Huyện Văn Bàn chỉ đạo bảo đảm an toàn thực phẩm năm 2024
Lượt xem: 84

         Bảo đảm an toàn thực phẩm (ATTP) trên địa bàn huyện nhằm bảo vệ và nâng cao sức khỏe Nhân dân; góp phần phát triển kinh tế - xã hội của huyện; đảm bảo quyền lợi người tiêu dùng và yêu cầu hội nhập kinh tế quốc tế. Vừa qua UBND huyện Văn Bàn đã ban hành kế hoạch đặt ra chỉ tiêu cụ thể nhằm triển khai kế hoạch hiệu quả như 100% UBND các xã, thị trấn được đánh giá, xếp loại và được kiểm tra công tác quản lý Nhà nước trong lĩnh vực an toàn thực phẩm; trên 95% cán bộ làm công tác ATTP từ huyện đến các xã, thị trấn được đào tạo, tập huấn cập nhật kiến thức, chuyên môn nghiệp vụ về ATTP; 100% cơ sở sản xuất, kinh doanh, chế biến thực phẩm trên địa bàn huyện được quản lý, trong đó trên 84% cơ sở đạt yêu cầu về an toàn thực phẩm; 100% các tổ chức, cá nhân vi phạm điều kiện an toàn thực phẩm trong sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm được xử lý, giải quyết triệt để; tiến tới 100% số cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm thuộc diện cấp Giấy chứng nhận được cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm; 100% tiểu thương sản xuất, kinh doanh thực phẩm tại các chợ thực hiện gửi Bản cam kết đảm bảo ATTP theo quy định; kiểm soát chặt chẽ hàng hóa lưu thông, phân phối; ngăn chặn việc kinh doanh hàng thực phẩm giả, thực phẩm nhập lậu, gian lận thương mại; kiểm soát các cơ sở kinh doanh hóa chất bảo vệ thực vật, các vật tư nông nghiệp; 100% cơ sở sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản không thuộc diện cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP (cơ sở sản xuất ban đầu nhỏ lẻ) được ký cam kết và kiểm tra việc duy trì đảm bảo ATTP sau ký cam kết theo quy định; phấn đấu tiếp tục kiểm soát tốt không để xảy ra vi phạm về ô nhiễm sinh hoạt, tạp chất, tồn dư thuốc bảo vệ thực vật, thuốc thú y, hóa chất, kháng sinh, việc sử dụng chất cấm trong chăn nuôi, trồng trọt; giảm số ca mắc ngộ độc thực phẩm nhằm đạt chỉ tiêu: Tỷ lệ ngộ độc thực phẩm cấp tính/100.000 dân là dưới 08 người; 100% vụ ngộ độc thực phẩm được điều tra, xử lý kịp thời; xây dựng và nhân rộng các mô hình cơ sở bảo đảm ATTP tại cộng đồng; phấn đấu xây dựng và triển khai thực hiện mô hình/dự án hỗ trợ phát triển liên kết sản xuất sản xuất theo Chuỗi giá trị các sản phẩm chủ lực, sản phẩm tiềm năng của địa phương gắn với đảm bảo ATTP trên địa bàn; khuyến khích thành lập các tổ cộng đồng tự quản về vệ sinh ATTP đối với các xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao…

