Tổng kết công tác lao động, người có công và xã hội năm 2023
Lượt xem: 61

        Nhằm triển khai và đạt được các mục tiêu, nhiệm vụ theo Kế hoạch số 239/KH-UBND ngày 19/5/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai. Thực hiện tốt các chế độ chính sách của Đảng và Nhà nước đối với hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo, xã nghèo, xã đặc biệt khó khăn nhằm thực hiện giảm nghèo bền vững, chống tái nghèo; góp phần tăng trưởng kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội, cải thiện đời sống vật chất, tinh thần, tăng thu nhập của người dân, thu hẹp dần khoảng cách giàu nghèo giữa các xã trên địa bàn. Ngay từ đầu năm UBND huyện Văn Bàn đã cụ thể hóa các nội dung hoạt động bằng các kế hoạch, các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn cơ quan chuyên môn, các địa phương tăng cường triển khai hiệu quả các nhiệm vụ trong lĩnh vực lao động - thương binh và xã hội.

         Theo báo cáo của Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội, trong năm 2023, đã giải quyết việc làm cho 1.465 lao động, đạt 100,7% KH tỉnh giao, đạt 100,3% KH huyện giao. Tư vấn cho 09 đối tượng có nhu cầu đi làm việc tại nước ngoài theo hợp đồng; 04 lao động đi làm việc ngoài tỉnh; phối hợp với Sở Lao động - TB&XH mở 01 lớp tập huấn với 70 người lao động tham gia tập huấn an toàn vệ sinh lao động. Mở 15 lớp đào tạo nghề ngắn hạn Chương trình MTQG giảm nghèo và MTQG phát triển KT-XH vùng đồng bào Dân tộc thiểu số miền núi (với 525 học viên). 

         Thực hiện đầy đủ các chế độ chính sách đối với các đối tượng chính sách người có công. Ngay từ đầu năm đã tổ chức thăm hỏi, tặng quà nhân dịp Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023 cho 1.466 lượt NCC với số tiền 509,3 triệu đồng. Tổ chức các hoạt động Kỷ niệm 76 năm ngày Thương binh Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2023). Giải quyết mai táng phí NCC 120 người, số tiền 1.733,605 triệu đồng. Thực hiện chi trả trợ cấp ưu đãi NCC cho 5.286 lượt người có công, thân nhân NCC với số tiền 10.506,978 triệu đồng. Hỗ trợ làm 23 nhà tình nghĩa cho người có công với cách mạng (12 nhà làm mới, 11 nhà sửa chữa). Triển khai chỉ trả trợ cấp không dùng tiền mặt đối với người có công, thân nhân NCC với 155/440 người có tài khoản cá nhân hoặc tài khoản ủy quyền. Tổ chức đã đưa 22 NCC đi điều dưỡng tập trung tại tỉnh Thanh Hóa, 40 NCC điều dưỡng tại Sa Pa; 13 NCC điều dưỡng tại Quảng Ninh. Vận động ủng hộ Quỹ Đền ơn đáp nghĩa năm 2023 với kết quả vận động 410.761.114 đồng.

anh tin bai

Lễ bàn giao nhà tình nghĩa cho ông Nguyễn Văn Hâm, xã Võ Lao - Người HĐKC giải phóng dân tộc

         Thực hiện đầy đủ các chế độ chính sách đối với các đối tượng Bảo trợ xã hội. Tặng quà nhân dịp tết Nguyên đán Quỹ Mão 2023 đối tượng Cao tuổi và người KTĐBN cho 153 người KTĐBN, 238 người từ 90 tuổi trở lên, 31 trẻ em mồ côi. Thăm hỏi, chúc thọ, mừng thọ cho người cao tuổi nhân dịp tết Nguyên đán với 770 suất và số tiền 200.000.000 đồng. Thực hiện chi trả trợ cấp hằng tháng cho 26.383 lượt đối tượng với số tiền 12.930,3 triệu đồng. Truy lĩnh trợ cấp 92 đối tượng BTXH với số tiền 110.520.000 đồng. Hỗ trợ KKĐX 12 trường hợp do thiên tai, hỏa hoạn, đuối nước, chết không có người thân… với tổng kinh phí trên 237 triệu đồng. Quyết định trợ giúp cho 580 đối tượng, số tiền 246.800.000 đồng; điều chỉnh trợ cấp 36 đối tượng, số tiền 6.480.000 đồng; giảm trợ cấp 146 người, số tiền giảm 64.700.000 đồng. Giải quyết mai táng phí 86 đối tượng BTXH với số tiền 619,2 triệu đồng. Quyết định cấp thẻ BHYT cho 633 đối tượng người cao tuổi, 530 đối tượng người khuyết tật và trẻ mồ côi. Vận động ủng hộ Quỹ Bảo trợ trẻ em năm 2023 với kết quả vận động 92.893.276 đồng. Tổ chức tham dự Diễn đàn trẻ em cấp tỉnh năm 2023.

