Kết quả thực hiện quy hoạch chi tiết xây dựng điểm dân cư nông thôn trên địa bàn huyện Văn Bàn
Lượt xem: 216

         Quy hoạch sắp xếp điểm dân cư nông thôn là một trong hai lĩnh vực đột phá trong Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXI và là chỉ số của Đề án số 01/ĐA-TU ngày 11/12/2020 của Tỉnh ủy về phát triển nông, lâm nghiệp, sắp xếp dân cư, xây dựng nông thôn mới tỉnh Lào Cai giai đoạn 2020-2025.

         Số lượng quy hoạch chi tiết các điểm dân cư nông thôn trên địa bàn đã giao danh mục: 32 điểm. Trong đó Số lượng quy hoạch chi tiết đã được cấp thẩm quyền phê duyệt: 1 điểm (Quy hoạch chi tiết xây dựng điểm dân cư nông thôn thôn Nà Hạch xã Dương Quỳ). Số Quy hoạch điểm dân cư nông thôn đã hoàn thành đồ án chờ phê duyệt: 3 điểm (gồm: Quy hoạch điểm dân cư thông Bản Phung, Quy hoạch chi tiết khu vực nút giao ngã ba đường Quý Sa - Tàng Loỏng và QL279 xã Khánh Yên Thượng, Điều chỉnh quy hoạch chi tiết trung tâm xã và các điểm dân cư nông thôn xã Khánh Yên Hạ). Số điểm dân cư nông thôn đã được triển khai thực hiện dự án: 01 (điểm dân cư nông thôn thôn Nà Hạch, xã Dương Quỳ). 

          UBND huyện quyết tâm, tập trung quán triệt, lãnh đạo, chỉ đạo các cấp, các ngành, chính quyền cơ sở thực hiện hoàn thành phê duyệt 31 đồ án quy hoạch chi tiết điểm dân cư nông thôn sau khi hoàn thành việc điều chỉnh quy hoạch chung xã.

         Tiến độ thực hiện các đồ án quy hoạch xây dựng trên địa bàn huyện còn chậm, do các điểm dân cư nông thôn được lập mới chưa phù hợp với quy hoạch chung xã, nên còn phải chờ thực hiện điều chỉnh quy hoạch chung xã (hiện nay, UBND huyện đang lập điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng các xã đến năm 2035). Nguồn lực để thực hiện lập các đồ án quy hoạch xây dựng cũng như để thực hiện các công trình dự án theo quy hoạch xây dựng còn hạn chế, các đồ án quy hoạch điểm dân cư nông thôn được tính chi phí theo định mức khoán theo Nghị Quyết số 22/2020/NQ-HĐND ngày 04/12/2020 của HĐND tỉnh Lào Cai chỉ đạt khoảng 30-40% đơn giá theo định mức của Bộ xây dựng tại Thông tư số 20/2019/TT-BXD ngày 31/12/2019 của Bộ Xây dựng.  Danh mục quy hoạch các điểm dân cư nông thôn được triển khai nhiều đồ án trong cùng một thời điểm, do đó tổng kinh phí thực hiện là lớn đối với ngân sách cấp huyện nên khó bố trí nguồn vốn để thực hiện các bước tiếp theo.

         Dự kiến Quý I năm 2024 sẽ hoàn thành việc phê duyệt và công bố công khai việc điều chỉnh các quy hoạch chung xây dựng xã để có cơ sở triển khai lập, phê duyệt các quy hoạch chi tiết các điểm dân cư nông thôn; song song với việc lập điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng xã, UBND huyện Văn Bàn cũng sẽ tiếp tục chỉ đạo triển khai hoàn thành phê duyệt các quy hoạch chi tiết điểm dân cư nông thôn.

         Hiện nay, nhiều quy hoạch nông thôn mới cấp xã thuộc huyện Văn Bàn đã được phê duyệt trong giai đoạn 2011-20215 và định hướng đến năm 2020 đã hết thời hạn quy hoạch và không còn phù hợp với thời điểm hiện tại. Do đó, để có cơ sở triển khai đầu tư, xây dựng, phát triển kinh tế xã hội; đảm bảo yêu cầu của tiêu chí nông thôn mới trong giai đoạn 2021-2025; đảm bảo phù hợp với quy hoạch tỉnh, quy hoạch ngành quốc gia và các quy định của pháp luật về quy hoạch xây dựng, UBND huyện Văn Bàn đã chủ động phân bổ kinh phí lập điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng các xã định hướng đến năm 2035 cho 20 xã để triển khai, tổ chức lập quy hoạch (trừ xã Võ Lao và thị trấn Khánh Yên đã có quy hoạch chung đô thị được duyệt) Đến nay, UBND huyện Văn Bàn đã trình xin ý kiến thỏa thuận Nhiệm vụ qjuy hoạch với Sở giao thông vận tải - Xây dựng 6 đồ án (gồm: xã Hòa Mạc, Tân An, Tân Thượng, Khánh Yên Hạ, Dần Thàng, Nậm Chày) sau khi có ý kiến thỏa thuận của Sở Giao thông vận tài – xây dựng; UBND huyện Văn Bàn sẽ tiếp tục chỉ đạo đơn vị tư vấn cập nhật các nội dung tham gia góp ý, hoàn thiện và phê duyệt nhiệm vụ trong tháng 12 năm 2023.

         Đồng thời UBND huyện đề nghị UBND tỉnh; các Sở, ngành của tỉnh có liên quan xem xét có cơ chế, chính sách hỗ trợ nguồn kinh phí để triển khai thực hiện các đồ án quy hoạch chung xây dựng xã và quy hoạch chi tiết các điểm dân cư nông thôn trong những năm tiếp theo. Ưu tiên nguồn lực tập trung đầu tư các xã định hướng về đích nông thôn gắn với phát triển đô thị.

Hứa Tuyến - VP. HĐND&UBND
Tin tức
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Đăng nhập
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN VĂN BÀN TỈNH LÀO CAI
Cơ quan chịu trách nhiệm: UBND huyện Văn Bàn
Địa chỉ: Thôn Văn Tiến, xã Khánh Yên Thượng, huyện Văn Bàn, tỉnh Lào Cai
Người chịu trách nhiệm chính: Ông Lê Xuân Quỳnh - Phó chủ tịch UBND huyện Văn Bàn
Điện thoại: 02143.822.170| Fax: 02143.822.170
Email: contact-vanban@laocai.gov.vn
image banner