Đặc điểm về dân số và nguồn nhân lực của huyện Văn Bàn
Lượt xem: 1416
1. Dân số:

Ước đến thời điểm tháng 4 năm 2017 trên địa bàn huyện có 87.330 người, trong đó 6.286 người  sống ở thành thị và  81.044 người sống ở nông thôn. Cộng đồng dân cư gồm 11 dân tộc, trong đó dân tộc kinh chiếm  16,043%.
Bảng 2: Dân số và tăng trưởng dân số huyện Văn Bàn

 Chỉ tiêu

2014

2015

2016

Người

%

Người

%

Người

%

I.  Tổng dân số

85.150

100

85.325

100

86.831

100

Thành thị

5.993

7,04

6110

7,16

6.256

7,205

Nông thôn

79.187

92,96

79215

92,84

80.575

92,8

II. DS theo tuổi

 

 

 

 

 

 

0-14

27.138

31,86

27.167

31,84

27.630

31,82

15-59

53.331

62,61

53.431

62,62

54.382

62,63

Trên 60

4.710

5,53

4.727

5,54

4.819

5,6

Nguồn: Niên giám Thông kê huyện Văn Bàn năm 2014, 2015, 2016.

Tăng trưởng dân số đô thị có tốc độ khá cao. Tỷ lệ dân số trong tuổi lao động năm 2016 là 60,3%. Dân số thuộc loại trẻ, là lợi thế cho quá trình phát triển nhưng đồng thời là áp lực cho các cấp chính quyền trong vấn đề giải quyết việc làm, ổn định dân cư đô thị.

2. Nguồn nhân lực:

Ước đến thời điểm tháng 4 năm 2017 tổng nguồn lao động của huyện được đánh giá là 52.677 người, bằng  60,32% tổng dân số của huyện.

Bảng 3: Hiện trạng lao động huyện Văn Bàn.

 Chỉ tiêu

2015

2016

(Người)

(%)

(Người)

(%)

Tổng số người trong độ tuổi lao động

51.272

100,00

52.373

100,00

- Đang làm việc

44.080

85,973

44.821

85,580

- Đang đi học

4.300

8,387

4.500

8,592

- Làm nội trợ

1.500

2,926

1.600

3,055

- Trong độ tuổi  LĐ không làm việc

700

1,365

750

1,432

- Trong độ tuổi  LĐ mất khả năng lao động

280

0,546

418

0,542

- Trong độ tuổi LĐ chưa có việc làm

412

0,804

418

0,798

 

Tin tức
Thống kê truy cập
  • Đang online: 21
  • Hôm nay: 292
  • Trong tuần: 4,172
  • Tất cả: 1,249,654
Đăng nhập
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN VĂN BÀN TỈNH LÀO CAI
Cơ quan chịu trách nhiệm: UBND huyện Văn Bàn
Địa chỉ: Thôn Văn Tiến, xã Khánh Yên Thượng, huyện Văn Bàn, tỉnh Lào Cai
Người chịu trách nhiệm chính: Ông Lê Xuân Quỳnh - Phó chủ tịch UBND huyện Văn Bàn
Điện thoại: 02143.822.170| Fax: 02143.822.170
Email: contact-vanban@laocai.gov.vn
image banner