Ủy ban nhân dân xã Chiềng Ken phối hợp với Ủy Ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Chiềng Ken tổ chức Hội nghị lấy ý kiến Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)
Lượt xem: 118

         Nhằm phát huy quyền làm chủ, huy động trí tuệ của các tầng lớp nhân dân trong xã, thể hiện ý chí, nguyện vọng và tạo sự đồng thuận trong việc hoàn thiện dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi); Căn cứ hoạch số 39/KH-UBND ngày 15/02/2023 của UBND huyện Văn Bàn về tổ chức lấy ý kiến Nhân dân đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi); Kế hoạch số 113/KH-MTTQ-BTT ngày 21/02/2023 của Ban thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam Huyện Văn Bàn, về việc tổ chức lấy ý kiến Nhân dân đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi); Thực hiện kế hoạch số 27/KH-UBND ngày 24/2/2023 của UBND xã Chiềng Ken và Kế hoạch số 11 /KH-MTTQ-BTT ngày 27/02/2023 của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Chiềng Ken về về tổ chức lấy ý kiến Nhân dân đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi). Sáng ngày 03/3/2023, Ủy ban nhân dân xã Chiềng Ken phối hợp với Ủy Ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Chiềng Ken tổ chức Hội nghị lấy ý kiến Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi).

         Về tham dự Hội nghị có Thường trực Đảng uỷ, Hội đồng Nhân dân, Uỷ ban nhân dân, Uỷ ban Mặt trân Tổ quốc Việt Nam xã, các ban, ngành, tổ chức chính trị xã hội, các ông bà là Ủy viên Ủy ban MTTQ xã, các đồng chí cán bộ, công chức xã và các trưởng thôn, bí thư chi bộ thôn trên địa bàn xã Chiềng Ken.

anh tin bai

Đồng chí Vấn Thanh Đàm – Phó Chủ tịch UBND xã phát biểu tại Hội nghị

         Tại Hội nghị, đồng chí Vấn Thanh Đàm - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã đã nhấn mạnh và nêu rõ mục đích, yêu cầu và nội dung lấy ý kiến trong dự thảo Luật, Dự án xây dựng Luật Đất đai (sửa đổi) có vai trò quan trọng và phức tạp, chính vì thế việc xin ý kiến rộng rãi của toàn dân là việc làm hết sức cần thiết. Lấy ý kiến Nhân dân về Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) là cách làm dân chủ, thể hiện quyền và vai trò làm chủ của Nhân dân, là công việc hệ trọng cần sự tham gia rộng khắp và thực chất của tất cả các tầng lớp Nhân dân. Luật Đất đai khẳng định Nhà nước là đại diện chủ sở hữu toàn dân đối với đất đai. Vì vậy, công tác tuyên truyền, phổ biến để mọi người dân hiểu và tham gia đóng góp vào Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi). Lấy ý kiến đối với toàn bộ dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) gồm bố cục, nội dung, kỹ thuật trình bày của dự thảo. Lấy ý kiến về một số vấn đề trọng tâm của dự thảo Luật, gồm: Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; Thu hồi và chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; Phát triển quỹ đất; Giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất; Đăng ký đất đai, cấp giấy chứng nhận và các thủ tục hành chính, dữ liệu, thông tin đất đai; Cơ chế, chính sách, giá đất; Chế độ quản lý, sử dụng các loại đất; Phân cấp, giám sát, kiểm soát quyền lực; Hộ gia đình sử dụng đất.

         Qua hội nghị, các đại biểu đã cơ bản nhất trí về nội dung dự thảo Luật Đất đai, đồng thời tham gia ý kiến về các vấn đề: Phần quy hoạch: Khi quy hoạch tổng thể về khu dân cư phải được thực hiện sát thực tế, tránh quy hoạch treo gây ảnh hưởng đến đời sống và sản xuất của nhân dân. Về thu hồi đất và chính sách bồi thường, hỗ trợ tái định cư: Các trường hợp Nhà nước thu hồi đất để phát triển kinh tế vì lợi ích quốc gia, lợi ích cộng đồng đối với đất nông nghiệp phải có phương án đào tạo nghề và sắp xếp việc làm cho các đối tượng bị thu hồi,…

anh tin bai

Đồng chí Lương Thị Kiều - Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã phát biểu tại Hội nghị

         Kết thúc hội nghị, Đồng chí Lương Thị Kiều - Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã - đã ghi nhận, tổng hợp toàn bộ ý kiến và cũng đề nghị các Uỷ viên Uỷ ban Mặt trận, các tổ chức thành viên, Ban công tác Mặt trận thôn bản phối với trưởng thôn, bản tổ chức lấy ý kiến tại cấp thôn để mọi người dân tiếp tục tham gia đóng góp vào Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) gửi về Ủy ban nhân dân xã và Mặt trận xã để tổng hợp báo cáo huyện.

Mai Anh – UBND xã Chiềng Ken
Tin tức
Thống kê truy cập
  • Đang online: 4
  • Hôm nay: 395
  • Trong tuần: 4,492
  • Tất cả: 1,304,202
Đăng nhập
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN VĂN BÀN TỈNH LÀO CAI
Cơ quan chịu trách nhiệm: UBND huyện Văn Bàn
Địa chỉ: Thôn Văn Tiến, xã Khánh Yên Thượng, huyện Văn Bàn, tỉnh Lào Cai
Người chịu trách nhiệm chính: Ông Lê Xuân Quỳnh - Phó chủ tịch UBND huyện Văn Bàn
Điện thoại: 02143.822.170| Fax: 02143.822.170
Email: contact-vanban@laocai.gov.vn
image banner