Lĩnh vực Nội vụ
Lượt xem: 164
Tín ngưỡng, tôn giáo Thông báo mở lớp bồi dưỡng về tôn giáo theo quy định tại Khoản 2 Điều 41 Luật Tín ngưỡng, tôn giáo Quyết định số 1754/QĐ-UBND ngày 14/ 6/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai
Tín ngưỡng, tôn giáo Thông báo danh mục hoạt động tôn giáo đối với tổ chức có địa bàn hoạt động tôn giáo ở nhiều xã thuộc một huyện Quyết định số 1754/QĐ-UBND ngày 14/ 6/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai
Tín ngưỡng, tôn giáo Thông báo danh mục hoạt động tôn giáo bổ sung đối với tổ chức có địa bàn hoạt động tôn giáo ở nhiều xã thuộc một huyện Quyết định số 1754/QĐ-UBND ngày 14/ 6/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai
Tín ngưỡng, tôn giáo Thông báo tổ chức hội nghị thường niên của tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc có địa bàn hoạt động ở một huyện Quyết định số 1754/QĐ-UBND ngày 14/ 6/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai
Tín ngưỡng, tôn giáo Đề nghị tổ chức cuộc lễ ngoài cơ sở tôn giáo, địa điểm hợp pháp đã đăng ký có quy mô tổ chức ở một huyện Quyết định số 1754/QĐ-UBND ngày 14/ 6/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai
Tín ngưỡng, tôn giáo Đề nghị giảng đạo ngoài địa bàn phụ trách, cơ sở tôn giáo, địa điểm hợp pháp đã đăng ký có quy mô tổ chức ở một huyện Quyết định số 1754/QĐ-UBND ngày 14/ 6/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai
Tín ngưỡng, tôn giáo Thông báo tổ chức quyên góp ngoài địa bàn một xã nhưng trong địa bàn một huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc trung ương của cơ sở tín ngưỡng, tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc Quyết định số 1754/QĐ-UBND ngày 14/ 6/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai
Tín ngưỡng, tôn giáo Đề nghị tổ chức đại hội của tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc, tổ chức được cấp chứng nhận đăng ký hoạt động tôn giáo có địa bàn hoạt động ở một huyện Quyết định số 1754/QĐ-UBND ngày 14/ 6/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai
Thẩm định thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập thuộc thẩm quyền quyết định của UBND cấp huyện Thẩm định thành lập đơn vị sự nghiệp công lập Quyết định số 1208/QĐ-UBND ngày 15/4/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai
Thẩm định thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập thuộc thẩm quyền quyết định của UBND cấp huyện Thẩm định tổ chức lại đơn vị sự nghiệp công lập Quyết định số 1208/QĐ-UBND ngày 15/4/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai
Thẩm định thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập thuộc thẩm quyền quyết định của UBND cấp huyện Thẩm định giải thể đơn vị sự nghiệp công lập Quyết định số 1208/QĐ-UBND ngày 15/4/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai
Thẩm định thành lập, tổ chức lại, giải thể tổ chức thuộc thẩm quyền quyết định của UBND cấp huyện Thẩm định thành lập tổ chức hành chính Quyết định số 1208/QĐ-UBND ngày 15/4/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai
Thẩm định thành lập, tổ chức lại, giải thể tổ chức thuộc thẩm quyền quyết định của UBND cấp huyện Thẩm định tổ chức lại tổ chức hành chính Quyết định số 1208/QĐ-UBND ngày 15/4/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai
Thẩm định thành lập, tổ chức lại, giải thể tổ chức thuộc thẩm quyền quyết định của UBND cấp huyện Thẩm định giải thể tổ chức hành chính Quyết định số 1208/QĐ-UBND ngày 15/4/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai
Tổ chức phi chính phủ Công nhận ban vận động thành lập hội Quyết định số 5525/QĐ-UBND ngày 08/12/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai
Tổ chức phi chính phủ Thành lập hội Quyết định số 5525/QĐ-UBND ngày 08/12/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai
Tổ chức phi chính phủ Phê duyệt điều lệ hội Quyết định số 5525/QĐ-UBND ngày 08/12/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai
Tổ chức phi chính phủ Chia, tách; sáp nhập; hợp nhất hội Quyết định số 5525/QĐ-UBND ngày 08/12/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai
Tổ chức phi chính phủ Đổi tên hội Quyết định số 5525/QĐ-UBND ngày 08/12/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai
Tổ chức phi chính phủ Hội tự giải thể Quyết định số 5525/QĐ-UBND ngày 08/12/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai
Tổ chức phi chính phủ Báo cáo tổ chức đại hội nhiệm kỳ, đại hội bất thường của hội Quyết định số 5525/QĐ-UBND ngày 08/12/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai
Tổ chức phi chính phủ Thẩm định hồ sơ người đang trực tiếp tham gia hoạt động chữ thập đỏ bị tai nạn dẫn đến thiệt hại về sức khỏe Quyết định số 5525/QĐ-UBND ngày 08/12/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai
Tổ chức phi chính phủ Xem xét, chi trả chi phí cho người đang trực tiếp tham gia hoạt động chữ thập đỏ bị tai nạn dẫn đến thiệt hại về sức khỏe Quyết định số 5525/QĐ-UBND ngày 08/12/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai
Thi đua Tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện về thành tích thực hiện nhiệm vụ chính trị Quyết định số 1577/QĐ-UBND ngày 29/5/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh Lào Ca
Thi đua Tặng danh hiệu “Tập thể lao động tiên tiến” Quyết định số 1577/QĐ-UBND ngày 29/5/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh Lào Ca
Thi đua Tặng danh hiệu “Chiến sỹ thi đua cơ sở” Quyết định số 1577/QĐ-UBND ngày 29/5/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh Lào Ca
Thi đua Tặng danh hiệu “Lao động tiên tiến” Quyết định số 1577/QĐ-UBND ngày 29/5/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh Lào Ca
Thi đua Tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện về thành tích thi đua theo đợt, chuyên đề Quyết định số 1577/QĐ-UBND ngày 29/5/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh Lào Ca
Thi đua Tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện về thành tích đột xuất Quyết định số 1577/QĐ-UBND ngày 29/5/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh Lào Ca
Thi đua Tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện về khen thưởng đối ngoại Quyết định số 1577/QĐ-UBND ngày 29/5/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh Lào Ca
Thi đua Tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện cho gia đình Quyết định số 1577/QĐ-UBND ngày 29/5/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh Lào Ca
xây dựng chính quyền Đăng ký dự tuyển công chức cấp xã Quyết định số 3840/QĐ-UBND ngày 21/12/2012 của Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai

Tin tức
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Đăng nhập
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN VĂN BÀN TỈNH LÀO CAI
Cơ quan chịu trách nhiệm: UBND huyện Văn Bàn
Địa chỉ: Thôn Văn Tiến, xã Khánh Yên Thượng, huyện Văn Bàn, tỉnh Lào Cai
Người chịu trách nhiệm chính: Ông Lê Xuân Quỳnh - Phó chủ tịch UBND huyện Văn Bàn
Điện thoại: 02143.822.170| Fax: 02143.822.170
Email: contact-vanban@laocai.gov.vn
image banner