UBND huyện Văn Bàn tổ chức Hội nghị tổng kết nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024
Lượt xem: 552

         Chiều ngày 18/12/2023, UBND huyện Văn Bàn tổ chức Hội nghị tổng kết nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024. Dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Giàng Thị Dung - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai; dự Hội nghị có đồng chí Phí Công Hoan - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Văn Bàn, các đồng chí Thường trực Huyện ủy, HĐND huyện, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Lãnh đạo UBND huyện; Lãnh đạo Ủy ban MTTTQ Việt Nam huyện và các tổ chức chính trị - xã hội huyện; Lãnh đạo các cơ quan, đơn vị liên quan; Bí thư, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn.

         Theo báo cáo của UBND huyện Văn Bàn: Thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giao năm 2023, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Thường trực UBND tỉnh, của Huyện ủy, giám sát của HĐND huyện, sự phối hợp của các Ban xây dựng Đảng, Ủy ban MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội, sự nỗ lực của các cơ quan, đơn vị và UBND các xã, thị trấn,... Vì vậy, tình hình kinh tế - xã hội của huyện Văn Bàn năm 2023 tiếp tục phát triển toàn diện: 62/62 chỉ tiêu được UBND tỉnh giao đã hoàn thành và vượt kế hoạch giao; 01 chỉ tiêu HĐND huyện giao chưa hoàn thành đó là chỉ tiêu Số xã hoàn thành nông thôn mới tăng thêm trong năm. Thu nhập bình quân đầu người năm 2023 ước đạt 60,8 triệu đồng, bằng 112% so năm 2022. Các chính sách giảm nghèo được triển khai thực hiện một cách kịp thời; lĩnh vực văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao được quan tâm. Công tác đối ngoại được chú trọng thực hiện, nhiều hoạt động đối ngoại được mở rộng như: Ký kết hợp tác giữa UBND huyện Văn Bàn và Sở Thông tin và Truyền thông; Ký kết hợp tác giữa UBND huyện Văn Bàn và VNPT Lào Cai trong lĩnh vực Chuyển đổi số; Ký kết hợp tác giữa UBND huyện Văn Bàn và Công ty Tùng Thiện trong lĩnh vực phát triển cây dược liệu; Ký kết hợp tác giữa UBND huyện Văn Bàn và Phân hiệu Đại học Thái Nguyên tại Lào Cai về các hoạt động đào tạo, bồi dưỡng và phát triển nguồn nhân lực, nghiên cứu ứng dụng khoa học, chuyển giao công nghệ phục vụ phát triển kinh tế - xã hội cho địa phương; Ký kết hợp tác giữa Bệnh viện Đại học Y Hà Nội với UBND huyện Văn Bàn. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, an toàn giao thông trên địa bàn huyện cơ bản được đảm bảo ổn định.

anh tin bai

Đồng chí Vũ Hồng Phương - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND phát biểu khai mạc Hội nghị

         Sau khi Lãnh đạo tỉnh, Lãnh đạo huyện chính thức ấn nút giao kế hoạch năm 2024, Lãnh đạo các xã, cơ quan, đơn vị đã trình bày tham luận, nêu các định hướng, giải pháp để hoàn thành kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2024, trong đó tập trung vào các giải pháp như: nhiệm vụ thu ngân sách; giải ngân vốn đầu tư công năm 2024; thực hiện các Chương trình MTQG trên địa bàn huyện; xây dựng nông thôn mới; giảm nghèo, nâng cao thu nhập cho nhân dân trên địa bàn huyện,…

anh tin bai

Lãnh đạo tỉnh, Lãnh đạo huyện thực hiện hình thức ấn nút giao kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội huyện Văn Bàn

