Kết quả cải cách hành chính 6 tháng đầu năm 2022 huyện Văn Bàn

         Nhằm đẩy mạnh hoạt động cải cách hành chính năm 2022, ngay từ đầu năm UBND huyện đã ban hành Kế hoạch cải cách hành chính (CCHC) năm 2022; Kế hoạch rà soát, kiểm soát TTHC năm 2022; Kế hoạch tuyên truyền về CCHC năm 2022; Kế hoạch kiểm tra văn bản QPPL và các nội dung chỉ đạo theo kế hoạch CCHC năm 2022 của UBND tỉnh. Để công tác cải cách hành chính đạt hiệu quả cao, đảm bảo các chỉ tiêu trong kế hoạch xây dựng từ đầu năm, UBND huyện cũng đã thành lập đoàn kiểm tra CCHC, tổ chức kiểm tra đột xuất việc thực hiện Chỉ thị số 06 của UBND tỉnh Lào Cai, việc chấp hành nội quy cơ quan, quy chế văn hóa công sở tại các xã, thị trấn năm 2022. Tuy nhiên trong 6 tháng đầu năm do tình hình dịch bệnh phức tạp nên UBND huyện chưa tiến hành việc kiểm tra tại cơ sở.

         Để các tổ chức, công dân dễ dàng và thuận tiện khi tiếp cận thông tin CCHC, nhất là khi giải quyết thủ tục hành chính, các cơ quan, đơn vị, các xã, thị trấn chú trọng hơn vào công tác tuyên truyền với nhiều hình thức đa như tuyên truyền thông qua Cổng thông tin điện tử; qua các hội nghị tập huấn, các lớp đào tạo, bồi dưỡng cho CBCCVC, hội thi, họp giao ban tháng, quý,...; qua niêm yết công khai các thủ tục hành chính tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, qua các phương tiện thông tin đại chúng cấp huyện, cấp xã; qua pano, khẩu hiệu, băng zôn,... Đồng thời các cơ quan, đơn vị cũng thực hiện tốt công tác giao ban thường kỳ hằng tháng với UBND các xã, thị trấn để triển khai nhiệm vụ tại địa phương.

         Theo đánh giá 6 tháng đầu năm, CCHC trên địa bàn huyện đạt được một số kết quả nổi bật sau: Tổ chức thực hiện và kiểm tra 05 văn bản QPPL (05 Quyết định của UBND huyện ban hành); việc tiếp nhận và giải quyết các TTHC kịp thời, nhanh gọn, đúng trình tự thủ tục theo quy định, tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức, công dân đến giao dịch và không có phản ánh, kiến nghị, đã đáp ứng được trên 95% sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp; tổng số hồ sơ tiếp nhận toàn huyện là 19.784 hồ sơ (cấp huyện 320/347 hồ sơ đã giải quyết đạt 92,2%, 27/347 hồ sơ đang giải quyết, 05/347 hồ sơ trả về do không đủ điều kiện; cấp xã 19.347/19.437 hồ sơ đã giải quyết đạt 99,5%, 69/19.437 hồ sơ đang giải quyết, 16/19.437 hồ sơ hủy và do không đủ điều kiện giải quyết). Tổng số hồ sơ tiếp nhận qua dịch vụ công mức độ 3, 4 trong kỳ báo cáo: 3.160 hồ sơ (cấp huyện: 326 hồ sơ; cấp xã: 2.834 hồ sơ); cũng trong 6 tháng đầu năm UBND huyện đã ban hành quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ và cơ cuấ tổ chức của 05 cơ quan, đơn vị( Phòng Tư pháp, Phòng Tài nguyên và Môi trường, Phòng Giáo dục và Đào tạo, Phòng Nội vụ, Phòng Dân tộc); xây dựng, phát triển các hệ thống nền tảng đối với TTHC phát sinh thu phí, lệ phí hoàn thành tại 22/22 xã, thị trấn đăng ký biên lai điện tử và kết nối tài khoản ngân hàng…

         Trong 6 tháng cuối năm 2022, UBND huyện đặt ra một số nhiệm vụ trọng tâm như: Tiếp tục triển khai có hiệu quả các văn bản chỉ đạo đẩy mạnh CCHC và gắn trách nhiệm thực hiện CCHC, trách nhiệm cải thiện chỉ số CCHC với người đứng đầu các cơ quan, đơn vị và xét khen thưởng cuối năm; thường xuyên rà soát, đánh giá chính xác đội ngũ cán bộ, công chức; thực hiện tốt công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, tuyển dụng, luân chuyển, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại cán bộ huyện, các xã, thị trấn. Đẩy mạnh công tác kiểm tra CCHC và quản lý cán bộ, công chức, viên chức và thực hiện văn hóa công sở. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về CCHC và dịch vụ công trực tuyến. Duy trì thực hiện hiệu lực, hiệu quả về công tác ISO tại các phòng chuyên môn và các xã, thị trấn…

Hoàng Huyền - VP. HĐND và UBND
Tin tức
Thống kê truy cập
  • Đang online: 20
  • Hôm nay: 637
  • Trong tuần: 3,715
  • Tất cả: 1,070,250
Đăng nhập