         UBND huyện chỉ đạo tập trung vào các nội dung như tăng cường hoạt động thông tin, truyền thông về ATTP trên các phương tiện truyền thông, xây dựng chuyên mục về an toàn thực phẩm được biên dịch ra nhiều thứ tiếng dân tộc phát trên hệ thống truyền thanh của huyện nhằm nâng cao nhận thức cho cán bộ, Nhân dân các dân tộc trong huyện về tầm quan trọng của đảm bảo ATTP đối với sức khỏe và phát triển kinh tế, xã hội. Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, các tổ chức chính trị - xã hội lồng ghép nội dung tuyên truyền thực hiện các quy định của Nhà nước về ATTP cho cán bộ, hội viên trong các hoạt động của hội nhằm phòng ngừa ngộ độc thực phẩm và bệnh truyền qua thực phẩm. Tiếp tục thực hiện quyết liệt, thường xuyên công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện đảm bao ATTP; lồng ghép công tác ATTP vào nội dung xây dựng nông thôn mới, nội dung tuyên truyền của Ban tuyên vận. Thường xuyên quán triệt công tác đảm bảo ATTP trong các hội nghị của cấp uỷ, chính quyền địa phương nhằm nâng cao nhận thức và trách nhiệm của cán bộ, đảng viên đối với công tác đảm bảo ATTP cho Nhân dân. Thông báo các sản phẩm, cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm đảm bảo ATTP và các vi phạm về ATTP trên các phương tiện thông tin đại chúng để người tiêu dùng được biết và lựa chọn theo đúng quy định của pháp luật. Tăng cường các hoạt động truyền thông trực tiếp tại hộ gia đình, tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh, chế biến thực phẩm, lấy lực lượng giáo viên và học sinh các trường học THCS, THPT làm nòng cốt tuyên truyền về an toàn thực phẩm và phòng chống ngộ độc thực phẩm, bệnh truyền qua thực phẩm. Đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát sự kiện việc thực hiện các Chỉ thị của Tỉnh ủy về tăng cường lãnh đạo của Đảng đối với công tác đảm bảo ATTP của cấp ủy đảng các cấp, đơn vị trên địa bàn huyện; tổ chức kiểm tra, đánh giá xếp loại công tác quản lý Nhà nước về lĩnh vực ATTP của 22/22 xã, thị trấn; tăng cường quản lý Nhà nước về an toàn thực phẩm từ huyện đến các xã, thị trấn thông qua hoạt động kiểm tra, hậu kiểm thường xuyên, kịp thời phát hiện ngăn chặn, xử lý các trường hợp vi phạm, hạn chế ngộ độc và các bệnh truyền qua thực phẩm, đánh giá việc chấp hành pháp luật về ATTP của các cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm, tránh kiểm tra trùng lặp cơ sở nếu không có dấu hiệu vi phạm. Tiếp tục đẩy mạnh kiểm tra đột xuất khi có dấu hiệu nguy cơ ô nhiễm thực phẩm hoặc khi phục vụ các sự kiện văn hóa, chính trị diễn ra tại địa phương và tăng cường hậu kiểm các cơ sở sản xuất, chế biến... thực phẩm cung cấp ra thị trường để kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm vi phạm và minh bạch thông tin, tạo niềm tin cho người tiêu dùng thực phẩm. Thực hiện kiểm tra, kiểm soát chuyên ngành về đảm bảo ATTP tại các cơ sở trồng trọt, chăn nuôi, nuôi trồng thuỷ sản, thu gom, giết mổ, sơ chế, chế biến nông lâm thuỷ sản; các cơ sở kinh doanh thuốc thú y, thức ăn chăn nuôi, thuốc bảo vệ thực vật; kiểm tra, kiểm soát ATTP trong lưu thông, phân phối đặc biệt là các chợ, các cơ sở sản xuất, kinh doanh dịch vụ ăn uống trên địa bàn huyện theo phân công, phân cấp quản lý. Tập trung giám sát ATTP bằng phương pháp Test nhanh tại các xã, thị trấn và các chợ (đặc biệt là tại các chợ: Thị trấn Khánh Yên, Khánh Yên Hạ, Võ Lao...).

         Đồng thời năm 2024, UBND huyện chỉ đạo xây dựng tổ chức kế hoạch Tháng hành động vì chất lượng ATTP dự kiến triển khai từ ngày 15/4 đến ngày 15/5/2024.

