Xã Nậm Dạng tăng cường công tác truyền thông trong xây dựng Nông thôn mới
Lượt xem: 403

         Chương trình xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2011-2020 được Ban chỉ đạo xây dựng NTM-GNBV xã Nậm Dạng quan tâm thực hiện đồng bộ quyết liệt từ cấp xã đến thôn bản. Với quyết tâm thực hiện thắng lợi mục tiêu đã đề ra, ngay từ đầu nhiệm kỳ 2010 - 2015 và 2015 - 2020 Ban chỉ đạo đã xây dựng các Kế hoạch cụ thể, lộ trình thực hiện cho từng năm và cho từng giai đoạn. Đã tổ chức kiện toàn và phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng tổ chức, cá nhân theo các Tiêu chí trong BCĐ, BQL Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM- GNBV xã. UBND xã đã thành lập các tổ rà soát các chỉ tiêu KT-XH và 19 tiêu chí NTM. Đối với các tiêu chí chưa đạt và khó đạt BCĐ xã đã xây dựng Kế hoạch thực hiện riêng.

 

Nhân dân tham gia thực hiện xây dựng Nông thôn mới

         Công tác truyền thông được tăng cường và cũng được Ban chỉ đạo xã coi là nhiệm vụ then chốt, hàng đầu đối với công tác xây dựng NTM. Thông qua công tác tuyên truyền giúp cán bộ, đảng viên, nhân dân nâng  cao nhận thức về ý nghĩa, tầm quan trọng của Chương trình xây dựng nông thôn mới, tạo sự thống nhất trong nhận thức và hành động. Công tác tuyên truyền được thực hiện với nhiều hình thức và nội dung đa dạng, phong phú như: tổ chức tuyên truyền tại UBND xã và các cuộc họp tại thôn, bản thu hút trên 2.000 lượt người tham gia. Tuyên truyền qua các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao được đẩy mạnh. Ngoài ra các thôn bản đã dùng hệ thống loa đài, băng đĩa, sổ tay, tờ rơi, tài liệu liên quan đến NTM được cấp phát để truyền tải đến tận người dân. Bên cạnh hoạt động tuyên truyền, công tác nêu gương sáng, gương điển hình cũng được đẩy mạnh để tuyên truyền vận động nhân dân nhiệt tình tham gia xây dựng nông thôn mới tại cơ sở.

         Công tác tuyên truyền nông thôn mới trên địa bàn xã cũng đã được triển khai đồng bộ, sâu rộng với nhiều hình thức phong phú và đa dạng nhận được sự tham gia, ủng hộ nhiệt tình của các ban ngành đoàn thể và toàn thể nhân dân các dân tộc trên địa bàn xã, qua tuyên truyền, vận động đã giúp cho cán bộ, đảng viên và toàn thể nhân dân tự giác thực hiện và góp công, sức, tiền của, hiến đất... để thực hiện chương trình, thông qua công tác tuyên truyền, vận động.

Minh Tuấn - VP. HĐND&UBND
Tin tức
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Đăng nhập
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN VĂN BÀN TỈNH LÀO CAI
Cơ quan chịu trách nhiệm: UBND huyện Văn Bàn
Địa chỉ: Thôn Văn Tiến, xã Khánh Yên Thượng, huyện Văn Bàn, tỉnh Lào Cai
Người chịu trách nhiệm chính: Ông Lê Xuân Quỳnh - Phó chủ tịch UBND huyện Văn Bàn
Điện thoại: 02143.822.170| Fax: 02143.822.170
Email: contact-vanban@laocai.gov.vn
image banner