Văn Bàn quy hoạch 1 khu công nghiệp và 4 cụm công nghiệp
Lượt xem: 120

         Trong thời gian qua công tác định hướng, quy hoạch phát triển các Khu, Cụm công nghiệp đã được Huyện ủy, UBND huyện quan tâm chỉ đạo triển khai thực hiện. Thực hiện Kế hoạch số 358/KH-UBND ngày 28/10/2022 của UBND tỉnh Lào Cai về phát triển khu, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Lào Cai đến năm 2030; trong giai đoạn 2023-2030 trên địa bàn huyện Văn Bàn sẽ quy hoạch, triển khai đầu tư 01 Khu Công nghiệp (Khu Công nghiệp Võ Lao) và 04 Cụm công nghiệp gồm: Cụm Công nghiệp Khánh Yên Thượng, Cụm Công nghiệp Bản Phung; Cụm Công nghiệp Hòa Mạc và Cụm Công nghiệp Tân Thượng.

         Quy hoạch Khu Công nghiệp Võ Lao nằm trong Quy hoạch chung xây dựng đô thị Võ Lao được UBND huyện Văn Bàn phê duyệt tại Quyết định số 151/QĐ-UBND ngày 25/8/2023. Hiện nay, Đồ án quy hoạch phân khu xây dựng khu công nghiệp Võ Lao được UBND tỉnh Lào Cai giao danh mục tại Quyết định số 3062/QĐ-UBND ngày 01/12/2023 giao cho Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh Lào Cai làm chủ đầu tư. Diện tích dự kiến là 660 ha (phân khu số 1). Phù hợp với Quy hoạch tỉnh Lào Cai thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 316/QĐ-TTg ngày 29/3/2023.  

         Cụm Công nghiệp Khánh Yên Thượng huyện Văn Bàn được phê duyệt quy hoạch chi tiết tại Quyết định số 248/QĐ-UBND ngày 09/02/2009 của UBND tỉnh Lào Cai về việc phê duyệt Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 cụm TTCN tập trung Khánh Yên Thượng, huyện Văn Bàn với tổng diện tích 5,17 ha. Toàn bộ diện tích đất Cụm Công nghiệp Khánh Yên Thượng đều phù hợp với quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 của huyện Văn Bàn được UBND tỉnh Lào Cai phê duyệt tại Quyết định số 3325/QĐ-UBND ngày 15/9/2021. Ngày 09/9/2016, Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai ban hành Quyết định số 2971/QĐ-UBND về việc thành lập Cụm CN Khánh Yên Thượng huyện Văn Bàn. Cụm CN Khánh Yên Thượng đã được triển khai đầu tư hệ thống hạ tầng kỹ thuật do Sở Công Thương làm chủ đầu tư (đến nay chưa bàn giao cho UBND huyện Văn Bàn quản lý, khai thác). Đến thời điểm hiện tại Cụm CN Khánh Yên Thượng có 01 doanh nghiệp (HTX Tiểu thủ CN và DV Mường Thát) đang thực hiện dự án sản xuất gạch không nung với diện tích sử dụng đất 1,1ha, tỷ lệ lấp đầy Cụm CN Khánh Yên Thượng đạt 29%.

         Để bố trí sắp xếp di chuyển các cơ sở sản xuất CN-TTCN ở thị trấn Khánh Yên, xã Khánh Yên Thượng và các xã lân cận vào hoạt động, thu hút các doanh nghiệp tham gia đầu tư sản xuất. UBND huyện Văn Bàn đã đề nghị UBND tỉnh Lào Cai xem xét tiếp tục đầu tư hoàn thiện các hạng mục công trình hạ tầng kỹ thuật, như: Đường nội bộ, Hệ thống xử lý môi trường, Giải phóng mặt bằng phần diện tích đấy còn lại trong cụm (171,1m2).

