Tình hình công tác kiểm soát thủ tục hành chính, triển khai cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong năm 2023
Lượt xem: 126

          Vừa qua, UBND huyện Văn Bàn ban hành Báo cáo công tác kiểm soát thủ tục hành chính (TTHC), triển khai cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC năm 2023 trên địa bàn huyện.

          Theo báo cáo, trong năm 2023, UBND huyện đã xây dựng kế hoạch và chỉ đạo triển khai thực hiện các nội dung hoạt động kiểm soát bảo đảm kịp thời và theo quy định của Trung ương, của tỉnh. Thực hiện niêm yết danh mục và quy trình TTHC được UBND tỉnh Lào Cai công bố tại Bộ phận Một cửa cấp huyện, cấp xã, trên Cổng thông tin điện tử huyện kịp thời (cấp huyện 287 TTHC, cấp xã 134 TTHC); đồng thời, công khai trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC.

          Tổng số hồ sơ TTHC đã tiếp nhận trong năm 24.696 hồ sơ. Trong đó đã giải quyết đảm bảo trước hạn và đúng hạn là 24.589 hồ sơ, chiếm 99,8%.

          Việc tổ chức thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC đã tạo điều kiện thuận lợi cho các cá nhân, tổ chức rút ngắn thời gian, tiết kiệm kinh phí, có thể tra cứu, theo dõi tình hình giải quyết hồ sơ dễ dàng, thuận tiện; lãnh đạo cơ quan dễ theo dõi tình hình giải quyết TTHC của đơn vị, kịp thời nhắc nhở đối với các hồ sơ có khả năng trễ hạn; công chức chuyên môn có thể phân bổ thời gian hợp lý để tham mưu giải quyết TTHC; góp phần nâng cao năng lực, trách nhiệm của cán bộ, công chức về chuyên môn nghiệp vụ, về kỹ năng xử lý công việc cũng như tinh thần, thái độ phục vụ người dân và tổ chức; xây dựng mối quan hệ thân thiện, hòa nhã giữa công chức và Nhân dân, tạo được lòng tin của Nhân dân đối với người thực thi công vụ và bộ máy hành chính Nhà nước, góp phần nâng cao tính minh bạch trong giải quyết TTHC.

          Bên cạnh đó, UBND huyện ban hành kế hoạch kiểm tra công tác kiểm soát TTHC và cơ chế một cửa, một cửa liên thông năm 2023 trên địa bàn huyện. Việc kiểm tra nhằm kịp thời nắm bắt tình hình, công tác tại các đơn vị, địa phương, nhắc nhở những hạn chế, sai sót; hướng dẫn cụ thể các đơn vị, địa phương thực hiện đúng theo quy định; kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ tại các đơn vị, địa phương; góp phần đưa công tác kiểm soát TTHC trên địa bàn huyện ngày càng ổn định, nề nếp, hoạt động hiệu quả, nâng cao ý thức, trách nhiệm của thủ trưởng đơn vị, công chức, viên chức và cán bộ trực tiếp tiếp nhận hồ sơ và cán bộ đầu mối làm nhiệm vụ kiểm soát TTHC; tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp khi thực hiện TTHC.

          Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, các địa phương đẩy mạnh cải cách TTHC, phải đề cao trách nhiệm của người đứng đầu, tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính trong thực hiện giải quyết TTHC; thường xuyên kiểm tra, giám sát, nhắc nhở cán bộ, công chức, viên chức trong giải quyết hồ sơ cho các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp; xử lý nghiêm cán bộ, công chức, viên chức có sai phạm; khắc phục việc trễ hạn hồ sơ; thực hiện nghiêm việc xin lỗi cá nhân, tổ chức vì sai sót, quá hạn trong giải quyết TTHC cho cá nhân, tổ chức; thường xuyên rà soát, kịp thời tham mưu UBND huyện đề xuất UBND tỉnh về TTHC sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế, bị hủy bỏ, không phù hợp.

          Tăng cường chỉ đạo thực hiện Quyết định số 766/QĐ-TTg ngày 23/6/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Bộ chỉ số chỉ đạo, điều hành và đánh giá chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp trong thực hiện TTHC, dịch vụ công theo thời gian thực trên môi trường điện tử. Năm 2023, huyện Văn Bàn đạt 82,66 điểm (đứng thứ 1/9 huyện, thành phố, thị xã).

Nhằm duy trì và phát huy kết quả đạt được, trong năm tới UBND huyện tiếp tục chỉ đạo quán triệt việc tổ chức thực hiện các văn bản của Trung ương, của UBND tỉnh về công tác kiểm soát TTHC; xây dựng Kế hoạch, văn bản chỉ đạo, hương dẫn triển khai thực hiện trong công tác kiểm soát thủ tục hành chính; thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC; thực hiện việc kiểm tra thực hiện hoạt động kiểm soát TTHC; thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông cấp huyện và cấp xã nhằm kịp thời đề xuất xử lý nghiêm CBCC có hành vi nhũng nhiễu, không thực hiện hoặc thực hiện không đúng quy định về TTHC... Tăng cường tuyên truyền, quảng bá, hướng dẫn để cán bộ, công chức, viên chức, doanh nghiệp, người khai thác, sử dụng hiệu quả dịch vụ công trực tuyến và các dịch vụ Chính quyền điện tử, đô thị thông minh trên địa bàn. 

Hoàng Huyền - VP. HĐND&UBND
Tin tức
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Đăng nhập
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN VĂN BÀN TỈNH LÀO CAI
Cơ quan chịu trách nhiệm: UBND huyện Văn Bàn
Địa chỉ: Thôn Văn Tiến, xã Khánh Yên Thượng, huyện Văn Bàn, tỉnh Lào Cai
Người chịu trách nhiệm chính: Ông Lê Xuân Quỳnh - Phó chủ tịch UBND huyện Văn Bàn
Điện thoại: 02143.822.170| Fax: 02143.822.170
Email: contact-vanban@laocai.gov.vn
image banner