Tiếp tục nâng cao đời sống tinh thần cho người dân

         Thời gian qua, bên cạnh việc chú trọng phát triển kinh tế, huyện Văn Bàn cũng đặc biệt quan tâm đến lĩnh vực văn hóa - văn nghệ, thể dục thể thao. Góp phần nâng cao đời sống tinh thần, tạo ra các phong trào thi đua sôi nổi trong Nhân dân. Đến nay, toàn huyện có 195/195 số thôn, tổ dân phố đã thực triển khai thực hiện có hiệu quả xây dựng hương ước quy ước. Các thiết chế văn hóa tiếp tục được đầu tư và nâng cấp, 100% thôn, bản, tổ dân phố có nhà văn hóa sinh hoạt cộng. 186/195 thôn, tổ dân phố được cấp trang thiết bị nhà văn hóa, 21 xã có Trung tâm nhà văn hóa xã kết hợp hội trường(20 xã đã được cấp trang thiết bị đáp ứng được nhu cầu tổ chức hội họp, sinh hoạt văn hóa, văn nghệ); 17/21 xã, thị trấn có sân để luyện tập thể dục thể thao cấp xã.

Phong trào TDTT được đông đảo người dân tham gia

         Trên địa bàn huyện Nhân dân dân vẫn tự duy trì nhiều hình thức tập luyện các môn thể thao nhỏ, lẻ ít người phù hợp với điều kiện, quy định phòng chống dịch COVID-19. 25% số người, 30% số hộ gia đình tập luyện TDTT. Đến hết năm 2021, toàn huyện có 16.453 gia đình văn hóa, chiếm 81% dân số; 170/195 số làng bản, tổ dân phố đạt danh hiệu văn hóa, đạt 87%. Các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao, du lịch được thực hiện đúng theo quy định. Đa số tại mỗi thôn bản, tổ dân phố đều đã thành lập được các câu lạc bộ văn nghệ, thể thao. Chất lượng cuộc sống của người dân từng bước được nâng lên; Các mối quan hệ trong cộng đồng khu dân cư, gia đình, dòng họ, làng xóm đoàn kết, ổn định. Từ đó góp phần quan trọng vào việc thực hiện các tiêu chí về văn hóa trong xây dựng NTM.

          Để các hoạt động văn hóa-văn nghệ, thể thao ngày càng phát triển rộng khắp, trong thời gian tới cần đẩy mạnh thực hiện cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” gắn với phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới”; nâng cao chất lượng, hiệu quả giáo dục thể chất và hoạt động TDTT trong trường học, trong lực lượng vũ trang, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động. Huy động các nguồn lực xã hội, động viên các thành phần kinh tế trong và ngoài huyện tham gia đầu tư cho TDTT và xã hội hóa hoạt động TDTT…

Hà Phương, Trung tâm VHTT-TT
Tin tức
Thống kê truy cập
  • Đang online: 40
  • Hôm nay: 1501
  • Trong tuần: 9 932
  • Tất cả: 991182
Đăng nhập