Văn Bàn hoàn thành kế hoạch nghiên cứu, biên soạn, xuất bản lịch sử Đảng giai đoạn 2021 - 2025
Lượt xem: 152

Đảng bộ huyện Văn Bàn đã hoàn thành việc nghiên cứu, biên soạn, xuất bản lịch sử Đảng trước 02 năm so với Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Văn Bàn lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2020 - 2025.  Trong 03 năm (2021 - 2023) có 13 Đảng bộ xã, thị trấn, 06 cơ quan, đơn vị xuất bản, ra mắt cuốn lịch sử Đảng bộ địa phương và lịch sử truyền thống ngành.

    Dấu ấn nổi bật trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy từ huyện đến cơ sở đó là việc làm tốt công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức về ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác biên soạn, xuất bản, tuyên truyền giáo dục lịch sử Đảng bộ địa phương, lịch sử truyền thống ngành. Một số cấp ủy, cơ quan, đơn vị đã chủ động đề xuất với Ban Thường vụ Huyện ủy được tổ chức biên soạn, xuất bản, tuyên truyền giáo dục cuốn lịch sử truyền thống ngành sớm như: Đảng ủy Công an huyện, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện, Huyện đoàn, Hội Phụ nữ huyện, Hội Nông dân huyện. Giai đoạn 2021 - 2023,  có 13 Đảng bộ xã xuất bản cuốn lịch sử Đảng bộ địa phương, 06 cơ quan, đơn vị xuất bản cuốn lịch sử truyền thống ngành, đạt 135,7% kế hoạch giai đoạn 2021 - 2025 (Năm 2021 có 06 Đảng bộ xã xuất bản cuốn lịch sử, gồm: Làng Giàng, Chiềng Ken, Nậm Mả, Minh Lương, Nậm Tha, Liêm Phú và 01 cuốn lịch sử truyền thống ngành Y tế; Năm 2022 có 04 Đảng bộ xã xuất bản cuốn lịch sử, gồm: Dương Quỳ, Dần Thàng, Thẳm Dương, Nậm Dạng và 02 cuốn lịch sử truyền thống ngành, gồm Công an huyện, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện; Năm 2023 có 03 Đảng bộ xã xuất bản cuốn lịch sử, gồm Sơn Thủy, Nậm Chày, Nậm Xây và 03 cuốn lịch sử truyền thống ngành, gồm: Huyện đoàn, Hội Phụ nữ huyện, Hội Nông dân huyện). Nhìn chung, các công trình lịch sử đã xuất bản đảm bảo tính Đảng, tính khoa học, đồng thời thể hiện rõ những nét đặc thù, độc đáo riêng của từng địa phương, đơn vị, góp phần làm rõ thêm lịch sử của Đảng bộ huyện Văn Bàn. Các ấn phẩm được xuất bản đã tổng kết thực tiễn lịch sử và kinh nghiệm của địa phương, của ngành, góp phần quan trọng đối với công tác tư tưởng, lý luận, công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng bộ huyện.

anh tin bai

Các đ/c lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Thường trực, Ban Thường vụ Huyện ủy tham gia Hội thảo cuốn Lịch sử truyền thống Thanh niên huyện Văn Bàn, giai đoạn 1948-2023

Theo Nghị quyết số 03-NQ/HU, ngày 02/12/2020 của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện về “tiếp tục đổi mới công tác tư trưởng chính trị, tuyên truyền vận động giai đoạn 2020 - 2025” xác định, đến năm 2025, Đảng bộ huyện sẽ hoàn thành việc nghiên cứu, biên soạn, xuất bản lịch sử Đảng. Sau 03 năm triển khai thực hiện, đến hết năm 2023, Đảng bộ huyện có 22/22 xã, thị trấn xuất bản cuốn lịch sử Đảng bộ địa phương, 10 cuốn lịch sử truyền thống ngành. Kết quả đạt được trong công tác nghiên cứu, biên soạn, xuất bản, tuyên truyền giáo dục lịch sử Đảng của Đảng bộ huyện là việc triển khai thực hiện đồng bộ nhiều giải phảp trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Huyện ủy ủy Văn Bàn.

