Lĩnh vực Kế hoạch và Đầu tư
Lượt xem: 138
Thành lập và hoạt động của hộ kinh doanh Đăng ký thành lập hộ kinh doanh Quyết định số 2659/QĐ-UBND ngày 26/7/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai
Thành lập và hoạt động của hộ kinh doanh Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh Quyết định số 2659/QĐ-UBND ngày 26/7/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai
Thành lập và hoạt động của hộ kinh doanh Tạm ngừng hoạt động hộ kinh doanh Quyết định số 2659/QĐ-UBND ngày 26/7/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai
Thành lập và hoạt động của hộ kinh doanh Chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh Quyết định số 2659/QĐ-UBND ngày 26/7/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai
Thành lập và hoạt động của hộ kinh doanh Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh Quyết định số 2659/QĐ-UBND ngày 26/7/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai
Thành lập và hoạt động của hợp tác xã Đăng ký thành lập hợp tác xã Quyết định số 1616/QĐ-UBND ngày 6/6/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai
Thành lập và hoạt động của hợp tác xã Đăng ký thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã Quyết định số 1616/QĐ-UBND ngày 6/6/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai
Thành lập và hoạt động của hợp tác xã Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hợp tác xã Quyết định số 1616/QĐ-UBND ngày 6/6/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai
Thành lập và hoạt động của hợp tác xã Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã Quyết định số 1616/QĐ-UBND ngày 6/6/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai
Thành lập và hoạt động của hợp tác xã Đăng ký khi hợp tác xã chia Quyết định số 1616/QĐ-UBND ngày 6/6/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai
Thành lập và hoạt động của hợp tác xã Đăng ký khi hợp tác xã tách Quyết định số 1616/QĐ-UBND ngày 6/6/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai
Thành lập và hoạt động của hợp tác xã Đăng ký khi hợp tác xã hợp nhất Quyết định số 1616/QĐ-UBND ngày 6/6/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai
Thành lập và hoạt động của hợp tác xã Đăng ký khi hợp tác xã sáp nhập Quyết định số 1616/QĐ-UBND ngày 6/6/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai
Thành lập và hoạt động của hợp tác xã Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã, giấy chứng nhận đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã (trong trường hợp bị mất hoặc bị hư hỏng) Quyết định số 1616/QĐ-UBND ngày 6/6/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai
Thành lập và hoạt động của hợp tác xã Giải thể tự nguyện hợp tác xã Quyết định số 1616/QĐ-UBND ngày 6/6/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai
Thành lập và hoạt động của hợp tác xã Thông báo thay đổi nội dung đăng ký hợp tác xã Quyết định số 1616/QĐ-UBND ngày 6/6/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai
Thành lập và hoạt động của hợp tác xã Thông báo về việc góp vốn, mua cổ phần, thành lập doanh nghiệp của hợp tác xã Quyết định số 1616/QĐ-UBND ngày 6/6/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai
Thành lập và hoạt động của hợp tác xã Tạm ngừng hoạt động của hợp tác xã, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của liên hiệp hợp tác xã Quyết định số 1616/QĐ-UBND ngày 6/6/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai
Thành lập và hoạt động của hợp tác xã Chấm dứt hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã Quyết định số 1616/QĐ-UBND ngày 6/6/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai
Thành lập và hoạt động của hợp tác xã Cấp đổi giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã Quyết định số 1616/QĐ-UBND ngày 6/6/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai
Thành lập và hoạt động của hợp tác xã Thay đổi cơ quan đăng ký hợp tác xã Quyết định số 1616/QĐ-UBND ngày 6/6/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai

Tin tức
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Đăng nhập
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN VĂN BÀN TỈNH LÀO CAI
Cơ quan chịu trách nhiệm: UBND huyện Văn Bàn
Địa chỉ: Thôn Văn Tiến, xã Khánh Yên Thượng, huyện Văn Bàn, tỉnh Lào Cai
Người chịu trách nhiệm chính: Ông Lê Xuân Quỳnh - Phó chủ tịch UBND huyện Văn Bàn
Điện thoại: 02143.822.170| Fax: 02143.822.170
Email: contact-vanban@laocai.gov.vn
image banner