         Triển khai đồng bộ các Dự án thuộc Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững năm 2023. Thực hiện đầy đủ các chế độ chính sách đối với hộ nghèo, đảm bảo 100% các hộ nghèo được hưởng các chính sách theo quy định như: hỗ trợ đóng BHYT cho 54.722 người DTTS vùng ĐBKK, người kinh thuộc vùng ĐBKK, người người thuộc  hộ nghèo, người thuộc hộ cận nghèo, em dưới 6 tuổi với tổng kinh phí: 45.699.751.260 đồng. Trong năm 2023, số hộ nghèo giảm 893 hộ, tỷ lệ hộ nghèo giảm 4,34%, đạt 114,2% KH tỉnh giao, đạt 108,5% KH huyện giao, cụ thể: tổng số hộ dân trên địa bàn: 20.538 hộ, trong đó có 2.261 hộ nghèo (chiếm 11,01%), 1.361 hộ cận nghèo (chiếm 6,63%).

         Công tác bình đẳng giới được quan tâm chỉ đạo triển khai thực hiện hiệu quả các nội dung theo kế hoạch. Đẩy mạnh tuyên truyền đến cán bộ, công chức, người lao động, Nhân dân và các tầng lớp phụ nữ; cụ thể hóa nhiệm vụ công tác phụ nữ vào nội dung chương trình, kế hoạch vì sự tiến bộ của phụ nữ xã, xác định nhiệm vụ trọng tâm, ưu tiên tập trung chỉ đạo phù hợp với thực tế địa phương. Trong năm đã tổ chức tuyên truyền được 246 buổi với 40.000 lượt người tham gia, tổ chức 02 Hội nghị PBGDPL cấp huyện với 400 người tham gia, tại các cơ quan, đơn vị được 114 buổi với 1.152 lượt người tham gia, cấp xã tổ chức 244 buổi với 39.600 lượt người tham gia, trên hệ thống loa truyền thanh cơ sở 186 tin, bài...  

        Chỉ đạo triển khai các hoạt động kế hoạch về công tác cai nghiện ma túy, phòng chống tệ nạn mại dâm, tiếp nhận và hỗ trợ nạn nhân bị mua bán trở về năm 2023. Trong năm 2023 đã tiếp nhận, thẩm định, chuyển Tòa án xét duyệt và đưa 182/170 đối tượng đi cai nghiện bắt buộc tại các Cơ sở cai nghiện tập trung, đạt 107,06% kế hoạch giao.

         Để duy trì kết quả đã đạt được, UBND huyện chỉ đạo các cơ quan chuyên môn, các địa phương trong thời gian tới tập trung thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm sau: Tiếp tục thực hiện tốt và đảm bảo các chính sách đối với NCC, thân nhân NCC và các đối tượng BTXH; đẩy mạnh công tác vận động ủng hộ Quỹ Đền ơn đáp nghĩa, Quỹ Bảo trợ trẻ em; tiếp tục triển khai có hiệu quả Kế hoạch số 131/KH-UBND ngày 17/5/2020 về việc thực hiện Đề án số 10-ĐA/TU ngày 11/12/2020 của Tỉnh ủy Lào Cai và Kế hoạch số 27-KH/HU ngày 23/12/2020 của Huyện ủy Văn Bàn về thực hiện Giảm nghèo bền vững trên địa bàn huyện Văn Bàn giai đoạn 2021 - 2025; triển khai tốt các chính sách giảm nghèo theo nghèo đa chiều, Chương trình MTQG về giảm nghèo bền vững; tiếp tục thực hiện các chính sách, giải pháp giải quyết việc làm cho người lao động, đa dạng hóa các hoạt động giao dịch việc làm, hỗ trợ người lao động đi làm việc ở nước ngoài; thường xuyên kiểm tra công tác an toàn vệ sinh lao động của các Doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh, làm tốt công tác tuyên truyền, tư vấn cho người lao động hiểu được mục đích, ý nghĩa của việc đi học nghề, xuất khẩu lao động, giải quyết việc làm, góp phần đẩy nhanh giảm nghèo bền vững trên địa bàn. Thực hiện tốt công tác phòng chống TNXH, đặc biệt là tệ nạn ma túy

Hoàng Huyền - VP.HĐND&UBND
Tin tức
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Đăng nhập
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN VĂN BÀN TỈNH LÀO CAI
Cơ quan chịu trách nhiệm: UBND huyện Văn Bàn
Địa chỉ: Thôn Văn Tiến, xã Khánh Yên Thượng, huyện Văn Bàn, tỉnh Lào Cai
Người chịu trách nhiệm chính: Ông Lê Xuân Quỳnh - Phó chủ tịch UBND huyện Văn Bàn
Điện thoại: 02143.822.170| Fax: 02143.822.170
Email: contact-vanban@laocai.gov.vn
image banner