         Cụm công nghiệp Hòa Mạc (Khu chế biến nông, lâm, thuỷ sản tập trung xã Hoà Mạc); hiện UBND huyện đang triển khai lập đồ án Quy hoạch chi tiết với quy 20,0 ha. Mục tiêu đầu là Cụm công nghiệp đa ngành nghề, chế biến nông, lâm, thuỷ sản tập trung; công nghiệp hỗ trợ; chế biến xuất khẩu; phát triển làng nghề. Toàn bộ diện tích đất Cụm Công nghiệp Hòa Mạc đều phù hợp với quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 của huyện Văn Bàn được UBND tỉnh Lào Cai phê duyệt tại Quyết định số 3325/QĐ-UBND ngày 15/9/2021. UBND huyện đã đưa Cụm Công nghiệp Hòa Mạc vào kế hoạch sử dụng đất năm 2024. Qua công tác khảo sát, UBND huyện đề xuất đầu tư UBND tỉnh Lào Cai xem xét đầu tư Cụm Công nghiệp Hòa Mạc với diện tích 20ha; tổng mức đầu tư khoảng 170 tỷ đồng trong đó vốn ngân sách nhà nước khoảng 33 tỷ đồng, vốn khác khoảng 127 tỷ (kinh phí khái toán Suất đầu tư tính theo Quyết định số 610/QĐ-BXD ngày 13/7/2022 của Bộ Xây dựng). Dự kiến giao cho Ban QLDA đầu tư xây dựng huyện Văn Bàn làm chủ đâu tư.

anh tin bai

Sơ đồ vị trí khu đất dự kiến quy hoạch cụm công nghiệp Hòa Mạc

         Cụm Công nghiệp Bản Phung có quy là 40,0ha. Mục tiêu đầu là Cụm công nghiệp đa ngành nghề, tập trung sản xuất, chế biến nông, lâm, thuỷ sản; sản xuất vật liệu xây dựng; công nghiệp hỗ trợ; phát triển làng nghề… Cụm công nghiệp Khánh Yên Thượng đã được giải phóng mặt bằng với tổng diện tích 5,17 ha và đầu tư hệ thống hạ tầng kỹ thuật gồm: Hệ thống đường giao thông đi vào cụm, cấp điện, cấp nước, thoát nước... Về Quy hoạch sử dụng đất: Toàn bộ diện tích đất Cụm Công nghiệp Bản Phung đều phù hợp với quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 của huyện Văn Bàn được UBND tỉnh Lào Cai phê duyệt tại Quyết định số 3325/QĐ-UBND ngày 15/9/2021. UBND huyện đã đưa Cụm Công nghiệp Bản Phung vào kế hoạch sử dụng đất năm 2024.

anh tin bai

Sơ đồ vị trí khu đất dự kiến quy hoạch cụm công nghiệp Bản Phung

         Cụm Công nghiệp Tân Thượng có quy là 25,0 ha. Mục tiêu đầu là Cụm công nghiệp đa ngành nghề, tập trung sản xuất, chế biến nông, lâm, thuỷ sản; sản xuất vật liệu xây dựng; công nghiệp hỗ trợ; phát triển làng nghề… theo kế hoạch tiến độ đầu là năm 2024-2027. Toàn bộ diện tích đất Cụm công nghiệp Tân Thượng đều phù hợp với quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 của huyện Văn Bàn được UBND tỉnh Lào Cai phê duyệt tại Quyết định số 3325/QĐ-UBND ngày 15/9/2021.

          Công tác định hướng, quy hoạch phát triển các Khu, Cụm công nghiệp thời gian tới UBND huyện tập trung đẩy nhanh tiến độ điều chỉnh quy hoạch chung xã Hoà Mạc, huyện Văn Bàn đến năm 2035; Điều chỉnh quy hoạch chung xã Khánh Yên Thượng, huyện Văn Bàn đến năm 2035; Quy hoạch chi tiết cụm công nghiệp Bản Phung; Quy hoạch chi tiết khu chế biến nông, lâm thuỷ sản tập trung xã Hoà Mạc, huyện Văn Bàn thành lập mới cụm TTCN Hòa Mạc làm cơ sở triển khai dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật tại Cụm công nghiệp Hòa Mạc, Cụm công nghiệp Bản Phung.
Hứa Tuyến, VP. HĐND&UBND
Tin tức
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Đăng nhập
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN VĂN BÀN TỈNH LÀO CAI
Cơ quan chịu trách nhiệm: UBND huyện Văn Bàn
Địa chỉ: Thôn Văn Tiến, xã Khánh Yên Thượng, huyện Văn Bàn, tỉnh Lào Cai
Người chịu trách nhiệm chính: Ông Lê Xuân Quỳnh - Phó chủ tịch UBND huyện Văn Bàn
Điện thoại: 02143.822.170| Fax: 02143.822.170
Email: contact-vanban@laocai.gov.vn
image banner