thực hiện chính sách pháp luật về quản lý, bảo vệ rừng, khoán bảo vệ rừng và chính sách chi trả tiền dịch vụ môi trường rừng...

         Một số hình ảnh của Đoàn giám sát tỉnh Lào Cai làm việc tại UBND xã Nậm Xé, huyện Văn Bàn:

  anh tin bai

Đồng chí: Hoàng Văn Quang, Phó Chủ tịch UBND huyện báo cáo kết quả thực hiện chính sách pháp luật về QLR&CTVDMTR trên địa bàn huyện

anh tin bai 

Đồng chí: Ma Đức Mạnh, Chủ tịch UBND xã Nậm Xé báo cáo kết quả thực hiện chính sách về QLR&CTVDMTR trên địa bàn xã

anh tin bai

Đồng chí: Trần Mạnh Tưởng, Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm kiêm Trưởng ban Quản lý rừng phòng hộ báo cáo làm việc với Đoàn giám sát tỉnh

anh tin bai

Đồng chí: Lò Văn Ngoan, Hạt trưởng Hạt kiểm lâm, Trưởng ban quản lý Khu BTTN Hoàng Liên - Văn Bàn báo cáo kết quả thực hiện chính sách pháp luật về QLR&CTVDMTR tại Khu BTTN Hoàng Liên

anh tin bai

Đồng chí Nguyễn Duy Nghiệp, Giám đốc Công ty TNHH MTV Lâm Nghiệp Văn Bàn báo cáo công tác thực hiện của đơn vị

Hoàng Huyền -VP.HĐND&UBND
Tin tức
Thống kê truy cập
  • Đang online: 9
  • Hôm nay: 200
  • Trong tuần: 2,400
  • Tất cả: 1,306,805
Đăng nhập
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN VĂN BÀN TỈNH LÀO CAI
Cơ quan chịu trách nhiệm: UBND huyện Văn Bàn
Địa chỉ: Thôn Văn Tiến, xã Khánh Yên Thượng, huyện Văn Bàn, tỉnh Lào Cai
Người chịu trách nhiệm chính: Ông Lê Xuân Quỳnh - Phó chủ tịch UBND huyện Văn Bàn
Điện thoại: 02143.822.170| Fax: 02143.822.170
Email: contact-vanban@laocai.gov.vn
image banner