anh tin bai

Quang cảnh Hội nghị

         Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Giàng Thị Dung - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cho rằng: Tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2023 của tỉnh Lào Cai nói chung, huyện Văn Bàn nói riêng, diễn ra trong bối cảnh với nhiều khó khăn, thách thức như: giá cả xăng dầu tăng cao cũng làm ảnh hưởng đến sản xuất, kinh doanh và đời sống của Nhân dân; thị trường bất động sản trầm lắng làm ảnh hưởng thu tiền sử dụng đất; việc thực hiện triển khai thực hiện các Chương trình MTQG còn chậm, đặc biệt là nguồn vốn sự nghiệp. Tuy nhiên, với sự quyết tâm của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc huyện Văn Bàn đã vượt qua khó khăn, thách thức để hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu được UBND tỉnh giao; đặc biệt, trong số các chỉ tiêu hoàn thành và vượt kế hoạch UBND tỉnh giao, thì có 02 chỉ tiêu đó là: Thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn huyện và Tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế đạt được kết quả cao. Đồng thời, để hoàn thành kế hoạch phát triển kinh tế -  xã hội năm 2024, đồng chí đề nghị huyện Văn Bàn tập trung vào các nhóm giải pháp như: tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, chủ động, sáng tạo để thoàn thành thắng lợi các mục tiêu kế hoạch giao năm 2024. Tập trung triển khai thực hiện có hiệu quả các Đề án, Nghị quyết, Kế hoạch của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Lào Cai lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020-2025; đẩy mạnh việc chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp, nông thôn theo hướng tăng tỷ trọng chăn nuôi, sản xuất hàng hóa và dịch vụ sản xuất nông nghiệp. Ban hành các giải pháp thu ngân sách Nhà nước, giải ngân vốn đầu tư công ngay từ những ngày đầu, tháng đầu của năm 2024 nhằm hoàn thành kế hoạch giao năm 2024. Triển khai thực hiện đồng bộ, có hiệu quả thực hiện các Chương trình MTQG giai đoạn 2021-2025. Tập trung tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng để thực hiện các dự án; tăng cường công tác quản lý tài nguyên, khoáng sản; tiếp tục nâng cao chất lượng công tác giáo dục và đào tạo. Tiếp tục nâng cao chất lượng công tác giáo dục và đào tạo. Thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, đặc biệt là người có công, trước mắt tập trung rà soát, dành sự quan tâm đặc biệt để chăm lo Tết cho người nghèo và các đối tượng chính sách, người có hoàn cảnh khó khăn với với quan điểm “không để ai bị bỏ lại phía sau” và chủ trương “không để ai thiếu ăn trong dịp Tết”. Bảo đảm công tác quốc phòng, an ninh; an ninh trật tự, an toàn xã hội; chuẩn bị kỹ lưỡng và tổ chức thành công Diễn tập phòng thủ khu vực cấp huyện năm 2024,...

anh tin bai

Đồng chí Giàng Thị Dung - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

         Phát biểu kết luận tại Hội nghị, đồng Vũ Hồng Phương - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện đề nghị các cơ quan, đơn vị: Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính công vụ, trọng tâm là công khai, minh bạch các thủ tục hành chính, nâng cao trách nhiệm, hiệu quả công tác của cán bộ, công chức, viên chức, hướng đến nền hành chính chuyên nghiệp, hiện đại phục vụ tốt nhất người dân và doanh nghiệp. Triển khai thực hiện một cách có hiệu quả mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lào Cai lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020-2025 và 08 Đề án, 04 Nghị quyết, 05 Kế hoạch chuyên đề của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Văn Bàn lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2020-2025 và Nghị quyết về lãnh đạo nhiệm vụ chính trị năm 2024 của Huyện ủy Văn Bàn; Nghị quyết của HĐND huyện giao và Quyết định số 1999/QĐ-UBND ngày 18/12/2023 của UBND huyện Văn Bàn. Đẩy nhanh tiến độ thực hiện các quy hoạch xây dựng đô thị; trong đó, trong năm 2024 phải hoàn thành và công bố Điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng các xã đến năm 2035 làm cơ sở lập quy hoạch chi tiết xây dựng. Tập trung huy động nguồn lực cho đầu tư phát triển. Triển khai thực hiện đồng bộ, có hiệu quả các Chương trình MTQG trên địa bàn huyện; Nghị quyết số 10-NQ/TU ngày 26/8/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Nghị quyết chuyên đề của Tỉnh ủy về giảm nghèo bền vững. Tăng cường công tác quản lý tài nguyên khoáng sản, quản lý đất đai. Hoàn thành công tác đền bù giải phóng mặt bằng dự án: Kết nối giao thông các tỉnh miền núi phía Bắc đoạn qua địa phận huyện Văn Bàn. Thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội. Giữ vững trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện, trong đó, tổ chức thành công Diễn tập phòng thủ khu vực cấp huyện năm 2024.

MỘT SỐ CHỈ TIÊU CHÍNH VỀ KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KT-XH

VÀ DỰ TOÁN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2024, HUYỆN VĂN BÀN

(giao tại Quyết định 1999/QĐ-UBND ngày 18/12/2023 của UBND huyện Văn Bàn)

 

1. Chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội

1.1. Lĩnh vực kinh tế

- Giá trị sản phẩm trên 01 ha đất canh tác: 105 triệu đồng, bằng 101% so ước thực hiện năm 2023.

