Đánh giá công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo của nông dân trên địa bàn huyện năm 2023
Lượt xem: 77

         Vừa qua, UBND huyện Văn Bàn đã đánh giá kết quả thực hiện công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo của nông dân theo Quyết định số 81/2014/QĐ-TTg ngày 31/12/2014 của Thủ tướng Chính phủ. Trên địa bàn huyện duy trì sinh hoạt định kỳ 10 Câu lạc bộ Nông dân với pháp luật tại các xã Làng Giàng, Hòa Mạc, thị trấn Khánh Yên, Võ Lao, Chiềng Ken, Khánh Yên Trung, Khánh Yên Thượng, Khánh Yên Hạ, Minh Lương, Nậm Tha.

         Qua báo cáo ghi nhận các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn đã phối hợp hiệu quả với Hội Nông dân trong công tác tuyên truyền, trọng tâm là triển khai, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2020 - 2025; Nghị quyết HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026; Nghị quyết Đại hội đại biểu Hội Nông dân các cấp nhiệm kỳ 2023-2028; Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 16/6/2022 của Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII); Nghị quyết số 19- NQ/TW, Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 16/6/2022 của Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII); Nghị quyết số 10-NQ/TU ngày 26/8/2021 của BTV Tỉnh ủy Lào Cai; Nghị quyết Đại hội Hội Nông dân các cấp; tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước, tuyên truyền vận động hội viên nông dân thực hiện tốt phong trào thi đua “nông dân SXKDG, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững”; cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”;… Công tác tuyên truyền dưới nhiều hình thức như tại các cuộc họp, sinh hoạt chi, tổ hội, câu lạc bộ, các buổi lồng ghép truyên truyền, bằng hình ảnh trực quan, nêu gương người tốt, việc tốt trên các phương tiện thông tin đại chúng. Trong năm 2023 các cấp Hội đã tổ chức 413 buổi tuyên truyền với 13.616 lượt hội viên, nông dân tham gia, phối hợp lồng ghép 22 buổi tuyên truyền vận động 136 lượt công dân tham gia nghĩa vụ quân sự ...; Phối hợp với Phòng Tư pháp tổ chức Hội nghị tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật năm 2023 với 735 đại biểu tham dự; Trung tâm Văn hoá, Thể thao - Truyền thông huyện đã xây dựng và phát sóng 245 tin, bài; trên hệ thống công thông tin điện tử của huyện 157 tin, bài về nội dung các văn bản Luật; phát hành miễn phí 1.446 cuốn sách luật và đề cương cho các báo cáo viên, UBND các xã, thị trấn.

         Trong năm tiếp công dân 130 lượt (tăng 98 lượt so với cùng kỳ năm 2022). Cụ thể Ban tiếp công dân huyện tiếp 44 lượt (tăng 35 lượt); UBND các xã, thị trấn tiếp 86 lượt (tăng 70 lượt). 130/130 vụ việc đã được giải quyết.

Tiếp nhận xử lý đơn195 đơn (tăng 56 đơn so với cùng kỳ năm 2022), trong đó Ban tiếp công dân huyện tiếp nhận  89 đơn; các xã, thị trấn tiếp 106 đơn. Đơn kiến nghị, phản ánh có 184 đơn, đã giải quyết 156 đơn (đạt 90,7%); đơn tố cáo có 11 đơn, đã giải quyết 07 đơn. Cũng trong năm, các tổ hoà giải đã tiếp nhận tổng số 176 vụ việc, trong đó đã hòa giải thành 167 vụ việc đạt 95%.

         Nhằm duy trì các kết quả đạt được, UBND huyện đã đưa ra các nhiệm vụ trọng tâm năm 2024 mà trọng tâm cụ thể: Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục pháp luật, nhằm nâng cao ý thức chấp hành pháp luật cho cán bộ hội viên nông dân về chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng của huyện có liên quan đến nông dân, nông nghiệp và nông thôn; những nội dung  liên quan đến đến Luật khiếu nại, tố cáo và công tác hoà giải ở cơ sở. Tiếp tục duy trì và tổ chức tốt công tác tiếp công dân theo quy định; gắn công tác tiếp công dân với giải quyết khiếu nại, tố cáo và phản ánh, kiến nghị của công dân, làm cho công tác tiếp công dân thực sự hiệu quả, củng cố lòng tin của Nhân dân đối với Đảng, chính quyền và đoàn thể. Hướng dẫn tổ chức cơ sở hoà giải, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của hội viên nông dân kịp thời theo đúng trình tự, đúng thẩm quyền, hạn chế đơn thư khiếu nại, tố cáo vượt cấp. Thường xuyên nắm bắt tình hình tư tưởng nảy sinh trong Nhân dân, hội viên nông dân, việc chấp hành chính sách của Đảng pháp luật của Nhà nước. Tiếp tục tổ chức tập huấn nghiệp vụ hòa giải, giải quyết khiếu nại tố cáo, trợ giúp pháp lý năm 2024. Kiểm tra, giám sát, nắm tình hình khiếu nại, tố cáo của nông dân trên địa bàn huyện và tham mưu đề xuất các biện pháp giải quyết khiếu nại, tố cáo ngay từ cơ sở...

Hoàng Hằng - ĐU. Khánh Yên Trung
Tin tức
Thống kê truy cập
  • Đang online: 15
  • Hôm nay: 779
  • Trong tuần: 8,362
  • Tất cả: 1,392,020
Đăng nhập
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN VĂN BÀN TỈNH LÀO CAI
Cơ quan chịu trách nhiệm: UBND huyện Văn Bàn
Địa chỉ: Thôn Văn Tiến, xã Khánh Yên Thượng, huyện Văn Bàn, tỉnh Lào Cai
Người chịu trách nhiệm chính: Ông Lê Xuân Quỳnh - Phó chủ tịch UBND huyện Văn Bàn
Điện thoại: 02143.822.170| Fax: 02143.822.170
Email: contact-vanban@laocai.gov.vn
image banner