         Cũng theo kế hoạch, UBND huyện đã chỉ đạo Trung tâm Y tế huyện (cơ quan thường trực BCĐ ATVSTP huyện) chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan triển khai thực hiện kế hoạch đảm bảo an toàn thực phẩm trên địa bàn huyện năm 2024; hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra, đánh giá việc triển khai thực hiện công tác bảo đảm ATTP tại địa phương của Ban Chỉ đạo ATTP các xã, thị trấn; xây dựng các kế hoạch đảm bảo an toàn thực phẩm các đợt cao điểm trong năm; tham mưu huyện thành lập các đoàn kiểm tra liên ngành về an toàn thực phẩm, tiến hành tổ chức kiểm tra công tác quản lý Nhà nước về ATTP của UBND các xã, thị trấn trong lĩnh vực an toàn thực phẩm; kiểm tra việc thực hiện điều kiện an toàn thực phẩm của các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm trong các đợt cao điểm; phân cấp quản lý các cơ sở thực phẩm: Dịch vụ ăn uống, thức ăn đường phố, bếp ăn tập thể đảm bảo tính thống nhất theo quy định. Thực hiện công tác kiểm tra, kiểm soát về An toàn thực phẩm của các cơ sở thực phẩm thuộc lĩnh vực được phân công quản lý; chủ trì phối hợp với Phòng Kinh tế và Hạ tầng, Đội Quản lý thị trường số 4 huyện, Phòng Nông nghiệp và PTTNT, Trung tâm DVNN huyện thực hiện kiểm tra, giám sát nguy cơ ô nhiễm thực phẩm của các cơ sở thực phẩm thuộc lĩnh vực do ngành Công thương và Nông nghiệp quản lý theo quy định; phối hợp với Phòng Nông nghiệp và PTTNT, Trung tâm DVNN huyện tổ chức quản lý và giám sát chất lượng nguồn nước sạch sử dụng trong sản xuất, chế biến thực phẩm, ăn uống, sinh hoạt... Tổ chức công tác kiểm nghiệm thực phẩm bằng phương pháp cảm quan, kiểm tra test nhanh, lấy mẫu thực phẩm gửi tuyến trên xét nghiệm khi cần thiết;  hướng dẫn các xã, thị trấn về chuyên môn kỹ thuật.

         Đối với Phòng Nông nghiệp và PTNT và Trung tâm DVNN huyện kiểm soát chặt chẽ, giám sát chất lượng ATTP trong toàn bộ Chuỗi cung ứng các mặt hàng nông, lâm, thủy sản, sản phẩm OCOP được thiết lập. Đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát, kiểm soát ATTP theo hướng từ tiền kiểm sang hậu kiểm có trọng tâm, trọng điếm đối với các nhóm sản phẩm thuộc diện tự công bố, sản phẩm đạt các chứng nhận ATTP, sản phẩm nông sản thực phẩm đạt chứng nhận OCOP, kiểm soát ATTP tại các cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm theo phân cấp, đặc biệt là các tác nhân tham gia Chuỗi cung ứng thực phẩm cho các bếp ăn tập thể trường học và các cơ sở không thuộc diện phải cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm cung cấp sản lượng lớn thực phẩm ra thị trường nhằm kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý các vi phạm về ATTP, hạn chế ngộ độc thực phẩm và các bệnh truyền lây qua thực phẩm. Tăng cường công tác kiểm tra đột xuất, giám sát nguy cơ ô nhiễm thực phẩm của các cơ sở thực phẩm thuộc lĩnh vực đơn vị quản lý, đặc biệt là kiểm soát dư lượng thuốc bảo vệ thực vật, kháng sinh, chất cấm, hóa chất bảo quản trên các nhóm sản phẩm nông sản thực phẩm. Kiểm soát hiệu quả điều kiện đảm bảo ATTP đối với hoạt động sản xuất, chế biến, giết mổ, vận chuyển, kinh doanh nông sản thực phẩm. Xây dựng và nhân rộng các mô hình chăn nuôi, trồng trọt, nuôi trồng và khai thác nông, lâm thủy sản an toàn, quản lý ATTP theo chuỗi, từng bước sản xuất thực phẩm an toàn có thương hiệu trên địa bàn. Hướng dẫn UBND các xã, thị trấn tổ chức triển khai ký cam kết đối với cơ sở không thuộc diện cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện ATTP; kiểm tra việc tổ chức triển khai thực hiện và thực hiện cam kết theo quy định. Thường xuyên kiểm tra, giám sát tình hình dịch bệnh trên đàn vật nuôi nhằm phát hiện kịp thời gia súc bị bệnh không để dịch lây lan ra diện rộng.

         Đối với Phòng Kinh tế và Hạ tầng tăng cường kiểm tra, kiểm soát ngăn chặn việc kinh doanh hàng thực phẩm giả, kém chất lượng, hàng quá hạn sử dụng, hàng vi phạm quy định vê nhãn hàng hóa, có nguồn gốc nhập lậu và gian lận thương mại, hàng thực phẩm vi phạm pháp luật về ATTP thuộc lĩnh vực đơn vị quản lý. Phối hợp với các cơ quan liên quan kiểm soát tốt thương mại điện tử; truy suất nguyên nguồn gốc, xử lý nghiêm, triệt để các vi phạm. Thực hiện công tác quy hoạch, kiểm tra, kiểm soát ATTP tại các điểm chợ, các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm thuộc lĩnh vực quản lý. Tổ chức các hội nghị về xúc tiến thương mại, kết nối sản xuất - tiêu thụ sản phẩm an toàn và quảng bá sản phẩm an toàn gắn với chương trình OCOP.

