Kết quả thực hiện Dự án 6 thuộc Chương trình MTQG vùng đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2021-2025 huyện Văn Bàn
Lượt xem: 277

         Từ năm 2022 đến năm 2023 huyện Văn Bàn đã triển khai 04 nội dung của Dự án 6: Bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch thuộc Chương trình MTQG phát triển KTXH vùng đồng bào DTTS và Miền núi, đạt được các kết quả rõ rệt.

         Năm 2022: Thực hiện nội dung “Xây dựng chính sách và hỗ trợ nghệ nhân nhân dân, nghệ nhân ưu tú người dân tộc thiểu số”. UBND huyện tổ chức mở được 03/05 lớp truyền dạy, phổ biến hình thức sinh hoạt văn hóa truyền thống và đào tạo, bồi dưỡng những người kế cận. Tại Xã Khánh Yên Trung do nghệ nhân ưu tú Bà Hoàng Thị Quản đứng lớp Truyền dạy hát dân ca và nghệ thuật múa truyền thống dân tộc Tày, tham gia lớp học có 20 học viên. Tại xã Làng Giàng do nghệ nhân ưu tú Bà Hoàng Thị Quanh đứng lớp Truyền dạy hát dân ca và nghệ thuật múa truyền thống dân tộc Tày, tham gia lớp học có 20 học viên. Tại xã Tân An do nghệ nhân ưu tú Ông Triệu Văn Thêu đứng lớp truyền dạy thực hành và trao truyền phong tục tập quán, chữ Nôm Dao và lễ hội Cầu làng của người Dao trên địa bàn huyện Văn Bàn, tham gia lớp học có 20 học viên.

           Năm 2023: Triển khai 04 nội dung cụ thể

         Nội dung 1: Bảo tồn, phát huy lễ hội truyền thống tiêu biểu của các dân tộc thiểu số. UBND huyện ban hành Kế hoạch số 181/KH-UBND ngày 30/6/2023 về triển khai thực hiện Bảo tồn Tết tháng 7 của người Mông Xanh xã Nậm Xé, huyện Văn Bàn, tỉnh Lào Cai; Về nội dung này, UBND huyện đã mở 01 lớp tập huấn, truyền dạy phương pháp, kỹ năng bảo tồn các lễ hội truyền thống, bảo tồn Tết tháng 7 của người Mông Xanh với 90 học viên là người Mông Xanh tham gia; Tổ chức trình diễn, tái hiện Tết tháng 7 của người Mông Xanh gồm phần lễ và phần hội có trên 100 người Mông Xanh tham gia; Tổ chức sản xuất phim tài liệu phục vụ công tác bảo tồn và tuyên truyền, giới thiệu Tết tháng 7 của người Mông Xanh.

         Nội dung 2: Hỗ trợ Đội văn nghệ truyền thống vùng ĐBDTTS&MN. UBND huyện ban hành Kế hoạch số 183/KH-UBND ngày 04/7/2023 về thực hiện hỗ trợ hoạt động cho đội văn nghệ truyền thống tại các thôn vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2023; Về nội dung này, UBND huyện chia làm 02 phần hỗ trợ cho đội văn nghệ truyền thống: Chỉ đạo Trung tâm Văn hóa, Thể thao - Truyền thông cử viên chức có chuyên môn xuống thôn hướng dẫn đội văn nghệ khai thác vốn dân ca, dân vũ vốn có của dân tộc, dàn dựng một số tiết mục văn nghệ cho đội; Mua sắm trang thiết bị, đạo cụ, nhạc cụ, trang phục hỗ trợ hoạt động cho đội văn nghệ truyền thống của 10 thôn thuộc 10 xã (Xã Khánh Yên Thượng, Xã Khánh Yên Trung, xã Liêm Phú, xã Tân An, xã Làng Giàng, xã Hòa Mạc, xã Dần Thàng, xã Nậm Xé, xã Dương Quỳ, xã Chiềng Ken). Kết quả: Đã nghiệm thu kết quả hỗ trợ văn nghệ và bàn giao đạo cụ, nhạc cụ, trang phục, thiết bị phục vụ cho đội văn nghệ truyền thống tại xã Làng Giàng, Dần Thàng.

