Chủ động Phòng, chống đói rét, dịch bệnh cho cây trồng, vật nuôi vụ Đông Xuân năm 2023 - 2024
Lượt xem: 35

         Để thực hiện tốt công tác phòng, chống đói, rét, dịch bệnh cho cây trồng, vật nuôi vụ Đông Xuân năm 2023-2024; Ngày 09/11/2023 UBND huyện ban hành Phương án số 1731/PA-UBND, phương án phòng, chống đói, rét, dịch bệnh cho cây trồng, vật nuôi trên địa bàn vụ Đông Xuân năm 2023-2024.

         Với mục đích nâng cao tinh thần trách nhiệm của các cấp ủy, chính quyền các cấp và nhận thức của nhân dân trong công tác phòng chống rét cho cây trồng, vật nuôi; nhất là ứng phó kịp thời với rét đậm, rét hại, mưa tuyết kéo dài trên địa bàn huyện nhằm hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại cho sản xuất nông nghiệp trong vụ Đông Xuân 2023 - 2024. Chủ động thực hiện các biện pháp phòng chồng rét đậm, rét hại cho cây trồng, vật nuôi; chủ động khắc phục thiệt hại kịp thời do rét đậm, rét hại gây ra; khắc phục sản xuất đối với cây trồng, vật nuôi bị thiệt hại; ổn định sản xuất nông nghiệp trên địa bàn huyện. Chuẩn bị tốt phương án gieo trồng, điều chỉnh mùa vụ, tăng vụ; thay đổi cơ cấu giống cây trồng, vật nuôi phù hợp; chuyển đổi cây trồng, vật nuôi thích ứng với tình hình thời tiết thiên tai, biến đổi khí hậu thực tế tại địa phương nhằm hạn chế thấp nhất thiệt hại trong sản xuất nông nghiệp do rét đậm, rét hại, mưa tuyết, sương muối gây ra. Tăng cường công tác chỉ đạo, triển khai, kiểm tra, đôn đốc thực hiện các biện pháp phòng, chống rét đậm, rét hại cho cây trồng, vật nuôi. Tuyên truyền, hướng dẫn đôn đốc các địa phương áp dụng đúng lịch thời vụ gieo trồng; chủ động trong công tác phòng chống rét đậm, rét hại cho cây trồng, vật nuôi để bảo vệ sản xuất nông nghiệp trên địa bàn huyện.

         UBND huyện chỉ đạo các các cơ quan, đơn vị, địa phương tổ chức thực hiện tốt phương án phòng chống, ứng phó với rét đậm, rét hại, mưa tuyết cho cây trồng, vật nuôi; giảm tối đa thiệt hại về sản xuất nông nghiệp vụ Đông Xuân năm 2023-2024. Chuẩn bị đầy đủ nhân lực, vật tư sản xuất, thức ăn, chuồng trại, cây giống, con giống thích ứng với thời tiết, thiên tai và có khả năng chịu rét tốt. Đảm bảo đầy đủ, kịp thời các điều kiện phục vụ sản xuất (Giống, phân bón, vật tư nông nghiệp) hàng vụ, hằng năm đối với tất cả các cây trồng. Xử lý kịp thời để ứng phó khi thiên tai xảy ra, nhất là đối với rét đậm, rét hại, mưa tuyết; chủ động khắc phục thiệt hại do rét đậm, rét hại gây ra, ổn định sản xuất. 

         Đặc biệt giao Phòng Nông nghiệp &PTNT theo dõi tình hình thời tiết, khí hậu để có kế hoạch cụ thể phòng chống, ứng phó với rét đậm, rét hại cho cây trồng, vật nuôi; tham mưu cho Ủy ban nhân dân huyện và ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn các xã, thị trấn đảm bảo sản xuất vụ Đông Xuân năm 2023-2024. Triển khai công tác phòng, chống rét đậm, rét hại, sương muối, băng giá, mưa tuyết cho cây trồng, vật nuôi; kịp thời giải quyết những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình tổ chức thực hiện Phương án này. Thống kê, tổng hợp thiệt hại do rét đậm, rét hại gây ra đúng quy định. Tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân huyện tình hình thực hiện công tác phòng chống, ứng phó với rét đậm, rét hại, những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện; kết quả hỗ trợ khắc phục thiệt hại do rét đậm, rét hại, mưa tuyết gây ra cho cây trồng, vật nuôi, báo cáo Ủy ban nhân dân huyện. Tăng cường công tác đôn đốc, kiểm tra, hướng dẫn, chỉ đạo sản xuất, điều chỉnh mùa vụ, cơ cấu giống cây trồng, vật nuôi, các biện pháp kỹ thuật phù hợp để ứng phó với rét đậm, rét hại đảm bảo sản xuất nông nghiệp vụ Đông Xuân năm 2023-2024.