         Đối với Đội Quản lý thị trường số 4 huyện tăng cường kiểm tra hàng hóa là thực phẩm lưu thông trên thị trường. Kịp thời ngăn chặn, cảnh báo hàng hóa mất an toàn thực phẩm lưu thông lưu thông trên địa bàn huyện để đảm bảo an toàn thực phẩm cho Nhân dân. Chống những hành vi gian lận trong lĩnh vực thương mại, lĩnh vực tiêu chuẩn đo lường và chất lượng sản phẩm hàng hóa. Xử lý vi phạm hành chính theo quy định của pháp luật.

         Đối với Phòng Giáo dục và Đào tạo; các Trường PTTH; Trung tâm GDNN-GDTX huyện tăng cường công tác chỉ đạo, kiểm tra, đánh giá đối với các trường học trong việc thực hiện các quy định của pháp luật về điều kiện ATTP; tuyệt đối không để các cơ sở dịch vụ ăn uống không đủ điều kiện ATTP cung ứng các dịch vụ ăn uống trong các nhà trường; xây dựng mô hình bếp ăn đảm bảo an toàn thực phẩm ở các trường học. Chủ động phối hợp với Trung tâm Y tế huyện tổ chức kiểm tra, giám sát việc đảm bảo an toàn thực phẩm tại các trường học, đặc biệt tại các trường có tổ chức bếp ăn tập thể, bữa ăn bán trú. Tập trung nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi về ATTP cho học sinh, nhất là học sinh dân tộc thiểu số bằng nhiều hình thức, đặc biệt là tổ chức tuyên truyền trong các giờ sinh hoạt ngoại khóa, cùng lực lượng học sinh tuyên truyền trực tiếp tại hộ gia đình, tại thôn bản vùng khó khăn, vùng sâu, vùng xa. Bổ sung trang thiết bị, điều kiện cơ sở vật chất cho các bếp ăn trong các trường học; phối hợp với Trung tâm Y tế huyện tổ chức các lớp tập huấn cho Ban Giám hiệu các trường để nâng cao kiến thức pháp luật, khoa học về an toàn thực phẩm cho giáo viên.

         Đối với Phòng Văn hóa và Thông tin phối hợp với ngành Y tế tổ chức thực hiện tốt các biện pháp đảm bảo an toàn thực phẩm phục vụ các hoạt động Lễ hội, sự kiện diễn ra trên địa bàn, tuyệt đối không để sự cố về an toàn thực phẩm xảy ra trên địa bàn huyện. Phối hợp với các đơn vị liên quan kiểm soát việc quảng cáo thực phẩm trên các phương tiện thông tin đại chúng. Trong quá trình quản lý, phân xếp loại nhà nghỉ, quán Karaoke chú trọng thẩm định tiêu chí quy định về an toàn thực phẩm theo tiêu chuẩn TCVN 4391:2015.

         Các địa phương trên địa bàn huyện căn cứ kế hoạch của UBND huyện xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả công tác bảo đảm an toàn thực phẩm. Thực hiện công tác kiểm tra các cơ sở thực phẩm trên địa bàn theo phân cấp quản lý, xử lý, giải quyết triệt để các cơ sở vi phạm điều kiện an toàn thực phẩm theo quy định; chỉ đạo các đơn vị trực thuộc tổ chức tốt các hoạt động truyền thông, giáo dục kiến thức về an toàn thực phẩm cho người sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm và người dân trên địa bàn.
Hoàng Huyền - VP. HĐND&UBND
Tin tức
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Đăng nhập
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN VĂN BÀN TỈNH LÀO CAI
Cơ quan chịu trách nhiệm: UBND huyện Văn Bàn
Địa chỉ: Thôn Văn Tiến, xã Khánh Yên Thượng, huyện Văn Bàn, tỉnh Lào Cai
Người chịu trách nhiệm chính: Ông Lê Xuân Quỳnh - Phó chủ tịch UBND huyện Văn Bàn
Điện thoại: 02143.822.170| Fax: 02143.822.170
Email: contact-vanban@laocai.gov.vn
image banner