         Nội dung 3: Hỗ trợ tuyên truyền, quảng bá rộng rãi giá trị truyền thống tiêu biểu của các dân tộc thiểu số; chương trình quảng bá xúc tiến du lịch các vùng ĐBDTTS&MN kết hợp nghiên cứu, khảo sát tiềm năng du lịch, lựa chọn sản phẩm đặc trưng cho vùng ĐBDTTS&MN. UBND huyện ban hành Kế hoạch số 231/KH-UBND ngày 27/9/2023 của về Xây dựng hệ thống nhận diện thương hiệu du lịch huyện Văn Bàn thuộc Dự án 6: Bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch; Đối với nội dung này có 02 phần nội dung: Tổ chức Cuộc thi sáng tác Biểu tượng (Logo) và Khẩu hiệu (Slogan) du lịch Văn Bàn; Thiết kế bộ công cụ nhận diện thương hiệu du lịch huyện Văn Bàn. UBND huyện đã ban hành Kế hoạch, Thể lệ, Thư mời tham gia Cuộc thi sáng tác Biểu tượng (Logo) và Khẩu hiệu (Slogan) du lịch Văn Bàn, do thời gian tổ chức cuộc thi ngắn, số lượng tác phẩm các tổ chức, cá nhân tham gia còn hạn chế, vì vậy UBND huyện Văn Bàn đã ban hành thông báo gia hạn nhận tác phẩm đến hết ngày 20/11/2023. Ngay sau khi có kết quả đạt yêu cầu từ Cuộc thi, UBND huyện thiết kế bộ công cụ nhận diện thương hiệu du lịch huyện Văn Bàn.

         Nội dung 4: Xây dựng chính sách và hỗ trợ nghệ nhân nhân dân, nghệ nhân ưu tú người dân tộc thiểu số. Nội dung hỗ trợ nghệ nhân nhân dân, nghệ nhân ưu tú người dân tộc thiểu số truyền dạy cho những người kế cận, nội dung này chuyển nguồn vốn từ năm 2022 sang năm 2023 (do nghệ nhân Triệu Nguyên Minh xã Nậm Dạng đã chết; Nghệ nhân ông Hoàng Văn Lưởng ở xã Hòa Mạc bị Tai biến nặng). Đến thời điểm này nghệ nhân ưu tú Hoàng Văn Lưởng ở xã Hòa Mạc, huyện Văn Bàn đã khỏe, đủ sức khỏe để mở lớp truyền dạy. UBND huyện đã ban hành Kế hoạch tổ chức mở 01 lớp truyền dạy Lễ hội truyền thống, tập quán xã hội và tín ngưỡng của người Tày xã Hòa Mạc, huyện Văn Bàn. Đang hoàn thiện các bước mở lớp.

         Huyện Văn Bàn đã kịp thời triển khai các chính sách đến người dân, các chính sách đã tác động tích cực, trực tiếp đến lĩnh vực của đời sống tinh thần của nhân dân, giúp cộng đồng dân tộc được cơ hội nâng cao nhận thức trong việc bảo tồn, giữ gìn và phát huy các giá trị văn hoá truyền thống của dân tộc mình, tiếp cận tốt hơn các chính sách và nguồn lực hỗ trợ của nhà nước và cộng đồng cho việc bảo tồn, giữ gìn và phát huy các giá trị văn hoá truyền thống, từng bước nâng cao được vai trò chủ thể của cộng đồng từng cộng đồng dân tộc thiểu số.

Hứa Tuyến - VP HĐND&UBND
Tin tức
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Đăng nhập
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN VĂN BÀN TỈNH LÀO CAI
Cơ quan chịu trách nhiệm: UBND huyện Văn Bàn
Địa chỉ: Thôn Văn Tiến, xã Khánh Yên Thượng, huyện Văn Bàn, tỉnh Lào Cai
Người chịu trách nhiệm chính: Ông Lê Xuân Quỳnh - Phó chủ tịch UBND huyện Văn Bàn
Điện thoại: 02143.822.170| Fax: 02143.822.170
Email: contact-vanban@laocai.gov.vn
image banner