Tập trung mục tiêu giải pháp cho xây dựng NTM năm 2021
Lượt xem: 345

         Từ nay đến cuối năm 2021, Ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới huyện Văn Bàn đang tập trung cho mục tiêu củng cố, giữ vững và nâng cao chất lượng 19 tiêu chí đạt chuẩn về xây dựng Nông thôn mới tại 10 xã đã được công nhận hoàn thành xây dựng nông thôn mới. Tập trung chỉ đạo đẩy nhanh hoàn thành các tiêu chí theo kế hoạch, công trình được đầu tư trong chương trình xây dựng nông thôn mới năm 2021; Ưu tiên chỉ đạo triển khai thực hiện đối với 3: Nậm Dạng, Chiềng Ken, Minh Lương phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới năm 2021 theo đúng kế hoạch đăng ký. Chỉ đạo nhân dân chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh hại trên cây trồng hè thu, chuẩn bị các điều kiện để sản xuất vụ Đông Xuân 2021 - 2022 đạt hiệu quả.

         Với giải pháp đặt ra, các xã chú trọng hơn nữa công tác rà soát thực trạng từ đó lựa chọn, đăng ký khối lượng thực hiện nhằm tối ưu hóa về nguồn lực đầu tư; Huy động tối đa các nguồn lực, công sức đóng góp của nhân dân vào xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững. Trong đó chú trọng vận động đóng góp ngày công, hiến đất. Thực hiện có hiệu quả cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư gắn với xây dựng nông thôn mới, phong trào “Chung tay xây dựng nông thôn mới. Duy trì các tiêu chí đã đạt được, tiếp tục phấn đấu hoàn thành những tiêu chí còn lại theo nguyên tắc “tiêu chí nào triển khai thuận lợi, cần ít vốn thì triển khai trước; Việc nào thôn xóm thấy cần làm trước thì UBND xã xem xét ưu tiên. Quan tâm thực hiện các tiêu chí liên quan đến giáo dục, y tế, văn hóa, xã hội, môi trường và đảm bảo an ninh nông thôn. Chú trọng việc triển khai kế hoạch phát triển sản xuất nông nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và dịch vụ theo định hướng thị trường, trên cơ sở phát huy tối đa lợi thế của địa phương để nâng cao thu nhập cho người dân. Chọn một số sản phẩm hoặc nghề là thế mạnh của địa phương để tập trung chỉ đạo, hỗ trợ ứng dụng khoa học kỹ thuật nâng cao chất lượng và hiệu quả.

         Đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông lâm nghiệp nâng cao giá trị thu nhập cho người dân, gắn với giảm nghèo nhanh và bền vững. Đổi mới các hình thức tổ chức sản xuất, khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn. Tổ chức liên kết sản xuất, triển khai mô hình sản xuất phù hợp với điều kiện thực tế của từng địa phương. Khích lệ tinh thần thi đua xây dựng nông thôn mới giữa các thôn bản và hộ gia đình. 

Dương Thị Thi, Trung tâm VHTT - TT
Tin tức
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Đăng nhập
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN VĂN BÀN TỈNH LÀO CAI
Cơ quan chịu trách nhiệm: UBND huyện Văn Bàn
Địa chỉ: Thôn Văn Tiến, xã Khánh Yên Thượng, huyện Văn Bàn, tỉnh Lào Cai
Người chịu trách nhiệm chính: Ông Lê Xuân Quỳnh - Phó chủ tịch UBND huyện Văn Bàn
Điện thoại: 02143.822.170| Fax: 02143.822.170
Email: contact-vanban@laocai.gov.vn
image banner