Định hướng tuyên truyền tháng 11/2023
Lượt xem: 47

I. NỘI DUNG TUYÊN TRUYỀN

1.1. Kết quả Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII diễn ra tại thủ đô Hà Nội từ ngày 02/10 đến ngày 08/10/2023; bài phát biểu bế mạc của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII. Phản ánh chân thực và khách quan những quyết định và chỉ đạo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, tôn vinh vai trò lãnh đạo của Đảng trong sự nghiệp đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Nội dung tuyên truyền cũng phải gắn liền với việc giáo dục chính trị cho cán bộ, đảng viên và nhân dân, tạo sự đồng thuận và sự tin tưởng vào Đảng và Nhà nước, khơi dậy lòng yêu nước và niềm tự hào dân tộc, khuyến khích mọi người lao động sáng tạo và cống hiến cho sự phát triển của đất nước.

1.2. Kết quả Kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa XV- kỳ họp có ý nghĩa rất quan trọng, cùng với những yêu cầu thông lệ của kỳ họp cuối năm thì Quốc hội sẽ rà soát, đánh giá kết quả thực hiện sau nửa nhiệm kỳ, từ đó xác định các nhiệm vụ, giải pháp, bổ sung các yêu cầu mới phù hợp với tình hình và quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu của cả nhiệm kỳ; đồng thời Quốc hội lấy phiếu tín nhiệm đối với các chức danh do Quốc hội bầu hoặc phê chuẩn theo quy định. Chú trọng công tác thông tin tuyên truyền trước, trong và sau kỳ họp bảo đảm khách quan, toàn diện, kịp thời, góp phần chuyển tải chính xác, đầy đủ diễn biến kỳ họp đến cử tri và Nhân dân trong tỉnh.

1.3. Các hoạt động đối ngoại lớn của đất nước trong thời gian vừa qua: (1)  kết quả chuyến công tác tham dự Phiên thảo luận cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 78, hoạt động song phương tại Hoa Kỳ và thăm chính thức Brazil của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính. (2) Tuyên truyền kết quả chuyến thăm chính thức Bangladesh và Bulgaria của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam từ ngày 21-26/9/2023. (3) Tuyên truyền kết quả chuyến công tác của Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tham dự Diễn đàn cấp cao hợp tác quốc tế Vành đai và Con đường lần thứ ba (từ ngày 17-20/10 tại Trung Quốc) theo lời mời của Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình...

1.4. Tiếp tục tuyên truyền các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến, những tấm gương bình dị mà cao quý trong học tập và làm theo lời Bác; gắn với các giải pháp tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Kết luận số 01- KL/TW ngày 18/5/2021; Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị; Quy định số 368-QĐ/TU ngày 17/01/2022 của Tỉnh ủy Lào Cai Quy định về học tập, làm theo và nêu gương theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trên địa bàn tỉnh Lào Cai.

1.5. Tiếp tục tuyên truyền, triển khai thực hiện Quy định số 99-QĐ/TW ngày 27/02/2023 của Ban Bí thư và các văn bản hướng dẫn, kế hoạch, công văn chỉ đạo của Ban Tuyên giáo Trung ương, của Tỉnh ủy về cờ Đảng Cộng sản Việt Nam và việc sử dụng cờ Đảng.

1.6. Tuyên truyền các văn bản mới ban hành của trung ương, của tỉnh như: Nghị quyết số 22-NQ/TW, ngày 10/4/2013 của Bộ Chính trị về hội nhập quốc tế; Nghị quyết số 41-NQ/TW, ngày 10/10/2023 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát huy vai trò của độ ngũ doanh nhân Việt Nam trong thời kỳ mới; Kết luận số 62-KL/TW, ngày 02/10/2023 của Bộ Chính trị về thực hiện Nghị quyết số 19- NQ/TW, ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập; Quy định số 125-QĐ/TW, ngày 10/10/2023 của Ban Bí thư về chức năng, nhiệm vụ, mối quan hệ công tác của Đảng bộ, chi bộ cơ sở trong các đơn vị sự nghiệp công lập; Quy định số 124- QĐ/TW, ngày 4/10/2023 của Bộ Chính trị về việc kiểm điểm và đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm đối với tập thể, cá nhân trong hệ thống chính trị; hướng dẫn số 107/HD-MTTW-BTT, ngày 29/9/2023 của Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam về tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2023.

Nghị quyết số 44-NQ/TU Hội nghị lần thứ mười bốn Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2020 – 2025 ngày 03/10/2023; Nghị quyết số 42-NQ/TU ngày 20/9/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tiếp tục đẩy mạnh sự lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng công an phường điển hình, kiểu mẫu về an ninh, trật tự và văn minh đô thị; xây dựng xã, phường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục điển hình về phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc trên địa bàn tỉnh Lào Cai; Nghị quyết số 43-NQ/TU ngày 25/9/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục đẩy mạnh công tác phòng, chống tảo hôn trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2023 – 2030.