         Trung tâm Dịch vụ Nông nghiêp huyện: Chuẩn bị tốt các điều kiện cần thiết, có kế hoạch dự phòng về giống, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật đảm bảo cung ứng kịp thời và đầy đủ khi có rét đậm, rét hại gây thiệt hại đến các loại cây trồng xảy ra.; Tăng cường cán bộ xuống cơ sở, tổ chức hướng dẫn nhân dân chuyển đổi cơ cấu mùa vụ, cơ cấu cây trồng, tập huấn kỹ thuật, điều tra dự tính, dự báo phát hiện và ngăn chặn kịp thời dịch bệnh trên vật nuôi và cây trồng. Hướng dẫn nhân dân các xã, thị trấn kỹ thuật bảo quản, chế biến dự trữ thức ăn, xây dựng, che chắn chuồng trại, vệ sinh thú y cho gia súc, chống rét cho vật nuôi;

         Trạm Thú y huyện: Phối hợp với UBND các xã, thị trấn kiểm tra, theo dõi và quản lý tốt tình hình dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm. Dự trữ đầy đủ các loại vắc xin, hóa chất và các phương tiện kỹ thuật khác phục vụ công tác phòng, chống khi có dịch xảy ra

         Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn tổ chức truyên truyền, vận động nhân dân thực hiện các bin pháp kỹ thuật để phòng chống rét đậm, rét hại cho cây trồng, vật nuôi; Xây dựng phương án phòng chống rét đậm, rét hại cho cây trồng, vật nuôi vụ Đông Xuân năm 2023-2024 phù hợp với điều kiện thời tiết, khí hậu tại địa phương để tổ chức thực hiện. Phân công trách nhiệm cho từng thành viên phụ trách địa bàn; tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn, điều chỉnh mùa vụ, cơ cấu giống cây trồng, vật nuôi thích ứng, phù hợp với tình hình rét đậm, rét hại tại địa phương. Chỉ đạo việc khôi phục sản xuất cụ thể đến từng diện tích của các thôn, bản, tổ dân phố. Hướng dẫn các chủ trang trại, hộ gia đình thực hiện việc kê khai số lượng vật nuôi chăn nuôi ban đầu đảm bảo thủ tục cho việc xác định hỗ trợ thiệt hại theo Nghị định số 02/2017/NĐ-CP ngày 19/01/2017 của Chính phủ về cơ chế, chính sách hỗ trợ sản xuất nông nghiệp để khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh. Chủ động sử dụng nguồn kinh phí dự phòng và các nguồn kinh phí hợp pháp khác tại địa phương để xử lý kịp thời các thiệt hại do rét đậm, rét hại, mưa tuyết gây ra để thực hiện tốt công tác khắc phục hậu quả. Xác định chính xác mức độ thiệt hại, nhu cầu hỗ trợ, khôi phục sản xuất và quyết định hỗ trợ cho từng địa bàn xã, thị trấn đảm bảo kịp thời, đúng chính sách, chế độ, đúng mục đích, đúng đối tượng, hiệu quả. Trường hợp, vượt quá khả năng kinh phí của các xã, thị trấn thì báo cáo và đề nghị UBND huyện báo cáo UBND tỉnh hỗ trợ theo quy định tại Nghị định số 02/NĐ-CP ngày 09/01/2017 của Chính phủ.

Hứa Tuyến, VP. HĐND&UBND
Tin tức
Thống kê truy cập
  • Đang online: 7
  • Hôm nay: 276
  • Trong tuần: 7,018
  • Tất cả: 1,311,423
Đăng nhập
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN VĂN BÀN TỈNH LÀO CAI
Cơ quan chịu trách nhiệm: UBND huyện Văn Bàn
Địa chỉ: Thôn Văn Tiến, xã Khánh Yên Thượng, huyện Văn Bàn, tỉnh Lào Cai
Người chịu trách nhiệm chính: Ông Lê Xuân Quỳnh - Phó chủ tịch UBND huyện Văn Bàn
Điện thoại: 02143.822.170| Fax: 02143.822.170
Email: contact-vanban@laocai.gov.vn
image banner