- Tổng đàn gia súc đạt 100.320 con, bằng 103,4% so ước thực hiện năm 2023; tổng đàn gia cầm đạt 700.000 con, bằng 100% so ước thực hiện năm 2023.

- Giá trị sản xuất tiểu thủ công nghiệp (giá 2010) 346 tỷ đồng, bằng 112% so ước thực hiện năm 2023.

- Tổng sản lượng lương thực có hạt 69.195 tấn, bằng 93,4% so ước thực hiện năm 2023.

1.2. Lĩnh vực văn hóa - xã hội

- Tỷ lệ giảm hộ nghèo đa chiều đạt 4,45%/năm; Giải quyết việc làm cho 1.465 người.

- Tỷ lệ bao phủ Bảo hiểm xã hội đạt 95%.

- Hàng năm, tỷ lệ hộ đạt tiêu chuẩn gia đình văn hoá đạt 83,5%; Tỷ lệ thôn, bản, tổ dân phố đạt tiêu chuẩn văn hoá đạt 89%.

- Tỷ lệ hộ nông thôn được được sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh đạt 99%. Tỷ lệ số hộ nông thôn có nhà tiêu hợp vệ sinh đạt 85,8%.

1.3. Về môi trường

- Tỷ lệ che phủ rừng đạt 68,76%, bằng 103% so thực hiện năm 2023.

- Trích lục, trích đo bản đồ địa chính 750 thửa.

- Cấp Giaáy chứng nhận quyền sử dụng đất đất đơn lẻ 280 giấy.

- Quan trắc môi trường nước mặt 66 mẫu; Quan trắc, phân tích môi trường không khí xung quanh 66 mẫu; Quan trắc môi trường nước dưới đất 10 mẫu.

1.4. Công tác nội chính: Tỷ lệ đơn thư khiếu nại, tố cáo được thẩm tra, xác minh, kết luận và ban hành quyết định giải quyết trong thời hạn quy định đạt trên 90%.

2. Kế hoạch đầu tư phát triển: 441,764 tỷ đồng. Trong đó:

- Vốn ngân sách tỉnh quản lý: 175,951 tỷ đồng (trong đó: Nguồn vốn ngân sách tập trung: 87,785 tỷ đồng; Vốn ngân sách Trung ương bổ sung cho ngân sách tỉnh: 42 tỷ đồng; Ngân sách tỉnh: 46,166 tỷ đồng).

- Vốn thực hiện các Chương trình MTQG: 88,682 triệu đồng.

- Vốn ngân sách huyện (nguồn thu sử dụng đất ngân sách huyện; thu thuế, phí, lệ phí, tiết kiệm chi): 177,131 triệu đồng.

3. Dự toán ngân sách

3.1. Thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn huyện: 526,3 tỷ đồng (tăng 106,8 tỷ đồng so với kế hoạch giao năm 2023).

Trong đó:

- Thu từ thuế, phí và thu khác: 364,3 tỷ đồng (tăng 24,8 tỷ đồng so với kế hoạch giao năm 2023).

- Thu tiền sử dụng đất: 140 tỷ đồng (tăng 60 tỷ đồng so với kế hoạch giao năm 2023).

- Các khoản thu quản lý qua ngân sách: 22 tỷ đồng.

3.2. Thu ngân sách địa phương: 1.177,711 tỷ đồng.

Trong đó:

- Thu ngân sách địa phương được hưởng theo phân cấp từ thuế, phí và thu khác nội địa: 274,775 tỷ đồng.

- Thu để lại đầu tư từ thu tiền sử dụng đất: 140 tỷ đồng.

- Thu bổ sung ngân sách tỉnh: 740,936 tỷ đồng.

- Thu ủng hộ đóng góp quản lý qua ngân sách: 22 tỷ đồng.

 

Nguyễn Đình Đà
Tin tức
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Đăng nhập
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN VĂN BÀN TỈNH LÀO CAI
Cơ quan chịu trách nhiệm: UBND huyện Văn Bàn
Địa chỉ: Thôn Văn Tiến, xã Khánh Yên Thượng, huyện Văn Bàn, tỉnh Lào Cai
Người chịu trách nhiệm chính: Ông Lê Xuân Quỳnh - Phó chủ tịch UBND huyện Văn Bàn
Điện thoại: 02143.822.170| Fax: 02143.822.170
Email: contact-vanban@laocai.gov.vn
image banner