1.7. Kết quả phát triển kinh tế - xã hội tháng 10 năm 2023, các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị 2 tháng cuối năm 2023. Tuyên truyền kết quả và những điển hình trong 03 năm thực hiện Quy định 60-QĐ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác tuyên vận.

1.8. Các hoạt động kỷ niệm các ngày lễ, ngày kỷ niệm trong tháng, như: 73 năm Ngày giải phóng Lào Cai (01/11/1950-01/11/2023); Kỷ niệm 114 năm Ngày sinh đồng chí Hoàng Văn Thụ (04/11/1909-04/11/2023); 106 năm Ngày cách mạng tháng Mười Nga (07/11/1917-07/11/2023); Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 09/11; Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11) và Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2023; Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11); Ngày thành lập Hội chữ thập đỏ Việt Nam (23/11), Ngày Di sản Văn hoá Việt Nam (23/11)...

II. KHẨU HIỆU TUYÊN TRUYỀN

1. CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 73 NĂM NGÀY GIẢI PHÓNG LÀO CAI (01/11/1950 - 01/11/2023)!

2. CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 106 NĂM CÁCH MẠNG THÁNG MƯỜI NGA VĨ ĐẠI (07/11/1917 - 07/11/2023)!

3. CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 41 NĂM NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM (20/11/1982 - 20/11/2023)!

4. GIÁO DỤC - ĐÀO TẠO LÀ QUỐC SÁCH HÀNG ĐẦU, ĐẦU TƯ CHO GIÁO DỤC LÀ ĐẦU TƯ CHO PHÁT TRIỂN!

5. TÍCH CỰC HƯỞNG ỨNG NGÀY PHÁP LUẬT NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM, GÓP PHẦN NÂNG CAO HIỆU QUẢ XÂY DỰNG, THI HÀNH VÀ BẢO VỆ PHÁP LUẬT!

6. ĐẨY MẠNH TRUYỀN THÔNG CHÍNH SÁCH GÓP PHẦN TẠO SỰ ĐỒNG THUẬN, NÂNG CAO HIỆU QUẢ, HIỆU LỰC TRONG VIỆC THỰC THI PHÁP LUẬT!

7. PHÁT HUY SỨC MẠNH KHỐI ĐẠI ĐOÀN KẾT TOÀN DÂN TỘC, NẮM BẮT THỜI CƠ, VƯỢT QUA THÁCH THỨC, THỰC HIỆN THẮNG LỢI MỤC TIÊU “DÂN GIÀU, NƯỚC MẠNH, DÂN CHỦ, CÔNG BẰNG, VĂN MINH”!

8. ĐOÀN KẾT, ĐOÀN KẾT, ĐẠI ĐOÀN KẾT! THÀNH CÔNG, THÀNH CÔNG, ĐẠI THÀNH CÔNG!

9. XÂY DỰNG CỘNG ĐỒNG ĐOÀN KẾT - NHÂN ÁI - SẺ CHIA!

10. PHÁT HUY SỨC MẠNH TỔNG HỢP CỦA CẢ HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ VÀ NỀN VĂN HÓA, CON NGƯỜI VIỆT NAM ĐỂ PHÁT TRIỂN ĐẤT NƯỚC!

11. GIÁ TRỊ VĂN HÓA, CON NGƯỜI VIỆT NAM LÀ NỀN TẢNG, SỨC MẠNH NỘI SINH QUAN TRỌNG BẢO ĐẢM SỰ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG!

12. ĐẢNG BỘ VÀ NHÂN DÂN LÀO CAI QUYẾT TÂM THỰC HIỆN THẮNG LỢI NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ TỈNH LẦN THỨ XVI!

13. PHÁT HUY TRUYỀN THỐNG ĐOÀN KẾT, SÁNG TẠO, QUYẾT TÂM XÂY DỰNG TỈNH LÀO CAI GIÀU ĐẸP, VĂN MINH!

14. ĐẢNG BỘ VÀ NHÂN DÂN LÀO CAI TIẾP TỤC ĐẨY MẠNH HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH!

15. ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM QUANG VINH MUÔN NĂM ! 

16. NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM MUÔN NĂM! 

Theo Hướng dẫn số 131- HD/BTGTU ngày 27/10/2023 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy

Tin tức
Thống kê truy cập
  • Đang online: 32
  • Hôm nay: 711
  • Trong tuần: 8,294
  • Tất cả: 1,391,952
Đăng nhập
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN VĂN BÀN TỈNH LÀO CAI
Cơ quan chịu trách nhiệm: UBND huyện Văn Bàn
Địa chỉ: Thôn Văn Tiến, xã Khánh Yên Thượng, huyện Văn Bàn, tỉnh Lào Cai
Người chịu trách nhiệm chính: Ông Lê Xuân Quỳnh - Phó chủ tịch UBND huyện Văn Bàn
Điện thoại: 02143.822.170| Fax: 02143.822.170
Email: contact-vanban@laocai.gov.vn
image banner