    Ban Tuyên giáo Huyện ủy chủ động tham mưu cho Huyện ủy ban hành 115 văn bản các loại, cụ thể hóa văn bản chỉ đạo của các cấp về công tác biên soạn, xuất bản lịch sử Đảng thành Hướng dẫn của Huyện ủy để thống nhất thực hiện trong toàn huyện. Thường xuyên chỉ đạo, hướng dẫn, tuyên truyền, đôn đốc, giúp đỡ Đảng bộ các xã, các cơ quan, đơn vị đẩy nhanh tiến độ biên soạn lịch sử Đảng bộ địa phương, lịch sử truyền thống ngành. Ban Tuyên giáo Huyện ủy thực hiện thẩm định nội dung các cuốn lịch sử theo đúng Hướng dẫn số 33-HD/BTGTU, ngày 30/7/2021 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Lào Cai về hướng dẫn quy trình thẩm định các công trình lịch sử Đảng bộ, lịch sử truyền thống các sở, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội trên địa bàn tỉnh Lào Cai. Hội đồng thẩm định lịch sử huyện thường xuyên được kiện toàn, gồm các đồng chí có chuyên môn về lịch sử, am hiểu về lịch sử huyện Văn Bàn và lịch sử các địa phương trên địa bàn huyện. Từ năm 2022, Ban Thường vụ Huyện ủy đã chỉ đạo nâng mức hỗ trợ kinh phí cho Đảng bộ các xã, thị trấn, cơ quan thực hiện nghiên cứu, biên soạn xuất bản lịch sử Đảng từ 45.000.000 đồng lên 60.000.000 đồng, qua đó giúp cho các cơ sở chủ động về kinh phí trong công tác nghiên cứu, biên soạn, xuất bản sách lịch sử Đảng địa phương.

anh tin bai

                Ra mắt cuốn Lịch sử Đảng bộ xã Nậm Xây, giai đoạn 1960 – 2023                (Đảng bộ xã cuối cùng trong Đảng bộ huyện xuất bản cuốn lịch sử)

    Công tác tuyên truyền, giáo dục lịch sử Đảng được cấp ủy quan tâm thực hiện theo chỉ đạo của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Lào Cai tại Hướng dẫn số 62-HD/BTGTU ngày 07/4/2022 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Lào Cai về biên soạn tài liệu tuyên truyền, giáo dục lịch sử Đảng, lịch sử truyền thống ngành, địa phương, đơn vị. Huyện ủy Văn Bàn chỉ đạo các Đảng bộ biên soạn tài liệu rút gọn trên cơ sở bám sát tài liệu gốc đã được cấp phép, xuất bản (tài liệu rút gọn có độ dài 10% số trang so với ấn phẩm gốc). Tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục lịch sử Đảng đến cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân, đặc biệt là thế hệ trẻ bằng nhiều phương pháp, cách thức đa dạng, phù hợp, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Trung tâm Chính trị huyện thường xuyên thực hiện tuyên truyền bộ tài liệu rút gọn lịch sử Đảng bộ huyện Văn Bàn vào các chương trình đào tạo, bồi dưỡng cán bộ cơ sở như lớp bồi dưỡng nhận thức về Ðảng, chương trình bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới, các lớp sơ cấp lý luận chính trị. Các trường học trên địa bàn huyện đã xây dựng kế hoạch lồng ghép tổ chức giảng dạy lịch sử đảng bộ địa phương trong giờ học chính khóa hoặc thông qua các hoạt động ngoại khóa.

    Trong thời gian tới, Đảng bộ huyện Văn Bàn xác định, tiếp tục quan tâm hơn nữa công tác tư tưởng, chính trị. Đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục lịch sử Đảng, giáo dục truyền thống cách mạng, nâng cao bản lĩnh chính trị cho đội ngũ cán bộ, đảng viên. Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, tạo sức mạnh đoàn kết trong Đảng, trong quần chúng Nhân dân, quyết tâm hoàn thành mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025.

LÊ DŨNG MẠNH - UBKT HUYỆN ỦY VĂN BÀN
Họ tên no image
no image
Tiêu đề no image
Nội dung no image
Mã kiểm tra no image
Tin tức
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Đăng nhập
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN VĂN BÀN TỈNH LÀO CAI
Cơ quan chịu trách nhiệm: UBND huyện Văn Bàn
Địa chỉ: Thôn Văn Tiến, xã Khánh Yên Thượng, huyện Văn Bàn, tỉnh Lào Cai
Người chịu trách nhiệm chính: Ông Lê Xuân Quỳnh - Phó chủ tịch UBND huyện Văn Bàn
Điện thoại: 02143.822.170| Fax: 02143.822.170
Email: contact-vanban@laocai.gov.vn
image banner